Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

ayuntamiento de Calp

Español

Les xifres provisionals d'ocupació turística a Calp apunten a un increment del 10 per cent al juliol

Fecha de publicación: 
Martes, 14 Agosto, 2018 - 09:00

La Regidoria de Turisme ha donat a conèixer les xifres provisionals d'ocupació turística de juny i juliol, que revelen un increment de 9 i de 10 punts respectivament respecte a la registrada en els mateixos mesos en 2017. Al juny es va registrar un 75,91 per cent, xifra que contrasta amb el 66,22 per cent del mateix mes de 2017 i al juliol l'ocupació ha arribat fins al 82,65 per cent mentre que en el mateix mes de fa un any es va registrar el 72,61 per cent.

 

Aquest increment s'explica per l'augment en l'ocupació registrat en el sector no hoteler – càmpings i apartaments – ja que en els hotels els nivells d'ocupació es mantenen. Així al juny l'ocupació en hotels va ser del 87,22 per cent davant del 84,44 per cent del mateix mes de l'any passat, mentre que en el sector no hoteler es va aconseguir el 68,86 per cent davant del 56,14 per cent. Al juliol el grau d'ocupació va ser del 87,26 per cent en el sector hoteler davant del 88,76 per cent de 2017 i del 77,19 per cent davant del 64,12% de l'any passat.

 

El regidor de Turisme, Jan Van Parijs ha mostrat la seua satisfacció moderada davant aquestes xifres per ser encara provisionals i que contrasten amb la tendència a la baixa que s'ha registrat a nivell general en les xifres turístiques d'altres ciutats espanyoles com a conseqüència de la recuperació de mercats com el de Turquia, Tunísia, Egipte, el Marroc i Grècia.

 

“Es tracta de xifres que apunten a una bona campanya turística i que ens sorprenen positivament perquè malgrat la conjuntura de recuperació d'altres mercats, a Calp hem aconseguit mantenir pràcticament les xifres d'ocupació hotelera i incrementar les dels càmpings i apartaments”, ha assenyalat Jan Van Parijs.

 

Quant a les nacionalitats que han visitat Calp al juliol s'observa un increment de turistes espanyols, del 51 al 56 per cent, així com un descens dels visitants francesos, del 16 a l'11,5 per cent i d'alemanys del 3,70 per cent al 2,70 per cent mentre es mantenen els arribats de Regne Unit i Bèlgica al voltant d'un 13 per cent i un 6 per cent respectivament.

 

 

Las cifras provisionales de ocupación turística en Calp apuntan a un incremento del 10 por ciento en julio

Fecha de publicación: 
Martes, 14 Agosto, 2018 - 09:00

La Concejalía de Turismo ha dado a conocer las cifras provisionales de ocupación turística de junio y julio, que revelan un incremento de 9 y de 10 puntos respectivamente respecto a la registrada en los mismos meses en 2017. En junio se registró un 75,91 por ciento frente al 66,22 por ciento del mismo mes de 2017 y en julio la ocupación ha llegado hasta el 82,65 por ciento frente al 72,61 por ciento correspondiente a ese mes de hace un año.

 

Este incremento se explica por el aumento en la ocupación registrado en el sector no hotelero – campings y apartamentos – ya que en los hoteles los niveles de ocupación se mantienen. Así en junio la ocupación en hoteles fue del 87,22 por ciento frente al 84,44 por ciento del mismo mes del año pasado, mientras que en el sector no hotelero se alcanzó el 68,86 por ciento frente al 56,14 por ciento. En julio el grado de ocupación fue del 87,26 por ciento en el sector hotelero frente al 88,76 por ciento de 2017 y del 77,19 por ciento frente al 64,12% del año pasado.

 

El concejal de Turismo, Jan Van Parijs ha mostrado su satisfacción moderada ante estas cifras por ser todavía provisionales y que contrastan con la tendencia a la baja que se ha registrado a nivel general en las cifras turísticas de otras ciudades españolas como consecuencia de la recuperación de mercados como el de Turquía, Túnez, Egipto, Marruecos y Grecia.

