Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calpe

Español

Las últimas lluvias permiten recuperar el nivel del Pozo Lucifer

Fecha de publicación: 
Miércoles, 21 Noviembre, 2018 - 11:15

Las últimas lluvias caídas en la comarca también tienen su aspecto positivo ya que han provocado la recarga del Pozo Lucifer que es el principal acuífero de suministro de agua de Calp. En los últimos meses el pozo había bajado considerablemente su nivel debido a la situación de sequía en el ámbito de la demarcación de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, sin embargo su actual recuperación permite garantizar el suministro de agua para todo 2019.


Con la recarga del pozo también se ha producido un episodio de turbidez en el agua por el fenómeno natural originado por el arrastre de arcilla, que se soluciona con el tratamiento del agua en la planta potabilizadora de Orba.


Con todo el Ayuntamiento de Calp y Aguas de Calpe siguen trabajando para garantizar el suministro y para dotar al abastecimiento de las infraestructuras que permitan afrontar las consecuencias del cambio climático, con sequías prolongadas o precipitaciones puntuales de elevada intensidad.


En la actualidad desde Aguas de Calpe se trabaja en el proyecto de remodelación de la planta desalinizadora de Barranc Salat, que está a la espera de la licencia pertinente. Con todo se sigue recomendando un consumo responsable.


 


 

L'Ajuntament contracta els treballs per al manteniment del jaciment de Baños del Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

L'Ajuntament de Calp ha adjudicat, per 14. 989€, el contracte per als treballs de manteniment i conservació del jaciment arqueològic de Baños de la Reina i les seues zones d'influència (accés i clos).


 

Es tracta dels treballs de conservació i neteja, de manteniment de sendes i accés, recollida de desaprofitaments, etc. , de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels Camps de Treball. Aquest servei, adjudicat a la mercantil Alebus Patrimoni Històric per un període de quatre mesos prorrogables, seguirà les instruccions del Pla Bàsic d'Actuació redactat a aquest efecte i dels tècnics encarregats del jaciment.


 

És la primera vegada que el jaciment comptarà amb un servei específic per a la seua conservació, fins ara els voluntaris de l'els successius Camps de Treball de l'IVAJ o voluntaris de Amicitia s'encarregaven de la neteja de la vegetació de la zona, recolzats en ocasions per les brigades municipals de jardineria.


 

El jaciment arqueològic de Baños de la Reina, declarat recentment com BIC, compta amb una extensió d'uns 10.000 metres quadrats, uns 600 metres lineals de clos perimetral i un recorregut per als vianants de visita de 200 metres lineals. El seu valor i importància arqueològica i la necessitat de seguir investigant en ell comporten la necessitat de mantenir la neteja i conservació adequada de la zona.


 

El Ayuntamiento contrata los trabajos para el mantenimiento del yacimiento de Baños de al Reina

Fecha de publicación: 
Martes, 20 Noviembre, 2018 - 09:45

El Ayuntamiento de Calp ha adjudicado, por 14. 989€, el contrato para los trabajos de mantenimiento y conservación del yacimiento arqueológico de Baños de la Reina y sus zonas de influencia (acceso y vallado). Se trata de los trabajos de conservación y limpieza, de mantenimiento de sendas y acceso, recogida de desperdicios, etc. , de forma que se consoliden los trabajos realizados en las diversas campañas de los Campos de Trabajo.


 

Este servicio, adjudicado a la mercantil Alebus Patrimonio Histórico por un periodo de cuatro meses prorrogables, seguirá las instrucciones del Plan Básico de Actuación redactado al efecto y de los técnicos encargados del yacimiento.


 

Es la primera vez que el yacimiento contará con un servicio específico para su conservación, hasta ahora los voluntarios del los sucesivos Campos de Trabajo del IVAJ o voluntarios de Amicitia se encargaban de la limpieza de la vegetación de la zona, apoyados en ocasiones por las brigadas municipales de jardinería.


 

El yacimiento arqueológico de Baños de la Reina, declarado recientemente como BIC, cuenta con una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, unos 600 metros lineales de vallado perimetral y un recorrido peatonal de visita de 200 metros lineales. Su valor e importancia arqueológica y la necesidad de seguir investigando en él conllevan la necesidad de mantener la limpieza y conservación adecuada de la zona.


 

Calp adquireix l'immoble per a l'engegada de l'oficina de turisme del segle XXI

Fecha de publicación: 
Viernes, 16 Noviembre, 2018 - 09:15

Aquest matí s'ha signat l'acta d'ocupació per la qual l'Ajuntament adquireix un immoble dotacional situat en el carrer Llibertat mitjançant expropiació de mutu acord pel qual els propietaris han rebut 185.378’83€. L'immoble, situat en ple casc antic amb una superfície construïda de 282 m2, es destinarà a engegar l'oficina de turisme del Segle XXI, dins de les estratègies del Pla EDUSI Revitalitza Calp.

