Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

calp

Español

La Consellería de Medio Ambiente califica como excelente las aguas de las playas de Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 13:45

El último análisis de aguas que la Consellería de Medio Ambiente ha realizado de las playas y calas de Calp, dentro del programa de control de las zonas de baño, otorga la calificación de excelente a todas las playas y calas locales. En concreto, se ha analizado el agua de la playa Calalga, playa de la Fossa, Cala Racó, playa Cantal Roig, playa del Arenal-Bol y playa de Puerto Blanco, además de la analítica del agua se evalúa el aspecto del agua y la arena.

 

Por lo que respecta a la limpieza de playas, desde el 15 de junio la empresa concesionaria del servicio ha ampliado el servicio a los siete días de la semana con un mayor número de operarios. Hasta 15 personas trabajan para mantener en un óptimo estado de limpieza el litoral calpino. Cuentan con una brigada vespertina para el vaciado de las papeleras y el refuerzo, mediante limpieza manual, de los trabajos realizados por la mañana.

 

Su trabajo consiste en el cribado de arena mediante máquinas para eliminar residuos sólidos como colillas, vaciado de papeleras, barrido de las pasarelas así como la limpieza y desinfección de lavapiés. Pero además, puntualmente se incide en el rastrillado manual de las playas para facilitar el trabajo de la maquina cribadora.

 

El concejal de Playas y Medio Ambiente Jan Van Parijs ha destacado el esfuerzo que se está realizando para mejorar el servicio de limpieza de las playas con el fin de que el litoral esté en las mejores condiciones.

L'Ajuntament signa la recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assistit hui a la signatura de l'acte de recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp; en l'acte han estat presents la tinent-alcalde Ana Sala, tècnics municipals i de Diputació, el Diputat de l'àrea de carreteres, Juan Molina, el director de l'àrea de carreteres, Antonio Medina i els responsables de l'empresa adjudicatària, Guerola Transer S.L.O.

 

Les obres es van iniciar el passat any amb un pressupost de 1’5 milions d'euros i estan finançades per la Diputació Provincial, encara que les rotondes van entrar en funcionament el passat mes de març és ara quan l'empresa adjudicatària ha finalitzat definitivament els treballs d'urbanització.

 

La nova obra ha permès millorar l'accessibilitat i la seguretat vial. A més, està concebuda per a un major volum de tràfic, més ajustat a l'actual realitat del municipi, i aconsegueix un accés ràpid al centre urbà i a la zona de platges de Calp. També ha millorat l'accés a l'estació de tren des de l'accés nord. Este tram de la N-332 constituïa un punt perillós de les carreteres de l'Estat pel seu elevat índex de sinistralitat.

Les dues noves rotondes mesuren 60 metres, una se situa en la confluència de l'avinguda Generalitat Valenciana amb la carretera nacional, en el qual suposava un dels punts negres del municipi, i l'altra rotonda se situa un poc abans de la confluència de la carretera nacional amb el vial conegut com a carretera dels Lleus.

 

L'Ajuntament signa la recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha assistit hui a la signatura de l'acte de recepció de les obres de les rotondes d'accés a Calp; en l'acte han estat presents la tinent-alcalde Ana Sala, tècnics municipals i de Diputació, el Diputat de l'àrea de carreteres, Juan Molina, el director de l'àrea de carreteres, Antonio Medina i els responsables de l'empresa adjudicatària, Guerola Transer S.L.O.

 

Les obres es van iniciar el passat any amb un pressupost de 1’5 milions d'euros i estan finançades per la Diputació Provincial, encara que les rotondes van entrar en funcionament el passat mes de març és ara quan l'empresa adjudicatària ha finalitzat definitivament els treballs d'urbanització.

 

La nova obra ha permès millorar l'accessibilitat i la seguretat vial. A més, està concebuda per a un major volum de tràfic, més ajustat a l'actual realitat del municipi, i aconsegueix un accés ràpid al centre urbà i a la zona de platges de Calp. També ha millorat l'accés a l'estació de tren des de l'accés nord. Este tram de la N-332 constituïa un punt perillós de les carreteres de l'Estat pel seu elevat índex de sinistralitat.

Les dues noves rotondes mesuren 60 metres, una se situa en la confluència de l'avinguda Generalitat Valenciana amb la carretera nacional, en el qual suposava un dels punts negres del municipi, i l'altra rotonda se situa un poc abans de la confluència de la carretera nacional amb el vial conegut com a carretera dels Lleus.

