Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calpe

Español

L'Ajuntament insta a Conselleria a decidir la remodelació o la nova construcció del CEE Gargasindi

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Octubre, 2018 - 09:30

 

El Cap del Servici d'Educació de la Direcció Territorial d'Alacant, José Antonio Corral, i la Inspectora d'Educació, Eva García, han visitat este matí el Col·legi d'Educació Especial Gargasindi, acompanyats per l'edil d'educació, Pilar Cabrera i la directora del col·legi, Raquel Andrés, per a determinar una solució per a este centre educatiu.

 

Les actuals instal·lacions del Col·legi d'Educació Especial Gargasindi són insuficients per a cobrir les necessitats d'esta comunitat educativa, per això ja en 2017 l'Ajuntament va oferir dos possibles ubicacions a la Conselleria d'Educació per a procedir a la reposició d'este centre. El Consistori al seu dia va oferir, d'una banda, la parcel·la de 3.600 m2, situada junt amb l'Escola Infantil Silene d’ Ifac, i d'altra banda, una parcel·la construïda de 2.610 metres quadrats (l'antiga escola infantil Mare de Déu de les Nieves) limítrofs amb les actuals instal·lacions del Centre d'Educació Especial Gargasindi, amb la qual cosa l'extensió total de les instal·lacions arribaria als 5.055 metres quadrats.

 

A més el Consistori es comprometia a costejar, si fóra necessari, la demolició de les instal·lacions de l'antiga guarderia. Després d'analitzar les possibilitats i a petició de la Direcció del Centre es va decidir que el col·legi romanguera en la seua ubicació actual afegint a les seues instal·lacions les de l'antiga escola infantil. No obstant això, Conselleria no s'ha decidit per la remodelació de les actuals instal·lacions o la construcció d'un centre totalment nou sobre la seua actual ubicació i des de l'Ajuntament s'insta a Conselleria a prendre una decisió.

 

 

De fet ja s'han buscat alternatives per a la reubicació provisional dels alumnes en cas de l'inici de les obres. El Centre Públic d'Educació Especial Gargasindi de Calp va nàixer al setembre de 1980, com un centre de recursos i d'atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives greus i permanents de la comarca de la Marina Alta. Amb els anys i responent a les necessitats de la zona també es van integrar alumnes i alumnes de la Marina Baixa. El centre té escolaritzats a prop de 80 alumnos/as amb necessitats educatives especials i permanents molt diverses.

La regidora de Cultura, Pilar Cabrera, ha aprofitat per a sol·licitar celeritat en els tràmits administratius per a dur a terme la construcció del segon institut, així com altres necessitats de la resta de centres educatius de la localitat.

El Ayuntamiento insta a Consellería a decidir la remodelación o la nueva construcción del CEE Gargasindi

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Octubre, 2018 - 09:30

El Jefe del Servicio de Educación de la Dirección Territorial de Alicante, José Antonio Corral, y la Inspectora de Educación, Eva García, han visitado esta mañana el Colegio de Educación Especial Gargasindi, acompañados por la edil de educación, Pilar Cabrera y la directora del colegio, Raquel Andrés, para determinar una solución para este centro educativo.

 

Las actuales instalaciones del Colegio de Educación Especial Gargasindi son insuficientes para cubrir las necesidades de esta comunidad educativa, por ello ya en 2017 el Ayuntamiento ofreció dos posibles ubicaciones a la Conselleria de Educación para proceder a la reposición de este centro. El Consistorio en su día ofreció, por una parte, la parcela de 3.600 m2, situada junto a la Escuela Infantil Silene d' Ifac, y por otro lado, una parcela construida de 2.610 metros cuadrados (la antigua escuela infantil Virgen de las Nieves) colindantes con las actuales instalaciones del Centro de Educación Especial Gargasindi, con lo que la extensión total de las instalaciones llegaría a los 5.055 metros cuadrados. Además el Consistorio se comprometía a costear, si fuese necesario, la demolición de las instalaciones de la antigua guardería.

 

Tras analizar las posibilidades y a petición de la Dirección del Centro se decidió que el colegio permaneciese en su ubicación actual añadiendo a sus instalaciones las de la antigua escuela infantil. Sin embargo, Consellería no se ha decidido por la remodelación de las actuales instalaciones o la construcción de un centro totalmente nuevo sobre su actual ubicación y desde el Ayuntamiento se insta a Consellería a tomar una decisión.

