Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

ayuntamiento de Calp

Español

L'alcalde de Calp mostra la seua satisfacció davant la licitació de la passarel·la sobre la N-332

Fecha de publicación: 
Viernes, 28 Diciembre, 2018 - 15:15
L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha mostrat la seua satisfacció després d'haver anunciat el Ministeri de Foment la licitació de les obres per a la construcció de la passarel·la sobre la N-332 a Calp. Sánchez ha assenyalat que hui és un “dia històric” posat que un dels projectes més reivindicats en el municipi veurà finalment la llum en 2019.
 
L'alcalde ha recordat que aquesta iniciativa va ser redactada i inclosa en els pressupostos generals de l'Estat sota el govern de Mariano Rajoy. De fet, el mes d'abril passat el llavors ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una visita a la província, va assenyalar que es tractava d'un projecte que ja estava redactat, aprovat i inclòs en els pressupostos generals de l'Estat de 2018.
 
Amb el canvi de govern Sánchez es va reunir el passat 10 de setembre amb el Director General de Carreteres Francisco Javier Herrero amb la finalitat de conéixer en quin punt de la tramitació administrativa es trobava aquest projecte. I a la fi de novembre va mantindre una trobada informal amb el ministre José Luis Ábalos qui es va comprometre al fet que aquesta iniciativa estiguera licitada abans que finalitzara l'any.
 
Per aquest motiu, Sánchez ha agraït tant al govern de Rajoy com a l'actual ministre de Foment José Luis Ábalos la seua implicació per que aquest projecte tan reivindicat vaja a ser una realitat. També ha tingut paraules d'agraïment cap als propietaris dels terrenys en els quals es construirà la passarel·la per la seua predisposició en tot moment per a la cessió de les parcel·les.
 
“El govern d'Espanya ha licitat les obres d'aquesta important fita històrica que al costat de les rotondes d'accés a Calp han dotat de més seguretat les entrades al nostre poble”, ha destacat.
 
El projecte ha sigut licitat amb un pressupost que ascendeix a 1,3 milions d'euros i permetrà als calpins creuar peatonalmente la N-332 per a accedir des del nucli urbà a l'estació de ferrocarril i a les urbanitzacions d'Oltà, eliminant així un dels punts més perillosos del municipi.

El alcalde de Calp muestra su satisfacción ante la licitación de la pasarela sobre la N-332

Fecha de publicación: 
Viernes, 28 Diciembre, 2018 - 15:15

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha mostrado su satisfacción tras haber anunciado el Ministerio de Fomento la licitación de las obras para la construcción de la pasarela sobre la N-332 en Calp. Sánchez ha señalado que hoy es un “día histórico” puesto que uno de los proyectos más reivindicados en el municipio verá finalmente la luz en 2019.

El alcalde ha recordado que esta iniciativa fue redactada e incluida en los presupuestos generales del Estado bajo el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, el pasado mes de abril el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una visita a la provincia, señaló que se trataba de un proyecto que ya estaba redactado, aprobado e incluido en los presupuestos generales del Estado de 2018.

Con el cambio de gobierno Sánchez se reunió el pasado 10 de septiembre con el Director General de Carreteras Francisco Javier Herrero con el fin de conocer en qué punto de la tramitación administrativa se encontraba este proyecto. Y a finales de noviembre mantuvo un encuentro informal con el ministro José Luis Ábalos quien se comprometió a que esta iniciativa estuviera licitada antes de que finalizara el año.

Por este motivo, Sánchez ha agradecido tanto al gobierno de Rajoy como al actual ministro de Fomento José Luis Ábalos su implicación por que este proyecto tan reivindicado vaya a ser una realidad. También ha tenido palabras de agradecimiento hacia los propietarios de los terrenos en los que se construirá la pasarela por su predisposición en todo momento para la cesión de las parcelas.

“El gobierno de España ha licitado las obras de este importante hito histórico que junto a las rotondas de acceso a Calp han dotado de más seguridad las entradas a nuestro pueblo”, ha destacado.

El proyecto ha sido licitado con un presupuesto que asciende a 1,3 millones de euros y permitirá a los calpinos cruzar peatonalmente la N-332 para acceder desde el casco urbano a la estación de ferrocarril y a las urbanizaciones de Oltà, eliminando así uno de los puntos más peligrosos del municipio.

Diputació aprova la subvenció de 761.958 € per a l'execució de les obres del vial J

Fecha de publicación: 
Jueves, 27 Septiembre, 2018 - 08:30

El Ple de la Diputació Provincial d'Alacant celebrat hui ha aprovat una ajuda econòmica per a l'execució de les obres del vial J, tram 1 de Calp, concretament el tram que s'inicia en la rotonda de l'Avinguda de la Generalitat i finalitza en la partida Gargasindi.