 

“Se trata de cifras que apuntan a una buena campaña turística y que nos sorprenden positivamente porque a pesar de la coyuntura de recuperación de otros mercados, en Calp hemos conseguido mantener prácticamente las cifras de ocupación hotelera e incrementar las de los campings y apartamentos”, ha señalado Jan Van Parijs.

 

En cuanto a las nacionalidades que han visitado Calp en julio se observa un incremento de turistas españoles, del 51 al 56 por ciento, así como un descenso de los visitantes franceses, del 16 al 11,5 por ciento y de alemanes del 3,70 por ciento al 2,70 por ciento mientras se mantienen los llegados de Reino Unido y Bélgica en torno a un 13 por ciento y un 6 por ciento respectivamente.

FINISHED THE DIAGNOSTIC PHASE OF THE PROJECT "CALP, AGE FRIENDLY TOWN"

Fecha de publicación: 
Lunes, 2 Julio, 2018 - 11:45

The Town Council of Calp, through the Municipal Departments for Citizen Participation and Senior Citizens has completed the study phase of the project "Calp, age friendly town". This is an initiative promoted by the World Health Organization so that cities can become spaces that meet the needs of the elderly in multiple areas and consequently improve their quality of life.

 

The diagnostic phase is the first of the four phases in which this initiative will be developed and has consisted in conducting surveys and discussion groups among people over 60 years old to know their opinion about the deficiencies for this group in the town.

 

During the coming weeks the data obtained in this study will be analyzed and the results will be publicly exposed in September.

 

Based on this information, the second phase will be developed, consisting of an action plan that will take place in a period of three to five years. In that fifth year, the third phase will begin with an evaluation of the initiatives that have been carried out up to that moment, while the fourth phase will involve the implementation of periodic evaluations that will be developed every five years to review compliance with the initial objectives and that must allow Calp to become an age friendly town. 

 

Conclou la fase de diagnòstic del projecte “Calp, ciutat Amigable amb les persones majors”

Fecha de publicación: 
Lunes, 2 Julio, 2018 - 11:45

L'Ajuntament de Calp, a través de les Regidories de Participació Ciutadana i de Majors, ha finalitzat la fase d'estudi del projecte “Calp, ciutat amigable amb les persones majors”. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Organització Mundial de la Salut perquè les ciutats puguen convertir-se en espais que atenguen les necessitats de les persones majors en múltiples àmbits i en conseqüència millorar la seua qualitat de vida.

 

La fase de diagnòstic és la primera de les quatre fases en les quals es desenvoluparà aquesta iniciativa i ha consistit a realitzar enquestes i grups de discussió entre persones de més de 60 anys per a conèixer la seua opinió sobre les mancances que per a aquest col·lectiu existeixen en el municipi.

 

Està previst que en les pròximes setmanes s'analitzen les dades obtingudes d'aquest estudi i que al setembre s'exposen públicament els resultats.

 

A partir d'aquesta informació es desenvoluparà la segona fase consistent en un pla d'acció que tindrà lloc en un termini de tres a cinc anys. Aquest cinquè any començarà la tercera fase mitjançant una avaluació de les iniciatives que s'hagen dut a terme fins a eixe moment, mentre que la quarta fase implicarà la posada en marxa d'avaluacions periòdiques que es desenvoluparan cada cinc anys per a revisar el compliment dels objectius inicials que han de permetre que Calp es convertisca en una ciutat amigable amb les persones majors.

Concluye la fase de diagnóstico del proyecto “Calp, ciudad Amigable con las personas mayores”

Fecha de publicación: 
Lunes, 2 Julio, 2018 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp, a través de las Concejalías de Participación Ciudadana y de Mayores, ha finalizado la fase de estudio del proyecto “Calp, ciudad amigable con las personas mayores”. Se trata de una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud para que las ciudades puedan convertirse en espacios que atiendan las necesidades de las personas mayores en múltiples ámbitos y en consecuencia mejorar su calidad de vida.