 

De hecho ya se han buscado alternativas para la reubicación provisional de los alumnos en caso del inicio de las obras. El Centro Público de Educación Especial Gargasindi de Calp nació en septiembre de 1980, como un centro de recursos y de atención a niños y niñas con necesidades educativas graves y permanentes de la comarca de la Marina Alta. Con los años y respondiendo a las necesidades de la zona también se integraron alumnos y alumnas de la Marina Baixa. El centro tiene escolarizados a cerca de 80 alumnos/as con necesidades educativas especiales y permanentes muy diversas.

 

La concejal de Cultura, Pilar Cabrera, ha aprovechado para solicitar celeridad en los trámites administrativos para llevar a cabo la construcción del segundo instituto, así como otras necesidades del resto de centros educativos de la localidad.

 

 

Convocades les ajudes a l'ensenyament i transport del curs 2017/18

Fecha de publicación: 
Miércoles, 24 Octubre, 2018 - 13:45

Ja s'ha publicat la convocatòria d'ajudes a l'ensenyament i transport universitari que concedeix l'Ajuntament de Calp, els interessats podran presentar sol·licituds fins al 6 de novembre en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Les ajudes oscil·len en funció del tipus d'ensenyament i la distància del centre.


 

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques que contribuïsquen a sufragar part de les despeses de matrícula, allotjament, transport i/o compra de material didàctic als estudiants que cursen estudis de Batxillerat primer i segon curs (totes les modalitats), formació professional grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments universitaris de grau, màster i doctorat i ensenyaments universitaris a distància, UNED i ON-LINE (totes les modalitats), en Centres Oficials Públics, o Centres Privats Concertats, situats tant a Calp com fóra del terme municipal.


 

Per a accedir a aquestes ajudes serà necessari estar empadronat a Calp i haver superat el 50% de les assignatures matriculades, quant a la documentació a aportar serà necessari presentar la sol·licitud de l'ajuda, la fotocòpia del DNI de l'alumne, o del pare/mare si és menor, la declaració responsable de no haver rebut cap ajuda per a la mateixa finalitat, la factura de compra dels llibres de text, justificant de matrícula del centre, certificacions finals i la fotocòpia de llibreta bancària o certificat de compte per a l'ingrés de l'ajuda.

El govern municipal ha destinat un total de 100.000 € en el seu pressupost per a atendre les necessitats dels estudiants.

Convocadas las ayudas a la enseñanza y transporte del curso 2017/18

Fecha de publicación: 
Miércoles, 24 Octubre, 2018 - 13:45

Ya se ha publicado la convocatoria de ayudas a la enseñanza y transporte universitario que concede el Ayuntamiento de Calp, los interesados podrán presentar solicitudes hasta el 6 de noviembre en la Oficina de Atención al Ciudadano. Las ayudas oscilan en función del tipo de enseñanza y la distancia del centro.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas económicas que contribuyan a sufragar parte de los gastos de matrícula, alojamiento, transporte y/o compra de material didáctico a los estudiantes que cursen estudios de Bachillerato primer y segundo curso (todas las modalidades), formación profesional grado medio y grado superior, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas universitarias de grado, máster y doctorado y enseñanzas universitarias a distancia, UNED y ON-LINE (todas las modalidades), en Centros Oficiales Públicos, o Centros Privados Concertados, situados tanto en Calp como fuera del término municipal.


Para acceder a estas ayudas será necesario estar empadronado en Calp y haber superado el 50% de las asignaturas matriculadas, en cuanto a la documentación a aportar será necesario presentar la solicitud de la ayuda, la fotocopia del DNI del alumno, o del padre/madre si es menor, la declaración responsable de no haber recibido ninguna ayuda para la misma finalidad, la factura de compra de los libros de texto, justificante de matrícula del centro, certificaciones finales y la fotocopia de libreta bancaria o certificado de cuenta para el ingreso de la ayuda.


El gobierno municipal ha destinado un total de 100.000 € en su presupuesto para atender las necesidades de los estudiantes.


 

Hui arranca la 31 edició de la Festa de la Cervesa de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 24 Octubre, 2018 - 09:45

Dos dies més tard de la finalització de les festes de moros i cristians, Calp celebrarà per 31 any una altra de les seues grans festes populars: la Oktoberfest o festa de la cervesa. Organitzada pel Club Creative Calp, les celebracions tindran lloc enguany del 24 d'octubre al 4 de novembre, 12 dies d'intensa festa en els quals Calp tracta d'emular la gran festa de la cervesa que se celebra cada any en Munich. De fet, la Oktoberfest calpina és la més gran i autèntica de totes les que se celebren en la Península Ibèrica.