 

El Ayuntamiento firma la recepción de las obras de las rotondas de acceso a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 19 Julio, 2018 - 09:30

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha asistido hoy a la firma del acto de recepción de las obras de las rotondas de acceso a Calp; en el acto han estado presentes la teniente-alcalde Ana Sala, técnicos municipales y de Diputación, el Diputado del área de carreteras, Juan Molina, el director del área de carreteras, Antonio Medina y los responsables de la empresa adjudicataria, Guerola Transer S.L.U.

 

Las obras se iniciaron el pasado año con un presupuesto de 1’5 millones de euros y están financiadas por la Diputación Provincial, aunque las rotondas entraron en funcionamiento el pasado mes de marzo es ahora cuando la empresa adjudicataria ha finalizado definitivamente los trabajos de urbanización.

 

La nueva obra ha permitido mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. Además, está concebida para un mayor volumen de tráfico, más ajustado a la actual realidad del municipio, y logra un acceso rápido al centro urbano y a la zona de playas de Calp. También ha mejorado el acceso a la estación de tren desde el acceso norte. Este tramo de la N-332 constituía un punto peligroso de las carreteras del Estado por su elevado índice de siniestralidad.

 

Las dos nuevas rotondas miden 60 metros, una se sitúa en la confluencia de la avenida Generalitat Valenciana con la carretera nacional, en el que suponía uno de los puntos negros del municipio, y la otra rotonda se ubica un poco antes de la confluencia de la carretera nacional con el vial conocido como carretera dels Lleus.

 

CREAMA I 6 INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, ENGEGUEN EL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama i sis IES comarcals, entre ells l'IES Ifac de Calp, participen en el programa Erasmus + "Mobilitat Europea de la formació Professional de la Marina Alta". Es tracta del primer programa europeu dirigit a alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Certificats de Professionalitat, que va a donar l'oportunitat a 13 joves de la comarca, a disposar d'una mobilitat europea de 3 mesos de durada, desenvolupant pràctiques en empreses de les ciutats de Lisboa, Viena i Florència.

 

Aquest programa ha sigut sol·licitat i va a ser coordinat per CREAMA i compta amb la participació de 6 IES de la comarca, que ofereixen Cicles Formatius de Grau Mitjà i que han volgut participar en la convocatòria. Concretament, els IES participants són:

 

- IES ENRIC VALOR, de Pego.

- IES de Pedreguer.

- IES María Ibars i IES Chabás, de Dénia. .

- IES número 1, de Xàbia. .

- IES Ifach, de Calp.

 

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de treball entre l'equip que va a gestionar el programa, compost per personal dels 6 IES implicats, i de CREAMA (tant dels serveis comarcals com de les agències de CREAMA en els municipis on es troben els IES participants).

La subvenció concedida per al desenvolupament d'aquest programa, ascendeix a 71.678 €, dels quals, el 87.5 % està destinat a la mobilitat de l'alumnat. CREAMA ha realitzat una aposta important en aquest projecte, ja que comporta 6.500 € de co-finançament per part del Consorci i açò significa el gran compromís que té l'entitat amb l'increment de la competitivitat dels joves de la comarca que finalitzen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Certificats de professionalitat.

 

Les mobilitats es realitzaran al llarg del primer semestre de 2019. Prèviament es va a articular tot el procediment de selecció de candidatures i la realització dels cursos de suport lingüístic previs a les mobilitats. La difusió d'aquest programa és important, ja que a part de l'experiència personal i professional que va a suposar per a l'alumnat el viure i treballar 3 mesos en un país europeu, l'objectiu final és incrementar el seu nivell de competitivitat en el mercat laboral. Per a açò, es té previst a la finalització de les mobilitats, una jornada de visibilització del programa on les empreses dels sectors als quals corresponen els cicles i certificats de professionalitat objecte de la mobilitat, puguen conèixer de primera mà, a l'alumnat participant i si es dóna el cas, ajude a cobrir les seues necessitats de personal qualificat.

 

CREAMA Y 6 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama y seis IES comarcales, entre ellos el IES Ifac de Calp, participan en el programa Erasmus + "Movilidad Europea  de la formación Profesional de la Marina Alta". Se trata del primer programa europeo dirigido a alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Certificados de Profesionalidad, que va a dar la oportunidad a 13 jóvenes de la comarca, a disponer de una movilidad europea de 3 meses de duración, desarrollando prácticas en empresas de las ciudades de Lisboa, Viena y Florencia.

Este programa ha sido solicitado y va a ser coordinado por CREAMA y cuenta con la participación de 6 IES de la comarca, que ofertan Ciclos Formativos de Grado Medio y que han querido participar en la convocatoria. Concretamente, los IES participantes son:

.- IES ENRIC VALOR, de Pego.

.- IES de Pedreguer.