 

La fase de diagnóstico es la primera de las cuatro fases en las que se desarrollará esta iniciativa y ha consistido en realizar encuestas y grupos de discusión entre personas de más de 60 años para conocer su opinión sobre las carencias que para este colectivo existen en el municipio.

 

Está previsto que en las próximas semanas se analicen los datos obtenidos de este estudio y que en septiembre se expongan públicamente los resultados.

 

A partir de esta información se desarrollará la segunda fase consistente en un plan de acción que tendrá lugar en un plazo de tres a cinco años. Ese quinto año comenzará la tercera fase mediante una evaluación de las iniciativas que se hayan llevado a cabo hasta ese momento, mientras que la cuarta fase implicará la puesta en marcha de evaluaciones periódicas que se desarrollarán cada cinco años para revisar el cumplimiento de los objetivos iniciales que han de permitir que Calp se convierta en una ciudad amigable con las personas mayores.

FIRA CALP FEIERT IHR ZEHNTES JUBILÄUM MIT MEHR AUSSTELLERN UND MEHR TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, die Gastronomie- und Handelsmesse der Stadt des Peñón, feiert vom 24. bis 27. Mai auf der Plaza Mayor ihre zehnte Ausgabe. Und das mit noch mehr Ausstellern und Tapas sowie der Teilnahme der Laienbruderschaft der Fischer und des Festkomitees 2018.

 

Vorgestellt wurde die Messe vom Bürgermeister César Sánchez, der Stadträtin für Handel Creama Ana Sala, dem Stadtrat für Tourismus Jan Van Parijs, dem Präsidenten des Hotel- und Gastgewerbeverbands Sabor a Calpe Iván Such, dem Präsidenten des Calper Unternehmerverbandes José Malagón, dem Präsidenten des Festkomitees 2018 Víctor Cazorla und von José Antonio Sánchez in Repräsentation der Laienbruderschaft der Fischer.

 

In diesem Jahr wird es 17 Stände von Restaurants, Cafés und Cocktailbars geben sowie weitere 11 Stände des Handels, der hier seine Produkte vorstellen wird. „Sowohl das Hotel- und Gaststättengewerbe als auch der Handel sind zwei sehr starke Sektoren in Calp mit einem qualitativ hochwertigen Angebot, das wir gemeinsam mit dieser Messe den Besuchern des Landkreises vorstellen möchten“ betonte José Malagón.

 

Außerdem werden die Gaststätten im Vergleich zu den vorherigen drei Ausgaben mehr Tapas anbieten, ungefähr vier oder fünf pro Stand, die zu erschwinglichen Preisen zwischen 1 und 4 Euro probiert werden können.  Die Laienbruderschaft der Fischer wird ihrerseits auf der Messe neben dem traditionellen Peix de Calp ein neuartiges Produkt vorstellen, das aus Zutaten des Meeres zubereitet wird, wie Wurst und Burger aus Oktopus und Adlerfisch.

 

Zum ersten Mal wurde das Festkomitee 2018 zur Teilnahme an der Fira Calp eingeladen, um Getränke zu verkaufen: Bier, Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen werden für die Organisation der Patronatsfeste in diesem Jahr eingesetzt. Weine verschiedener Weinkellereien werden von den jeweiligen Gaststätten ausgeschenkt.

 

Darüber hinaus wird es zahlreiche Parallelaktivitäten wie Konzerte, kulinarische Vorführungen, Kinderanimation oder eine Ausstellung mit Hybridfahrzeugen geben. Ebenso soll am Samstag, dem 26. Mai eine Großleinwand zum Champions League Finale Real Madrid - Liverpool aufgestellt werden.

 

„Nach 10 Jahren ist die Fira Calp eine konsolidierte Messe, ein großartiges Schaufenster, um unsere großen Aktiva, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Calper Handel, vorzustellen und zu fördern“, betonte der Calper Bürgermeister César Sánchez.