Hui el programa d'actes arranca amb el la inauguració i picada del barril a càrrec de l'alcalde i la coronació de la Reina de la Festa de la Cervesa 2018.

Els assistents podran degustar les especialitats culinàries alemanyes com el codillo, els pollastres rostits, les salsitxes i el famós pa en forma de llaç Bretzel, a més de gaudir de cançons alemanyes autèntiques en viu i en directe, interpretades pels Steinsberger, una orquestra molt coneguda en el país germà que des de fa 20 anys vénen expressament a Calp. Però sens dubte la protagonista de la festa és la Paulaner, cervesa portada expressament de Munich per a l'ocasió.

Les celebracions tindran enguany tres principals novetats. El 29 d'octubre se celebrarà una nit de vestits regionals en la qual estaran convidades totes les associacions perquè vagen vestits amb els vestits típics de les seues regions de procedència mentre que el 4 de novembre, últim dia de les festes, tindrà lloc la 1ª fira de cervesa artesanal. 16 expositors procedents de Múrcia i de tota la Comunitat Valenciana presentaran i vendran les seues cerveses artesanals. A més, per primera vegada els divendres i dissabtes s'habilitarà un stand de venda directa de menjar dins de la carpa que facilitarà als assistents l'adquisició dels diferents especialitats alemanyes sense necessitat que hagen d'esperar a ser atesos per un cambrer.

 

Hoy arranca la 31 edición de la Fiesta de la Cerveza de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 24 Octubre, 2018 - 09:45

Dos días más tarde de la finalización de las fiestas de moros y cristianos, Calp celebrará por 31º año otra de sus grandes fiestas populares: la Oktoberfest o fiesta de la cerveza. Organizada por el Club Creative Calp, las celebraciones tendrán lugar este año del 24 de octubre al 4 de noviembre, 12 días de intensa fiesta en los que Calp trata de emular la gran fiesta de la cerveza que se celebra cada año en Munich. De hecho, la Oktoberfest calpina es la más grande y auténtica de todas las que se celebran en la Península Ibérica.

Hoy el programa de actos arranca con el la inauguración y picadura del barril a cargo del alcalde y la coronación de la Reina de la Fiesta de la Cerveza 2018.

Los asistentes podrán degustar las especialidades culinarias alemanas como el codillo, los pollos asados, las salchicas y el famoso pan en forma de lazo Bretzel, además de disfrutar de canciones alemanas auténticas en en vivo y en directo, interpretadas por los Steinsberger, una orquesta muy conocida en el país germano que desde hace 20 años vienen expresamente a Calp. Pero sin duda la protagonista de la fiesta es la Paulaner, cerveza traída expresamente de Munich para la ocasión.

Las celebraciones contarán este año con tres principales novedades. El 29 de octubre se celebrará una noche de trajes regionales en la que estarán invitadas todas las asociaciones para que vayan vestidos con los trajes típicos de sus regiones de procedencia mientras que el 4 de noviembre, último día de las fiestas, tendrá lugar la 1ª feria de cerveza artesanal. 16 expositores procedentes de Murcia y de toda la Comunitat Valenciana presentarán y venderán sus cervezas artesanales. Además, por primera vez los viernes y sábados se habilitará un stand de venta directa de comida dentro de la carpa que facilitará a los asistentes la adquisición de los diferentes especialidades alemanas sin necesidad de que tengan que esperar a ser atendidos por un camarero.

 

 

 

S'inicien les obres que completaran la reurbanització de la Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 11:15

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de reurbanització de la Manzanera zona II que hauran de finalitzar abans de l'estiu de 2019. Aquest projecte que parteix d'un pressupost de licitació de 536.476 euros completarà les obres de revitalització de la partida La Manzanera que van finalitzar el passat mes de març.


 

En aquesta fase les obres consisteixen en la reposició del proveïment d'aigua potable i de l'enllumenat públic, l'eixample de voreres per a complir amb la llei d'accessibilitat formant itineraris per als vianants, la creació de voreres en els carrers que en l'actualitat no tenen, en l'asfaltat de tots els vials i la reposició de murs de maçoneria.


 

A més el projecte inclou el condicionament de dues zones verdes existents en aquesta urbanització amb mobiliari urbà, arbrat i zona d'ombra i senyalització horitzontal i vertical de tot l'àrea. Amb aquests treballs es millorarà un dels enclavaments més singulars del municipi ja que La Manzanera va ser ideada per l'arquitecte Ricardo Bofill en els anys 70 com un complex residencial integrat en el paisatge.