L'obertura d'aquest tram del vial J és determinant per a la connexió de l'avinguda de la Generalitat amb la rotonda existent en l'avinguda de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viari coherent, donant eixida a un entroncament viari de la xarxa primària que en l'actualitat es troba realitzat parcialment. Aquest vial, una vegada completat, permetrà desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà.

L'actuació ascendeix a 1.015.944,39 € dels quals la institució provincial aporta el 75%, la qual cosa equival a 761.958,29 € i l'Ajuntament el 25% que es xifra en 253.986,10 €. Les obres, el procés de contractació de les quals s'estima comence abans de final d'enguany, hauran d'estar finalitzades abans de l'1 de desembre de 2019.

El ple de l'Ajuntament va aprovar al febrer d'enguany l'adquisició dels últims terrenys necessaris per a l'obertura del Vial J, que passarà a anomenar-se avinguda Felip VI i connectarà l'avinguda Romania amb la zona escolar i des d'allí enllaçarà amb l'avinguda Generalitat Valenciana (accés Nord a Calp).

L'Ajuntament de Calp recupera 1.080 m³ d'arena després de garbellar-la de la posidònia oceànica retirada aquest estiu

Fecha de publicación: 
Jueves, 27 Diciembre, 2018 - 11:00
El Departament de Medi Ambient de Calp ha recuperat 1.083 m³ d'arena després d'haver garbellat les restes de prada de posidònia, retirats enguany de les platges del municipi durant la campanya estival. L'arena de major qualitat es retornarà a les platges per a afavorir la seua regeneració mentre que la que tinga menor qualitat serà utilitzada per a la restauració de les àrees més degradades a les Salines.
 
La retirada de Posidònia oceànica, ja morta i acumulada en les vores de les platges, és una tasca que es realitza únicament en temporada de bany ja que sol causar molèsties als turistes i es fa, a més, de forma puntual ja que aquesta planta aquàtica protegeix i evita la regressió de la línia de costa.
 
En retirar la Posidònia oceànica és habitual que també s'extraga arena. De fet, en aquesta operació s'estima que el 50 per cent de les restes retirades corresponen a arena. En anys anteriors l'arena que es retirava juntament amb la posidònia oceànica es rebutjava en un abocador però des de fa tres anys es reutilitza per a la regeneració de les platges que hagen patit pèrdues d'arena durant els temporals que es donen fóra de la temporada estival.
 
“Apostem per una gestió sostenible de les platges de Calp i d'aquesta manera podem reutilitzar arena de primera qualitat per a regenerar el nostre litoral en lloc d'arena de roca o de pedrera com fan en altres municipis”, ha assenyalat el regidor de Platges i Medi Ambient, Jan Van Parijs.

 

 

 

El Ayuntamiento de Calp recupera 1.080 m³ de arena tras cribarla de la posidonia oceánica retirada este verano

Fecha de publicación: 
Jueves, 27 Diciembre, 2018 - 11:00

El Departamento de Medio Ambiente de Calp ha recuperado 1.083 m³ de arena tras haber cribado los restos de pradera de posidonia, retirados este año de las playas del municipio durante la campaña estival. La arena de mayor calidad se devolverá a las playas para favorecer su regeneración mientras que la que tenga menor calidad será utilizada para la restauración de las áreas más degradadas en las Salinas.

La retirada de Posidonia oceánica, ya muerta y acumulada en las orillas de las playas, es una tarea que se realiza únicamente en temporada de baño ya que suele causar molestias a los turistas y se hace, además, de forma puntual puesto que esta planta acuática protege y evita la regresión de la línea de costa.

Al retirar la Posidonia oceánica es habitual que también se extraiga arena. De hecho, en esta operación se estima que el 50 por ciento de los restos retirados corresponden a arena. En años anteriores la arena que se retiraba junto con la posidonia oceánica se desechaba en un vertedero pero desde hace tres años se reutiliza para la regeneración de las playas que hayan sufrido pérdidas de arena durante los temporales que se den fuera de la temporada estival.

“Apostamos por una gestión sostenible de las playas de Calp y de este modo podemos reutilizar arena de primera calidad para regenerar nuestro litoral en lugar de arena de roca o de cantera como hacen en otros municipios”, ha señalado el concejal de Playas y Medio Ambiente, Jan Van Parijs.