.- IES María Ibars e IES Chabás, de Dénia.

.- IES Número 1, de Xàbia.

.- IES Ifach, de Calpe.

Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de trabajo entre el equipo que va a gestionar el programa, compuesto por personal de los 6 IES implicados, y de CREAMA (tanto de los servicios comarcales como de las agencias de CREAMA en los municipios donde se encuentran los IES participantes).

La subvención concedida para el desarrollo de este programa, asciende a 71.678 €, de los cuales, el 87.5 % está destinado a la movilidad del alumnado.

CREAMA ha realizado una apuesta importante en este proyecto, ya que conlleva 6.500 € de co-financiación por parte del Consorcio y ello significa el gran compromiso que tiene la entidad con el incremento de la competitividad de los jóvenes de la comarca que finalizan un Ciclo Formativo de Grado Medio y Certificados de profesionalidad.

Las movilidades se realizarán a lo largo del primer semestre de 2019. Previamente se va a articular todo el procedimiento de selección de candidaturas y la realización de los cursos de apoyo lingüístico previos a las movilidades.

La difusión de este programa es importante, ya que a parte de la experiencia personal y profesional que va a suponer para el alumnado el vivir y trabajar 3 meses en un país europeo, el objetivo final es incrementar su nivel de competitividad en el mercado laboral. Para ello, se tiene previsto a la finalización de las movilidades, una jornada de visibilización del programa donde las empresas de los sectores a los que corresponden los ciclos y certificados de profesionalidad objeto de la movilidad, puedan conocer de primera mano, al alumnado participante y si se da el caso, ayude a cubrir sus necesidades de personal cualificado.

 

MIGUEL DORRONSORO REFLECTS THE LONELINESS OF THE MAN IN HIS LAST EXHIBITION IN CALP

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

 

The exhibition "Chicos y demás..." by Miguel Dorronsoro is composed of paintings in which he shows the man and his "naked solitude".

 

This exhibition, which can be visited until the 29th of July in the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Calp, shows nudes painted by Dorronsoro that have never been exhibited, as well as other works that have marked his career.

 

The creator of "Chicos y demás..." explains that what he likes most when he paints is to experiment with the emotions that people reflect on their faces, and that the subject of the human figure has always been very present in his work . But this exhibition also displays other paintings with fashion objects, which may seem, erroneously, more superficial.

 

Dorronsoro affirms that he prefers to paint in the loneliness of his workshop, where he finds inspiration, although he also inspires his paintings in photographs that he makes of subjects interesting to him, as well as searching on Internet. The painter from Santander defines his style as impressionistic and sometimes abstract, although he believes that he is not classified in any style.

 

With this exhibition, very different from other works of this painter, Dorronsoro returns to Calp, where he has previously make other exhibitions.

 

Miguel Dorronsoro reflectix la solitud de l'home en la seua última exposició a Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15
L'exposició "Chicos y demás..." de Miguel Dorronsoro es compon de pintures en les que mostra a l'home i la seua "nua solitud".
 
 
Aquesta exposició, que pot visitar-se fins al 29 de juliol a la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura de Calp, mostra quadres de cossos nus pintats per Dorronsoro que mai s'han exposat, a més d'altres obres que han marcat la seua trajectòria.
 
 
El creador de "Chicos y demás..." explica que el que més li agrada quan pinta és experimentar amb les emocions que les persones reflectixen en les seues cares, i és que el tema de la figura humana sempre ha estat molt present en la seua obra. Però aquesta mostra també compta amb una part en la qual s'han pintat objectes de moda, que poden semblar, erròniament, més superficials.
 
 
Dorronsoro afirma que prefereix pintar en la solitud del seu taller, on troba la inspiració, encara que també inspira les seues pintures en fotografies que fa de temes que li semblen interessants, així com a partir de recerques que efectua a internet. El pintor santanderí definix el seu estil com impressionista i de vegades abstracte, tot i que creu que no està encasellat en cap estil.
 
 
Amb aquesta mostra, molt diferent a altres treballs seus, Dorronsoro torna a Calp, on ja havia realitzat exposicions amb anterioritat.

Miguel Dorronsoro refleja la soledad del hombre en su última exposición en Calp

Fecha de publicación: 
Jueves, 12 Julio, 2018 - 08:15

La exposición “Chicos y demás...” de Miguel Dorronsoro se compone de pinturas en las que muestra al hombre y su “desnuda soledad”.

 

Esta exposición, que puede visitarse hasta el 29 de julio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Calp, muestra desnudos pintados por Dorronsoro que nunca se han expuesto además de otras obras que han marcado su trayectoria.