El Regidor d'Ordenació i Protecció del Territori, Bernardo Moll, ha rebut, de manera simbòlica, les claus de l'immoble de la mà de l'antiga propietària, Josefa Vives Mengual.

El projecte, contemplat en la EDUSI Revitalitza Calp, està cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional del període comprès entre els anys 2014 i 2020 en un 80%. Consisteix en la creació d'un nou espai d'informació turística que facilite la informació 24 hores al dia i 7 dies a la setmana mitjançant les Tics. Es preveu el desenvolupament de tecnologia de captació i gestió de dades turístiques i automatitzar la realització d'enquestes de satisfacció.

Mitjançant aquests fons FEDER de la Unió Europea i sota el lema “Una manera de Fer Europa”, el consistori pretén esmenar la necessitat de modernitzar el procés d'informació turística interactuant amb els ciutadans, amb desenvolupaments tecnològics innovadors, oficines virtuals eficients i captació de les principals dades dels visitants per a dades estadístiques.

L'engegada de l'oficina de turisme del segle XXI s'integra en les polítiques de promoció de noves tecnologies incloses en l'estratègia, però també amb l'objectiu de revitalització del Casc Històric de Calp propiciant al mateix temps la rehabilitació d'edificis i millora de façanes.

L'Oficina Turística del Segle XXI és un projecte contemplat en el Pla de Destinació Turística Intel·ligent de Calp aprovat per l'Ajuntament Ple durant 2017. El projecte d'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) presentat per Calp en la convocatòria d'aquests fons europeus, suposarà una inversió en la localitat de 6.134.522 euros, dels quals el 50 per cent procediran d'aquests fons europeus.

Calp adquiere el inmueble para la puesta en marcha de la oficina de turismo del siglo XXI

Fecha de publicación: 
Viernes, 16 Noviembre, 2018 - 09:15

Esta mañana se ha firmado el acta de ocupación por la que el Ayuntamiento adquiere un inmueble dotacional ubicado en la calle Llibertat mediante expropiación de mutuo acuerdo por el que los propietarios han recibido 185.378’83€. El inmueble, ubicado en pleno casco antiguo con una superficie construida de 282 m2, se destinará a poner en marcha la oficina de turismo del Siglo XXI, dentro de las estrategias del Plan EDUSI Revitaliza Calp.

El Concejal de Ordenación y Protección del Territorio, Bernardo Moll, ha recibido, de manera simbólica, las llaves del inmueble de la mano de la antigua propietaria, Josefa Vives Mengual.

El proyecto, contemplado en la EDUSI Revitaliza Calp, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del periodo comprendido entre los años 2014 y 2020 en un 80%. Consiste en la creación de un nuevo espacio de información turística que facilite la información 24 horas al día y 7 días a la semana mediante las TICs. Se prevé el desarrollo de tecnología de captación y gestión de datos turísticos y automatizar la realización de encuestas de satisfacción.

Mediante dichos fondos FEDER de la Unión Europea y bajo el lema “Una manera de Hacer Europa”, el consistorio pretende subsanar la necesidad de modernizar el proceso de información turística interactuando con los ciudadanos, con desarrollos tecnológicos innovadores, oficinas virtuales eficientes y captación de los principales datos de los visitantes para datos estadísticos.

La puesta en marcha de la oficina de turismo del siglo XXI se integra en las políticas de promoción de nuevas tecnologías incluidas en la estrategia, pero también con el objetivo de revitalización del Casco Histórico de Calp propiciando al mismo tiempo la rehabilitación de edificios y mejora de fachadas. La Oficina Turística del Siglo XXI es un proyecto contemplado en el Plan de Destino Turístico Inteligente de Calp aprobado por el Ayuntamiento Pleno durante 2017.

El proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) presentado por Calp en la convocatoria de estos fondos europeos, supondrá una inversión en la localidad de 6.134.522 euros, de los cuales el 50 por ciento procederán de estos fondos europeos.


 

Cultura inverteix enguany 107.301 € a millorar l'Auditori

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Noviembre, 2018 - 12:45

La Regidoria de Cultura ha invertit al llarg de l'any un total de 107.391€ a millorar l'auditori de la Casa de Cultura, l'espai escènic més important del municipi. L'Auditori és l'escenari de la majoria de concerts i representacions teatrals que es representen a Calp, a més d'acollir esdeveniments, conferències i actes tant institucionals com d'associacions locals.

