Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

IVAJ

Español

L'Ajuntament contracta els treballs per al manteniment del jaciment de Baños del Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat, per 14. 989€, el contracte per als treballs de manteniment i conservació del jaciment arqueològic de Baños de la Reina i les seues zones d'influència (accés i clos).


 

Es tracta dels treballs de conservació i neteja, de manteniment de sendes i accés, recollida de desaprofitaments, etc. , de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels Camps de Treball. Aquest servei, adjudicat a la mercantil Alebus Patrimoni Històric per un període de quatre mesos prorrogables, seguirà les instruccions del Pla Bàsic d'Actuació redactat a aquest efecte i dels tècnics encarregats del jaciment.


 

És la primera vegada que el jaciment comptarà amb un servei específic per a la seua conservació, fins ara els voluntaris de l'els successius Camps de Treball de l'IVAJ o voluntaris de Amicitia s'encarregaven de la neteja de la vegetació de la zona, recolzats en ocasions per les brigades municipals de jardineria.


 

El jaciment arqueològic de Baños de la Reina, declarat recentment com BIC, compta amb una extensió d'uns 10.000 metres quadrats, uns 600 metres lineals de clos perimetral i un recorregut per als vianants de visita de 200 metres lineals. El seu valor i importància arqueològica i la necessitat de seguir investigant en ell comporten la necessitat de mantenir la neteja i conservació adequada de la zona.


 

El Ayuntamiento contrata los trabajos para el mantenimiento del yacimiento de Baños de al Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado, por 14. 989€, el contrato para los trabajos de mantenimiento y conservación del yacimiento arqueológico de Baños de la Reina y sus zonas de influencia (acceso y vallado). Se trata de los trabajos de conservación y limpieza, de mantenimiento de sendas y acceso, recogida de desperdicios, etc. , de forma que se consoliden los trabajos realizados en las diversas campañas de los Campos de Trabajo.


 

Este servicio, adjudicado a la mercantil Alebus Patrimonio Histórico por un periodo de cuatro meses prorrogables, seguirá las instrucciones del Plan Básico de Actuación redactado al efecto y de los técnicos encargados del yacimiento.


 

Es la primera vez que el yacimiento contará con un servicio específico para su conservación, hasta ahora los voluntarios del los sucesivos Campos de Trabajo del IVAJ o voluntarios de Amicitia se encargaban de la limpieza de la vegetación de la zona, apoyados en ocasiones por las brigadas municipales de jardinería.


 

El yacimiento arqueológico de Baños de la Reina, declarado recientemente como BIC, cuenta con una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, unos 600 metros lineales de vallado perimetral y un recorrido peatonal de visita de 200 metros lineales. Su valor e importancia arqueológica y la necesidad de seguir investigando en él conllevan la necesidad de mantener la limpieza y conservación adecuada de la zona.


 

Suscribirse a IVAJ