 

El creador de “Chicos y demás...” explica que lo que más le gusta cuando pinta es experimentar con las emociones que las personas reflejan en sus rostros, y es que el tema de la figura humana siempre ha estado muy presente en su obra. Pero esta muestra también cuenta con una parte en la que se han pintado objetos de moda, que pueden parecer, erróneamente, más superficiales.

 

Dorronsoro afirma que prefiere pintar en la soledad de su taller, donde encuentra la inspiración, aunque también inspira sus pinturas en fotografías que hace de temas que le parezcan interesantes, así como a partir de búsquedas que efectúa en internet. El pintor santanderino define su estilo como impresionista y a veces abstracto, aunque cree que no está encasillado en ningún estilo.

 

Con esta muestra, muy diferente a otros trabajos suyos, Dorronsoro regresa a Calp, donde ya había realizado exposiciones con anterioridad.

CALP REINFORCES SUMMER CULTURAL SCHEDULING WITH THE OBJECTIVE OF APPROACHING A NEW TOURIST MODEL

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Julio, 2018 - 13:30

The government of Calp announced a few months ago its intention to articulate a tourism model based on cultural tourism, identity and healthy lifestyle that allows increasing the competitiveness of Calp as a tourist destination. With the objective of approaching this goal, several municipal departments have coordinated to draw up a wide complementary offer for this summer.

 

The Department for Culture have allocated about € 70,000 to develop a solid and comprehensive program that brings together performances of local cultural groups such as the Unión Musical Calp Ifach, the Rondalla or the Xirimiters del Carellot with performances of international groups such as the Philharmonic Chamber of Vienna or the Orchestra of the Valencian Community and the Youth Orchestra of the Province of Alicante.

 

In addition, the municipal department has started open-air cinema cycles; on the one hand the "Cinema a la Mar" continues with free weekly screenings on the beaches La Fossa (Tuesday) and Arenal (Thursday) and is complemented by "Cinema a la fresca", outdoor film screenings at the Odeón Theatre of the Cultural Centre.

 

This summer the Department for Culture is still committed to bring to Calp theatre companies that boost the cultural activity of the town, so on the 11th of August Calp offers "Cinco horas con Mario" with Lola Herrera by the Company Pentación Espectáculos, and on the 22nd of July, "La liberación de la locura". Finally on the 26th of August, the monologist "El Casta" will perform his show "Magaluf". 

 

There are also children's theatre plays such as the show "Emportats" by the company La Trócola, "Invisibles" a mixture of theatre and animation scheduled for the 18th of August or La Cabra by Espejo Negro that will take place on the 28th of August.

 

The old town becomes the undisputed star of summer with several proposals; on the one hand, it hosts the project Art al Carrer, outdoor exhibition of different artistic installations made by different local groups under the slogan of gender equality, exhibited all the summer to energize the historical centre. The departments for Culture, Dynamisation of the Old Town and Tourism join forces and will carry out weekly children's workshops, theatrical and musical performances and free dramatized visits in the Old Town.

 

Also the Department for Citizen Participation has convened the VII Contest of Decoration of Balconies and Facades in the Old Town that will be exhibited during the summer and is endowed with prizes of 500 Euros in its main categories.

 

It's worth pointing out the free guided tours to the Roman site Banys de la Reina to be held every Tuesday from the 4th of July to the 28th of August and the exhibitions "Almadraba", photographs by Jaume Fuster in the old Town Hall, "Chicos y demás" by Miguel Dorronsoro Obregón and "José Estruch, vida y obra" both at the Cultural Centre.

Next Saturday, the 14th of July, the new edition of the Indie Pop Festival CreamPop is back. This year the festival takes place in the fishing port within the program of the Virgen del Carmen festivities, organized by the Colectiu CreamPop, the Fishermen's Association and the Committee of the Mare de Déu del Carme festivities of Calp with the support of the Town Council. The concert will offer music by El Meister, Mostaza Galvez, The Liverpool Band and The Wheel and The Hammond. The concert will start at 10:30 pm and admission is free.

 

The Department for Youth has also organized two unique initiatives, a free Escape Room to be held on the 28th of July in the Campus Excel.lència Empresarial Casa Nova, and a new edition of the Last Day Zombie through the streets of the town on the 28th of August, with a new theme and innovations.

And on the 15th of August, the Parc de la Creativitat will host the salsa concert of the summer with the performance of the Cubans Gente de Zona. This event is organized by the Town Council of Calp and the Association of Moors and Christians Santíssim Crist de la Suor, with six hours length and the participation of Djs, salsa and bachata dance groups, and the music of Gente de Zona. 

 

Páginas

Suscribirse a calp