 

Fa uns mesos ja es va dur a terme la renovació de les butaques de l'auditori per valor de 78.243,44€ i ara es procedeix a substituir la barana metàl·lica de la part superior de l'auditori per una barana de vidre que millore les condicions de seguretat i de visibilitat.

 

Aquesta reforma comporta una inversió de 9.400 €. Però a més s'han realitzat un altre tipus de millores com l'adquisició d'una taula de mescles i focus Led, s'ha adquirit mobiliari i nous sistemes de seguretat per a l'auditori, accessoris per a les graderies, un comandament per a la cadira de discapacitats, material informàtic, etc.

 

Cultura invierte este año 107.301 € en mejorar el Auditorio

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Noviembre, 2018 - 12:45

La Concejalía de Cultura ha invertido a lo largo del año un total de 107.391€ en mejorar el auditorio de la Casa de Cultura, el espacio escénico más importante del municipio. El Auditorio es el escenario de la mayoría de conciertos y representaciones teatrales que se representan en Calp, además de acoger eventos, conferencias y actos tanto institucionales como de asociaciones locales.

 

 

Hace unos meses ya se llevó a cabo la renovación de las butacas del auditorio por valor de 78.243,44€ y ahora se procede a sustituir la barandilla metálica de la parte superior del auditorio por una barandilla de vidrio que mejore las condiciones de seguridad y de visibilidad. Esta reforma conlleva una inversión de 9.400 €.

 

Pero además se han realizado otro tipo de mejoras como la adquisición de una mesa de mezclas y focos Led, se ha adquirido mobiliario y nuevos sistemas de seguridad para el auditorio, accesorios para las gradas, un mando para la silla de discapacitados, material informático, etc.

 

 

Calp destina més de 3 milions d'euros a amortitzar deute bancari

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El ple de l'Ajuntament de Calp celebrat divendres ha aprovat la proposta de modificació de crèdit per la qual el romanent de tresoreria de 3.360.483€, derivat del superàvit amb el qual el Consistori va tancar el pressupost de 2017, es destinarà a l'amortització de deute bancari, tal com estableix la Llei d'Estabilitat pressupostària.

 

La mesura suposa el sanejament dels comptes municipals ja que s'amortitzen cinc dels prestecs que l'Ajuntament mantenia amb diverses entitats bancàries. El grup municipal socialista i el de Compromís han manifestat la seua disconformitat a destinar aqueix muntant a deute bancari i no a inversions o serveis necessaris, també l'alcalde, César Sánchez, s'ha manifestat en este sentit encara que ha assenyalat la necessitat de complir la legalitat vigent.

 

A més s'han debatut modificacions de diverses ordenances de caràcter fiscal. L'Ordenança de la taxa per utilització privativa via pública, modifica el termini de sol·licitud d'aquella. En lloc d'una antelació de 8 dies, serà de 10. L'Ordenança de preu publique per venda de publicacions municipals, inclou quota d'un nou llibre editat per l'ajuntament, regula el sistema d'autoliquidació i regula suposats de devolució del preu publique.

 

L'Ordenança de la taxa per a l'atorgament de llicències de parcel·lació i segregació, s'extrau d'una ordenança anterior en la qual apareixia regulada i s'adequa l'import de la quota tributària. En l'Ordenança reguladora del ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), s'inclouen els supòsits de declaració responsable i comunicació prèvia i s'han substituït els mòduls per al càlcul de la base imposable. S'implanta el règim d'autoliquidació.

 

L'Ordenança reguladora de la taxa per llicències de serveis urbanístics, declaracions responsables i comunicacions prèvies, arreplega precisament com a fet imposable aqueixos supòsits de declaració responsable i altra. En l'Ordenança de venda no sedentària: es redueixen llocs en el rastre per a la venda d'aixovar, de 6 a 3. Es regula l'extinció de l'autorització per al cas dels mercats artesanals i es reenumeren els epígrafs de les tarifes. En l'Ordenança de gestió i recaptació de tributs, per a facilitar el pagament de deutes s'amplia el termini de 6 a 9 mesos.

 

També s'ha aprovat, amb l'abstenció de l'equip de govern, una moció presentada pel grup municipal Compromís pel qual el plenari es compromet a no considerar com a mitjà de comunicació a aquells mitjans que no complisquen amb el codi deontològic de la FAPE i no complisca amb el compromís ètic de respecte a la veritat.

Calp destina más de 3 millones de euros a amortizar deuda bancaria

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Noviembre, 2018 - 10:00

El pleno del Ayuntamiento de Calp celebrado el viernes aprobó la propuesta de modificación de crédito por la que el remanente de tesorería de 3.360.483€, derivado del superávit con el que el Consistorio cerro el presupuesto de 2017, se destinará a la amortización de deuda bancaria, tal y como establece la Ley de Estabilidad presupuestaria. La medida supone el saneamiento de las cuentas municipales ya que se amortizan cinco de los prestamos que el Ayuntamiento mantenía con diversas entidades bancarias.