 

Die von den Ämtern für Handel Creama und Tourismus, dem Hotel- und Gastgewerbeverband Sabor a Calpe sowie dem Calper Unternehmerverband organisierte Messe wird am Donnerstag, dem 24. Mai um 19 Uhr eröffnet. Diese Messe versammelte im vergangenen Jahr mehr als 12.000 Besucher in diesen vier Tagen.

FIRA CALP CELEBRATES ITS TENTH ANNIVERSARY WITH MORE EXHIBITORS AND TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, the fair of gastronomy and commerce in the town of the Rock, celebrates its tenth edition that will take place from the 24th to 27th May in the Plaza Mayor. And it does so with a greater number of exhibitors and tapas and with the participation of the Fishermen's Association and the 2018 Festivities members.

 

The event has been presented by the mayor César Sánchez, the councillor for Commerce-Creama, Ana Sala, the councillor for Tourism, Jan Van Parijs, the president of the catering association Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, the president of the association of Businessmen of Calpe, José Malagón, the president of the Festivities Committee 2018, Víctor Cazorla and José Antonio Sánchez, on behalf of the Fishermen's Association.

 

This year the fair will offer 17 stands with restaurants, bars and cocktail bars and also reinforces its commercial section with the participation of 11 shops that will exhibit their products. "Both the catering and business sectors are two very powerful sectors in Calp, we want to continue offering this quality offer all together in this fair and for all the visitors to the region," said José Malagón.

 

On the other hand, catering services will offer a greater number of tapas, between four and five per stand, compared to the three of the previous editions, at popular prices, from 1 to 4 Euros. The Fishermen's Association will also present at the fair, in addition to the traditional Peix de Calp, new products such as sausage and octopus and drum burgers made with sea ingredients.

 

For the first time the 2018 Festivities Members have been invited to participate in Fira Calp, to sell the drink: beer, soft drinks and water; the benefits obtained will be set aside for the organization of this year's festivities; a range of wines will be also offered by the different stands.

 

With all this offer parallel activities will take place such as concerts, culinary demonstrations, children's entertainment or an exhibition of hybrid vehicles. In addition, a giant screen will be installed on Saturday the 26th May to show the Champions final match with Real Madrid – Liverpool.

 

"After 10 years of celebration, Fira Calp is a consolidated fair, a great showcase for the promotion of two of our great assets: catering services and business in Calp," said the mayor César Sánchez. 

 

The fair, organized by the municipal departments for Commerce-Creama and Tourism, as well as by the catering association Sabor a Calpe and the business association of Calpe, will open on Thursday the 24th May at 7:00 p.m. This event brought together last year 12,000 people along four days.

 

DE POLICÍA LOCAL HEEFT EEN MOBIEL POLITIEBUREAU VOOR HET AFHANDELEN VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET VERKEER

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

 

De Policía Local van Calp beschikt over een verplaatsbare eenheid die het mogelijk maakt zaken af te handelen met betrekking tot het verkeer op de openbare weg. Burgemeester César Sánchez heeft deze ochtend samen met intendente (commissaris) van de gemeentepolitie Manuel Eguilior en subintendente José Valle de politiebus gepresenteerd.

 

Op deze manier kunnen ter plaatse de formaliteiten worden afgehandeld van verkeersongelukken of vooronderzoeken gedaan van misdrijven tegen de verkeersveiligheid zonder dat de betrokkenen naar het politiebureau moeten. De bus is uitgerust met de noodzakelijke apparatuur voor onderzoek van ongelukken en uitvoeren van alcohol- en drugstesten. Ook staan er een werktafel, printer en computer.

 

Verder maakt dit kantoor het mogelijk om informatiecampagnes omtrent verkeer uit te voeren binnen de gemeente Calp.

