Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Concejalía de Cultura

Español

Cultura inverteix enguany 107.301 € a millorar l'Auditori

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Noviembre, 2018 - 12:45

La Regidoria de Cultura ha invertit al llarg de l'any un total de 107.391€ a millorar l'auditori de la Casa de Cultura, l'espai escènic més important del municipi. L'Auditori és l'escenari de la majoria de concerts i representacions teatrals que es representen a Calp, a més d'acollir esdeveniments, conferències i actes tant institucionals com d'associacions locals.

 

Fa uns mesos ja es va dur a terme la renovació de les butaques de l'auditori per valor de 78.243,44€ i ara es procedeix a substituir la barana metàl·lica de la part superior de l'auditori per una barana de vidre que millore les condicions de seguretat i de visibilitat.

 

Aquesta reforma comporta una inversió de 9.400 €. Però a més s'han realitzat un altre tipus de millores com l'adquisició d'una taula de mescles i focus Led, s'ha adquirit mobiliari i nous sistemes de seguretat per a l'auditori, accessoris per a les graderies, un comandament per a la cadira de discapacitats, material informàtic, etc.

 

Cultura invierte este año 107.301 € en mejorar el Auditorio

Fecha de publicación: 
Miércoles, 14 Noviembre, 2018 - 12:45

La Concejalía de Cultura ha invertido a lo largo del año un total de 107.391€ en mejorar el auditorio de la Casa de Cultura, el espacio escénico más importante del municipio. El Auditorio es el escenario de la mayoría de conciertos y representaciones teatrales que se representan en Calp, además de acoger eventos, conferencias y actos tanto institucionales como de asociaciones locales.

 

 

Hace unos meses ya se llevó a cabo la renovación de las butacas del auditorio por valor de 78.243,44€ y ahora se procede a sustituir la barandilla metálica de la parte superior del auditorio por una barandilla de vidrio que mejore las condiciones de seguridad y de visibilidad. Esta reforma conlleva una inversión de 9.400 €.

 

Pero además se han realizado otro tipo de mejoras como la adquisición de una mesa de mezclas y focos Led, se ha adquirido mobiliario y nuevos sistemas de seguridad para el auditorio, accesorios para las gradas, un mando para la silla de discapacitados, material informático, etc.

 

 

La Biblioteca municipal manté el seu horari davant l'afluència de visitants

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Julio, 2018 - 10:45

La Biblioteca Pública Municipal “Joanot Martorell” manté aquest estiu el seu horari d'hivern per a atendre la important afluència de visitants que s'està produint en els mesos estivals. D'aquesta manera, la Biblioteca obri de dilluns a divendres de 9 a 20:30 hores i els dissabtes de 9:30 a 13:30 hores.

 

Des de l'inici de l'estiu les instal·lacions de la biblioteca són visitades per una mitjana de 125 usuaris al dia, i cal destacar que un elevat percentatge respon a no residents. A més s'han registrat 29 nous lectors en el Servei de Préstec i el nombre de préstecs realitzat en aquest període aconsegueix la xifra de 392 obres.

 

En els últims mesos la Biblioteca Pública Municipal “Joanot Martorell”, dependent de la Regidoria de Cultura, ha realitzat una inversió de 2.317€ per a adquirir les últimes novetats bibliogràfiques que s'arrepleguen en un Butlletí de Novetats a la disposició dels lectors usuaris de la biblioteca.

DE ACTIVITEITEN TER STIMULERING VAN LEZEN STARTEN MET EEN BEZOEK AAN DE BIBLIOTHEEK DOOR DE GARGASINDI-SCHOOL AAN DE BIBLIOTHEEK

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

 

Vanmorgen zijn de activiteiten begonnen om lezen te stimuleren die de hele maand worden georganiseerd door de gemeentelijke openbare bibliotheek Joanot Martorell, die onder Afdeling Cultuur valt. De activiteit is begonnen met het bezoek van de leerlingen van de School voor Speciaal Onderwijs Gargasindi. Deze hebben deelgenomen aan “Contes màgics de l´Orient Llunyà” door verhalenverteller Ana Canet.