 

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assenyalat que “seguim millorant les nostres urbanitzacions, cada racó del nostre poble, per a millorar la qualitat de vida dels calpins. En aquesta legislatura s'estan invertint més de 15 milions d'euros en infraestructures amn l'únic objectiu de convertir Calp en un lloc millor lloc per a viure”.


 

Des de l'Ajuntament calpí es treballa en la rehabilitació de la urbanització però al mateix temps es pretén recuperar l'antic Club Social, que se situa dins del domini marítim terrestre. La iniciativa va més enllà, perquè també es pretén regenerar el front litoral a través de la creació d'una passarel·la per als vianants, al mateix temps que es realitzen gestions perquè s'aprove la declaració de Bé d'Interès Cultural dels edificis Xanadú i Muralla Roja, dissenyats per l'arquitecte Ricardo Bofill.


 


 


 

Se inician las obras que completarán la reurbanización de La Manzanera

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Octubre, 2018 - 11:15

Esta semana se han iniciado las obras de reurbanización de la Manzanera zona II que deberán finalizar antes del verano de 2019. Este proyecto que parte de un presupuesto de licitación de 536.476 euros completará las obras de revitalización de la partida La Manzanera que finalizaron el pasado mes de marzo.


 

En esta fase las obras consisten en la reposición del abastecimiento de agua potable y del alumbrado público, el ensanche de aceras para cumplir con la ley de accesibilidad formando itinerarios peatonales, la creación de aceras en las calles que en la actualidad no tienen, en el asfaltado de todos los viales y la reposición de muretes de mampostería.


 

Además el proyecto incluye el acondicionamiento de dos zonas verdes existentes en esta urbanización con mobiliario urbano, arbolado y zona de sombra y señalización horizontal y vertical de todo el área. Con estos trabajos se mejorará uno de los enclaves más singulares del municipio ya que La Manzanera fue ideada por el arquitecto Ricardo Bofill en los años 70 como un complejo residencial integrado en el paisaje.


 

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha señalado que “seguimos mejorando nuestras urbanizaciones, cada rincón de nuestro pueblo, para mejorar la calidad de vida de los calpinos. En esta legislatura se están invirtiendo más de 15 millones de euros en infraestructuras cuyo único objetivo es convertir Calp en un lugar mejor lugar para vivir”.


 

Desde el Ayuntamiento calpino se trabaja en la rehabilitación de la urbanización pero al mismo tiempo se pretende recuperar el antiguo Club Social, que se ubica dentro del dominio marítimo terrestre. La iniciativa va más allá, porque también se pretende regenerar el frente litoral a través de la creación de una pasarela peatonal, al tiempo que se realizan gestiones para que se apruebe la declaración de Bien de Interés Cultural de los edificios Xanadú y Muralla Roja, diseñados por el arquitecto Ricardo Bofill.


 

Ecovidrio i l'Ajuntament fomenten el reciclat de vidre durant les festes de Moros i Cristians

Fecha de publicación: 
Lunes, 15 Octubre, 2018 - 11:45

Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclat d'envasos de vidre a Espanya i l'Ajuntament de Calp, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, engeguen “La Reconquesta del Vidre”, una campanya per a incentivar la conscienciació del reciclat d'envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians 2018.


 

La iniciativa, que es desenvoluparà entre el 19 i el 22 d'octubre, pretén inculcar als ciutadans de Calp i especialment a les filaes festeres la importància de separar selectivament els residus d'envasos de vidre durant el transcurs de les festes. Per a açò, se'ls farà lliurament de poals amb rodes equipats amb sistema ale-hop. A més, s'instal·laran contenidors retolats amb la imatge de campanya en els voltants de cadascuna de les kábiles.


 

La campanya explicarà els dies 19, 20, 21 i 22 d'octubre amb uns educadors ambientals que informaran a festers i ciutadans del procés del reciclat de vidre i els obsequiaran amb algun detall de Ecovidrio (obridors, xapes amb la imatge de la campanya, etc.). Així mateix, per a recolzar la labor de reciclat, la ecopatrulla col·laborarà amb les filaes en la retirada dels poals que es vagen omplint i del seu buidatge en els contenidors.


 

D'altra banda, s'engega el concurs de “La Reconquesta del Vidre” entre diferents municipis de la Comunitat Valenciana per a fomentar el reciclat d'envasos de vidre durant les festes. Enguany, s'amplia el nombre premis i s'estableixen tres categories atenent al nombre de festers:

- Categoria Dolçaines: fins a 950 festers.