DIE ORTSPOLIZEI RICHTET EIN MOBILES BÜRO ZUR ABWICKLUNG VON MASSNAHMEN IN BEZUG AUF DEN STRASSENVERKEHR EIN

Fecha de publicación: 
Viernes, 11 Mayo, 2018 - 14:15

 

 

Die Calper Ortspolizei hat eine mobile Einheit eingerichtet, mit der die Bearbeitung von Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Straßenverkehr ermöglicht wird. Der Calper Bürgermeister César Sánchez hat heute Morgen gemeinsam mit dem Polizeileiter der Gemeinde Manuel Eguilior und dem stellvertretenden Polizeileiter José Valle dieses mobile Büro vorgestellt.

 

Auf diese Weise können Verkehrsunfälle sowie Verstöße gegen die Straßensicherheit vor Ort bearbeitet werden, ohne dass die betroffenen Personen die Polizeiwache aufsuchen müssen. Das mobile Büro ist mit den erforderlichen Instrumenten ausgestattet, um Verkehrsunfälle zu untersuchen sowie Alkohol- und Drogenkontrollen durchzuführen. Ebenso vorhanden sind Schreibtisch, Drucker und Computer.

 

Mit diesem mobilen Büro können außerdem Informationsveranstaltungen über den Straßenverkehr in der Calper Gemeinde durchgeführt werden.

FIRA CALP VIERT ZIJN TIENDE VERJAARDAG MET MEER EXPOSANTEN EN MEER TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, de plaatselijke beurs voor gastronomie en winkels, wordt van 24 t/m 27 mei voor de tiende keer gehouden op de Plaza Mayor. Dit wordt gevierd met een groter aantal exposanten en tapas plus de deelname van de visserijvereniging en de feestcommissie van 2018.

 

De wedstrijd werd gepresenteerd door burgemeester César Sánchez, wethouder (schepen) van Handel-CREAMA Ana Sala, wethouder van Toerisme Jan Van Parijs en daarnaast voorzitter van de horecavereniging "Sabor a Calpe" Iván Ivars Such, voorzitter van de ondernemersvereniging van Calp José Malagón, voorzitter van de feestcommissie van 2018 Víctor Cazorla en door José Antonio Sánchez namens de visserijvereniging.

 

De beurs bestaat dit jaar uit 17 stands van restaurants, cafés en cocktailbars. Bovendien wordt het commerciële gedeelte vergroot met de deelname van 11 winkels die hun producten gaan uitstallen. “Zowel de horeca als de commerciële sector zijn twee krachtige sectoren in Calp met een kwaliteitsaanbod dat we samen op deze beurs willen aanbieden aan alle bezoekers van het district”, liet José Malagón weten.

 

De horeca-ondernemers bieden verder een groter aantal tapas aan, vier of vijf per kraam (in eerdere edities was dat drie) voor bescheiden prijzen van 1 tot 4 euro. De visserijvereniging zal op deze beurs behalve de traditionele Peix de Calp een nieuw product presenteren dat is gemaakt met ingrediënten uit zee zoals worsten en hamburgers van octopus en corbina (ombervis).

 

Voor het eerste is de feestcommissie van 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan Fira Calp en gaat de dranken verkopen: bier, fris en water. De verkregen winst gaat naar de organisatie van het patroonsfeest van dit jaar. Wijn is te krijgen bij de horeca-ondernemers, die elk hun eigen keus aan wijnen serveren.

 

Naast dit alles vinden tegelijkertijd andere activiteiten plaats, denk aan concerten, culinaire demonstraties, kinderanimatie en een tentoonstelling van hybride voertuigen. Bovendien wordt op 26 mei een enorm tv-scherm geplaatst voor de finale van de Champions League, Real Madrid – Liverpool.

 

“Na 10 jaar is Fira Calp een begrip geworden, een etalage voor het verspreiden en promoten van twee van onze grote activa: de horeca en de winkels van Calp”, liet burgemeester César Sánchez weten.

 

De beurs wordt georganiseerd door de afdelingen Handel-CREAMA en Toerisme samen met horeca-onderneming Sabor a Calpe en de ondernemersvereniging van Calp. De opening is op donderdag 24 mei om 19 uur. Dit vierdaagse gebeuren trok vorig jaar 12.000 bezoekers.

Páginas

Suscribirse a ayuntamiento de Calp