El grupo municipal socialista y el de Compromís manifestaron su disconformidad en destinar ese montante a deuda bancaria y no a inversiones o servicios necesarios, también el alcalde, César Sánchez, se manifestó en ese sentido aunque  señaló la necesidad de cumplir la legalidad vigente.

Además se debatieron modificaciones de diversas ordenanzas de carácter fiscal. La Ordenanza de la tasa por utilización privativa vía pública, modifica el plazo de solicitud de aquélla. En lugar de una antelación de 8 días, será de 10.

La Ordenanza de precio publico por venta de publicaciones municipales, incluye cuota de un nuevo libro editado por el ayuntamiento, regula el sistema de autoliquidación y regula supuestos de devolución del precio publico. La Ordenanza de la tasa para el otorgamiento de licencias de parcelación y segregación, se extrae de una ordenanza anterior en la que aparecía regulada y se adecúa el importe de la cuota tributaria.

 

En la Ordenanza reguladora del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), se incluyen los supuestos de declaración responsable y comunicación previa y se han sustituido los módulos para el cálculo de la base imponible. Se implanta el régimen de autoliquidación. La Ordenanza reguladora de la tasa por licencias de servicios urbanísticos, declaraciones responsables y comunicaciones previas, recoge precisamente como hecho imponible esos supuestos de declaración responsable y demás.

 

En la Ordenanza de venta no sedentaria: se reducen puestos en el rastro para la venta de ajuar, de 6 a 3. Se regula la extinción de la autorización para el caso de los mercados artesanales y se reenumeran los epígrafes de las tarifas. En la Ordenanza de gestión y recaudación de tributos, para facilitar el pago de deudas se amplía el plazo de 6 a 9 meses.

 

También aprobó, con la abstención del equipo de gobierno, una moción presentada por el grupo municipal Compromís por el que el plenario se compromete a no considerar como medio de comunicación a aquellos medios que no cumplan con el código deontológico de la FAPE y no cumpla con el compromiso ético de respeto a la verdad.

Toni Nadal participarà en la III Trobada de Comunicació Innovadora de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 8 Noviembre, 2018 - 11:15

Calp prepara ja la III Trobada de Comunicació Innovadora que se celebrarà el 16 i 17 de novembre i compta amb tres destacats ponents: l'entrenador i preparador esportiu Toni Nadal, el professor i escriptor Leopoldo Abadia i la biòloga calpina, Josabel Belliure. Aquesta trobada pretén ser una plataforma per a compartir experiències, motivar i donar a conèixer eines per a millorar la comunicació en el sector empresarial. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Calp i CREAMA i compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d'Alacant.


 

La trobada s'iniciarà el divendres, 16, a les 20 hores en l'Auditori amb la xarrada de Leopoldo Abadia “La hora de los sensatos”. Abadia és un professor i escriptor conegut per la seua anàlisi de la gran recessió mitjançant un article publicat en el seu lloc web que va rebre milers de visites en amb prou faenes unes setmanes i que li va portar a publicar un llibre titulat La crisi ninja i altres misteris de l'economia actual on explicava els detalls de la crisi de les hipoteques sub prime des d'un llenguatge col·loquial i pla. Des d’ aquell moment Leopoldo Abadia realitza xarrades, participa en tertúlies, etc.


 

La trobada continuarà el dissabte, 17, en l'hotel Suitopía, a les 9:30 hores, amb la xarrada “Todo se puede entrenar” de Toni Nadal i “De Calpe a la Antàrtida” a càrrec de Josabel Belliure. Toni Nadal, oncle i entrenador de Rafa Nadal, compatibilitza el seu treball com a entrenador amb xarrades i conferències dirigides a entrenadors esportius, joves i empresaris. Està considerat expert en gestió de l'adversitat, superació i valors i col·labora també amb la fundació “Lo que de verdad importa” tractant d'inculcar en els joves els valors de disciplina, humilitat i perseverança.

Després de Toni Nadal, prendrà la paraula la biòloga calpina Josabel Belliure, professora de la Universitat d'Alcalà d'Henares i investigadora d'ecologia animal, ha participat en la campanya antàrtica espanyola i ha format part del projecte «Pingufor», que analitza l'efecte del canvi global en la fisiologia dels pingüins.

La trobada és totalment gratuïta i encara que les jornades estan dirigides a empresaris pot participar tot aquell interessat en el món de la comunicació i l'empresa. És necessària la reserva a través d'inscripció en la web municipal : https://bit.ly/2drtolt

Páginas

Suscribirse a calpe