-Categoria Darbukas: de 951 a 2300 festers.

- Categoria Atabales: més de 2300 festers.


 

Cada municipi, dins de la categoria corresponent, haurà d'intentar ser el que més quilograms de vidre per fester recicle en els contenidors assignats a la campanya durant les festes de Moros i Cristians. La població que més quilos de vidre per fester recicle, dins de la seua categoria, rebrà una ajuda econòmica per valor d'1.500 euros per a l'organització de les festes de 2019.


 

A més, enguany, les filaes del municipi implicades activament amb “La Reconquesta del Vidre” entraren en el sorteig d'un miniglú més un lot de productes de la terra. D'aquesta manera, Ecovidrio premia l'esforç que realitzen per a aconseguir unes festes més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Tota la informació i bases legals del concurs, podran ser consultades en www.lareconquistadelvidrio.es.


 

Dades de reciclat de vidre a Calp

Segons les últimes dades disponibles corresponents a 2017, els ciutadans de Calp van reciclar un total d'1.253.820 quilograms d'envasos de vidre. Açò suposa que cada ciutadà va reciclar una mitjana de 60,3 quilograms de vidre. Respecte a la taxa de contenerización, Calp se situa amb una mitjana de 105 habitants per contenidor, explicant en l'actualitat amb un total de 198 iglúes per als residus d'envasos de vidre instal·lats en el municipi.

Ecovidrio és l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclat de residus d'envasos de vidre a Espanya. 8.000 companyies envasadores fan possible, amb la seua aportació a través del punt verd, el sistema de reciclat.

 


 


 


 

Ecovidrio y el Ayuntamiento fomentan el reciclado de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos

Fecha de publicación: 
Lunes, 15 Octubre, 2018 - 11:45

Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España y el Ayuntamiento de Calp, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ponen en marcha “La Reconquista del Vidrio”, una campaña para incentivar la concienciación del reciclado de envases de vidrio durante las fiestas de Moros y Cristianos 2018.

La iniciativa, que se desarrollará entre el 19 y el 22 de octubre, pretende inculcar a los ciudadanos de Calp y especialmente a las filaes festeras la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas. Para ello, se les hará entrega de cubos con ruedas equipados con sistema ale-hop. Además, se instalarán contenedores rotulados con la imagen de campaña en las inmediaciones de cada una de las kábilas.

La campaña contará los días 19, 20, 21 y 22 de octubre con unos educadores ambientales que informarán a festeros y ciudadanos del proceso del reciclado de vidrio y les obsequiarán con algún detalle de Ecovidrio (abridores, chapas con la imagen de la campaña, etc.). Asimismo, para apoyar la labor de reciclado, la ecopatrulla colaborará con las filaes en la retirada de los cubos que se vayan llenando y de su vaciado en los contenedores.

Por otro lado, se pone en marcha el concurso de “La Reconquista del Vidrio” entre distintos municipios de la Comunitat Valenciana para fomentar el reciclado de envases de vidrio durante las fiestas. Este año, se amplía el número premios y se establecen tres categorías atendiendo al número de festeros:

- Categoría Dolçaines: hasta 950 festeros.

- Categoría Darbukas: de 951 a 2300 festeros.

- Categoría Atabales: más de 2300 festeros.


Cada municipio, dentro de la categoría correspondiente, deberá intentar ser el que más kilogramos de vidrio por festero recicle en los contenedores asignados a la campaña durante las fiestas de Moros y Cristianos. La población que más kilos de vidrio por festero recicle, dentro de su categoría, recibirá una ayuda económica por valor de 1.500 euros para la organización de las fiestas de 2019.

Además, este año, las filaes del municipio implicadas activamente con “La Reconquista del Vidrio” entraran en el sorteo de un miniglú más un lote de productos de la tierra. De esta manera, Ecovidrio premia el esfuerzo que realizan para conseguir unas fiestas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Toda la información y bases legales del concurso, podrán ser consultadas en www.lareconquistadelvidrio.es.


 

Datos de reciclado de vidrio en Calp

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2017, los ciudadanos de Calp reciclaron un total de 1.253.820 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 60,3 kilogramos de vidrio.

Respecto a la tasa de contenerización, Calp se sitúa con una media de 105 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 198 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados en el municipio.

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado.


 


 

Páginas

Suscribirse a calpe