 

Er zullen in de loop van de maand zes sessies verhalenvertellen worden gehouden. Hieraan doen leerlingen vanaf 4 jaar mee van de scholen Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Oltá en bezigheidscentrum Maite Boronat. Het gaat om een workshop met verhalen uit de oosterse cultuur die gevoeligheid en pragmatisme verenigen en wordt begeleid door muziek, poppenkast en vermommingen.

 

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf 6 jaar genieten van “Paseando por los cuentos” door verhalenvertellers Elsa García en Lorena Tudela. Naast het voorlezen is er een workshop over woorden.

 

De activiteiten gaan verder op 20 en 25 april met “Poegrafies” door Josep Enric Grau Magraner, bedoeld voor de leerlingen van de zesde klas van de basisschool (groep 8). De activiteit  bestaat uit een theateropvoering voor een jong publiek waarbij wordt gewerkt met de kunst van verschillende vormen van artistiek taalgebruik.

 

En op 10 mei, samenvallend met de Dag van het Gezin, organiseert de openbare bibliotheek een verhalensessie voor gezinnen met de titel “La casa de Carmeta” door Almudena Francés. Deze activiteit begint om 17.30 uur, is openbaar en kost niets.

DIE AKTIVITÄTEN ZUR LESEFÖRDERUNGEN BEGINNEN MIT DEM BESUCH DER BIBLIOTHEK DER GARGASINDI SCHULE

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

 

Heute Morgen haben die Aktivitäten zur Leseförderung begonnen, die von der öffentlichen Gemeindebibliothek Joanot Martorell in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur im Laufe dieses Monats organisiert werden. Die Aktivität wurde mit einem Besuch der Schüler der Sonderschule Gargasindi eingeleitet, die an der Märchenstunde „Contes màgics de l´Orient Llunyà“ von Ana Canet teilgenommen haben.

 

Diese Märchenstunde wird im Laufe des Monats sechs Mal für die Schüler der 4. Klasse und der Grundschulen Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Otlá und dem Tageszentrum Maite Boronat angeboten. Es handelt sich um einen Märchen-Workshop der orientalischen Kultur, der mit der Sensibilität und dem Pragmatismus spielt, und mit Musik, Marionetten und Kostümen begleitet wird.

 

Außerdem können sich die Grundschüler am 16., 17. und 18. April auf die Märchenstunde „Paseando por los cuentos“ von Elsa García und Lorena Tudela mit einem Workshop rund um das Wort freuen.

ACTIVITIES TO ENCOURAGE READING BEGIN WITH THE VISIT OF THE GARGASINDI SCHOOL TO THE LIBRARY

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

This morning the activities to encourage reading have begun organized by the municipal public library Joanot Martorell, and dependent of the Municipal Department for Culture. These activities, which will be developed throughout the month, started with the visit of the students of the Gargasindi Special School, who participated in the storytelling "Contes màgics de l'Orient Llunyà" by Ana Canet.

 

Based on this story there will be six sessions throughout the month in which will participate the 4th and primary students of the Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Oltá schools and the Occupational Centre Maite Boronat. It is a story workshop about the oriental culture that combines sensitivity and pragmatism and is accompanied by music, puppets and fancy dress.

 

In addition, on the 16th, 17th and 18th April primary students will enjoy the storytelling "Paseando por los cuentos" by Elsa García and Lorena Tudela; this is a storytelling workshop around words.

 

The activities will continue on the 20th and 25th April with "Poegrafies" by Josep Enric Grau Magraner, aimed at sixth grade students. The activity consists of a theatrical representation for the young public in which the participants will work with the art of the different artistic languages.

 

And on the 10th May, coinciding with Family Day, a story session aimed at the family audience with the title " La casa de Carmeta " by Almudena Francés will be held in the public library. This activity will take place at 5:30 p.m. and it will be open and free.

 

 

LES ACTIVITÉS POUR LA PROMOTION DE LA LECTURE COMMENCENT AVEC LA VISITE DE L’ÉCOLE GARGASINDI À LA BIBLIOTHÈQUE

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

Ce matin, les activités pour la promotion de la lecture organisées par la bibliothèque publique municipale Joanot Martorell, dépendant du département municipal pour la Culture, ont commencé pour continuer tout au long du mois. L'activité a commencé avec la visite des étudiants de l’école d'Éducation spécialisée Gargasindi qui ont participé à la narration de « Contes màgics de l´Orient Llunyà » par la conteuse Ana Canet.