Els ciutadans ja poden renovar la seua targeta d'aparcament

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Diciembre, 2018 - 12:00
Tarjeta de residente Calp
Les noves targetes d'aparcament per a residents, que expedeix l'Ajuntament i que els reporten descomptes en la zones d'aparcament regulat, tenen vigència fins al 31 de desembre de cada any, amb la qual cosa poden sol·licitar ja la seua renovació en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 
 
 
L'última modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació amb Regulació de l'Estacionament amb Limitació Horària (O.R.A) fixa el 31 de desembre com a data en la qual expira la vigència de les targetes. Amb anterioritat les targetes de resident expiraven al juliol i s'havien de renovar en eixa època de l'any.
 
 
 
Per a obtindre la nova targeta els residents hauran d'estar empadronats a Calp i pagar l'impost de matriculació en la localitat. A més, hauran de presentar en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) la corresponent instància, el DNI, passaport o targeta de resident, el permís de circulació, i l'últim rebut pagat de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de Calp.
 
 
 
Aquesta targeta permet als residents obtindre descomptes en el pagament de les zones d'estacionament amb limitació horària. A Calp existeixen tres zones: la blava que funciona de 9 a 14h i de 17 a 20h de dilluns a dissabte, la verda l'horari de la qual és de 9 a 14h i la taronja que afecta els carrers que donen accés a les platges i que està únicament operativa els mesos de juliol i agost de 10 a 14h i de 17 a 20h.
 

 

Los ciudadanos ya pueden renovar su tarjeta de aparcamiento

Fecha de publicación: 
Miércoles, 26 Diciembre, 2018 - 12:00
Tarjeta de residente Calp

Las nuevas tarjetas de aparcamiento para residentes, que expide el Ayuntamiento y que les reportan descuentos en la zonas de aparcamiento regulado, tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año por lo que pueden solicitar ya su renovación en la Oficina de Atención al Ciudadano.

 

La última modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación con Regulación del Estacionamiento con Limitación Horaria (O.R.A) fija el 31 de diciembre como fecha en la que expira la vigencia de las tarjetas. Con anterioridad las tarjetas de residente expiraban en julio por lo que se debían renovar en esa época del año.

 

Para obtener la nueva tarjeta los residentes deberán estar empadronados en Calp y pagar el impuesto de matriculación en la localidad. Además, tendrán que presentar en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) la correspondiente instancia, el DNI, pasaporte o tarjeta de residente, el permiso de circulación, y el último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de Calp.

 

Esta tarjeta permite a los residentes obtener descuentos en el pago de las zonas de estacionamiento con limitación horaria. En Calp existen tres zonas: la azul que funciona de 9 a 14h y de 17 a 20h de lunes a sábado, la verde cuyo horario es de 9 a 14h y la naranja que afecta a las calles que dan acceso a las playas y que está únicamente operativa los meses de julio y agosto de 10 a 14h y de 17 a 20h.

Calp celebra la VII Sant Silvestre el 27 de desembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45
La Sant Silvestre Vila de Calp, la carrera més divertida del calendari esportiu de la localitat, se celebrarà el pròxim 27 de desembre. Organitzada per l'Ajuntament de Calp, en col·laboració amb iRun Calp i la Diputació d'Alacant, la prova, en la qual els corredors participen vestits amb les més diverses disfresses, arriba a la seua setena edició i com en els dos últims anys se celebrarà en horari vespertí, a partir de les 20.30 hores, pels carrers del barri antic.
 
Partirà de la Plaça de la Constitució i tindrà un recorregut de 3,6 quilòmetres per als participants de la categoria absoluta i d'1,8 km per a la categoria Promeses (els nascuts de 2005 a 2015 – que hauran d'anar acompanyats d'un adult).
 
Hi haurà trofeus per als tres primers guanyadors en la categoria absoluta masculina i femenina i per als tres primers locals, a més de medalles per a tots els participants de la categoria Promeses. S'obsequiarà a tots els corredors amb una samarreta.
 
Les persones interessades a participar poden inscriure's en www.mychip.es fins al 26 de desembre. Els inscrits hauran de recollir el dorsal el mateix dia de la carrera a les 19.30 hores en el Casal dels Associacions.
 
L'Ajuntament de Calp anima a tots els participants a vindre disfressats i a gaudir d'aquesta carrera lúdica i esportiva amb la qual es tanca l'any.

Calp celebra la VII San Silvestre el 27 de diciembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45

La San Silvestre Vila de Calp, la carrera más divertida del calendario deportivo de la localidad, se celebrará el próximo 27 de diciembre. Organizada por el Ayuntamiento de Calp, en colaboración con iRun Calp y la Diputación de Alicante, la prueba, en la que los corredores participan ataviados de los más diversos disfraces, llega a su séptima edición y al igual que en los dos últimos años se celebrará en horario vespertino, a partir de las 20.30 horas, por las calles del casco antiguo.

Partirá de la Plaza de la Constitución y tendrá un recorrido de 3,6 kilómetros para los participantes de la categoría absoluta y de 1,8 km para la categoría Promesas (los nacidos de 2005 a 2015 – que deberán ir acompañados de un adulto).

Habrá trofeos para los tres primeros ganadores en la categoría absoluta masculina y femenina y para los tres primeros locales, además de medallas para todos los participantes de la categoría Promesas. Se obsequiará a todos los corredores con una camiseta.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en www.mychip.es hasta el 26 de diciembre. Los inscritos deberán recoger el dorsal el mismo día de la carrera a las 19.30 horas en el Casal de les Associacions.

El Ayuntamiento de Calp anima a todos los participantes a venir disfrazados y a disfrutar de esta carrera lúdico-deportiva con la que se cierra el año.

 

 

 

 

Calp aprueba el convenio que permitirá mantener el servicio de la ambulancia

Fecha de publicación: 
Sábado, 15 Diciembre, 2018 - 13:15

En el pleno celebrado ayer la Corporación Municipal aprobó por unanimidad un convenio de colaboración con Cruz Roja Calp que permitirá mantener el servicio de transporte sanitario tal y como se viene prestando en los últimos años. 

Aunque el transporte sanitario es competencia de la Conselleria de Sanidad,  el servicio actual es insuficiente (un SVB que incluye el transporte de enfermos al hospital de referencia, un servicio SAMU con sede en Benissa y un TNA con sede en Dénia) por lo que desde hace años el Ayuntamiento refuerza el servicio bajo diversas formas. Sin embargo, con la ley de Racionalización y Sostenibilidad Local es difícil dar cobertura legal al servicio prestado por Cruz Roja.

A principios de noviembre el Ayuntamiento elevó al Consell Jurídic Consultiu la consulta sobre la propuesta del convenio con Cruz Roja, sin que hasta el momento este órgano se haya pronunciado. Por ello, el convenio aprobado ayer incluye una cláusula que fija la vigencia del convenio hasta el pronunciamiento expreso por parte del  Consell Consultiu.

Además el convenio incluye que Cruz Roja desarrolle diferentes programas y proyectos en la localidad dirigidas a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y que preste una respuesta integral que incluye desde su intervención en caso de emergencias a la atención de urgencias sociales.

El importe de colaboración económica del Ayuntamiento será de 270.375,42€ y el convenio entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2019 hasta la existencia de pronunciamiento del Cosell Consultiu y hasta un máximo de 4 años.

Tanto el Grupo Municipal Compromís, como el de Sí se puede Calp, como el grupo socialista han  apoyado el convenio aunque  han coincidido en que “no es la mejor solución”. Por su parte, el alcalde, César Sánchez,  ha señalado que “nos hemos tenido que adaptar a un nuevo texto legislativo, hemos buscado una fórmula que garantiza  la seguridad jurídica del convenio.

Paso y Urbanización sobre Barranco Pou Roig y avenida País Valencià

Fuera del orden del día se han licitado las obras del paso y urbanización sobre el Barranco Pou Roig y avenida País Valencià, un punto que permitirá conectar la zona deportiva con la avenida Rumanía y comunicar toda la zona deportiva. Estas obras cuentan con una subvención de la Diputación Provincial por importe de 394.703,23 y una aportación  municipal de 39.710, 23 euros.

Espacio deportivo de ocio en la zona deportiva 

El pleno ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras de un espacio deportivo de ocio en la zona deportiva municipal que estará situada detrás del Pabellón Domingo Crespo, en la zona en la que actualmente se ubica un campo de césped poco utilizado. Este espacio incluirá una pista de patinaje y de hockey de patines, un espacio biosaludable, una zona para la práctica del “parkour” así como un “skate park” para practicar “skateboarding” o monopatinaje y que permitirá aumentar la oferta deportiva. El proyecto parte de  un presupuesto  de licitación de 220.000€.

Farolas LED 

También se ha aprobado destinar 300.000 euros a lo largo de 2019 al suministro, colocación y puesta en funcionamiento de las farolas solares y se ha ratificado un convenio para culminar el Plan de Reforma Interior entre las calles Llibertat y de Fora y la avenida del Norte.

 

Páginas

Suscribirse a ayuntamiento de Calp