 

De cette narration il y aura six séances tout au long du mois dans lesquelles participeront les élèves de 4ème et d’enseignement primaire  des écoles Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Oltá et du Centre occupationnel Maite Boronat. Il s’agit d’un atelier de contes appartenant à la culture orientale qui allie sensibilité et pragmatisme et qui est accompagné de musique, de marionnettes et de costumes.

 

En outre, les 16, 17 et 18 avril, les élèves d’enseignement primaire  participeront à la narration de « Paseando por los cuentos » des conteuses Elsa García et Lorena Tudela, un atelier autour des mots. 

 

Les activités continueront les 20 et 25 avril avec « Poegrafies » de Josep Enric Grau Magraner destiné aux élèves de sixième année d’enseignement primaire. L'activité consiste en une représentation théâtrale dirigée au public juvénile dans laquelle on travaille l'art des différents langages artistiques.

 

Et le 10 mai, coïncidant avec la journée de la famille, une séance de contes destinée au public familial avec le titre « La casa de Carmeta » par Almudena Francés aura lieu dans la bibliothèque publique. Cette activité aura lieu à 17h30 et sera ouverte et gratuite.

 

Arranquen les activitats de foment de la lectura amb la visita del col·legi Gargasindi a la biblioteca

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

Aquest matí s'han iniciat les activitats de foment de la lectura que organitza biblioteca pública municipal Joanot Martorell, dependent de la Regidoria de Cultura, que es desenvoluparan al llarg de tot el mes.

 

L'activitat ha arrancat amb la visita dels alumnes del Col·legi d'Educació Especial Gargasindi que han participat en el contacontes “Contes màgics de l´Orient Llunyà” a càrrec d'Ana Canet.

 

D'aquest contacontes es realitzaran sis sessions al llarg del mes en els quals participaran els alumnes de 4º i de primària dels col·legis Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Oltá i del Centre Ocupacional Maite Boronat. Es tracta d'un taller de contes pertanyents a la cultura oriental que conjuga sensibilitat i pragmatisme i s'acompanya de música, titelles i disfresses.

 

A més el 16, 17 i 18 d'abril, els alumnes de primària gaudiran del contacontes “Passejant pels contes” a càrrec d'Elsa García i Lorena Tudela, es tracta d'un contacontes amb un taller entorn de les paraules. Les activitats continuaran el 20 i 25 d'abril amb “Poegrafies” a càrrec de Josep Enric Grau Magraner i dirigit als alumnes de sisè de primària. L'activitat consisteix en una representació teatral dirigida al públic juvenil en la qual es treballa l'art dels diferents llenguatges artístics.

 

I el 10 de maig, coincidint amb el Dia de la Família, es realitzarà en la biblioteca pública una sessió de contes dirigida al públic familiar amb el títol “La casa de Carmeta” a càrrec d'Almudena Francés. Aquesta activitat es realitzarà a les 17:30 hores serà oberta i gratuïta.

Arrancan las actividades de fomento de la lectura con la visita del colegio Gargasindi a la biblioteca

Fecha de publicación: 
Miércoles, 11 Abril, 2018 - 11:45

Esta mañana se han iniciado las actividades de fomento de la lectura que organiza biblioteca pública municipal Joanot Martorell, dependiente de la Concejalía de Cultura, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes. La actividad ha arrancado con la visita de los alumnos del Colegio de Educación Especial Gargasindi que han participado en el cuentacuentos “Contes màgics de l´Orient Llunyà” a cargo de Ana Canet.

 

De este cuentacuentos se realizarán seis sesiones a lo largo del mes en las que participarán los alumnos de 4º y de primaria de los colegios Azorín, Gabriel Miró, J.L. Paternina, Oltá y del Centro Ocupacional Maite Boronat. Se trata de un taller de cuentos pertenecientes a la cultura oriental que conjuga sensibilidad y pragmatismo y se acompaña de música, títeres y disfraces.

 

Además el 16, 17 y 18 de abril, los alumnos de primaria disfrutarán del cuentacuentos “Paseando por los cuentos” a cargo de Elsa García y Lorena Tudela, se trata de un cuentacuentos con un taller en torno a las palabras.

 

Las actividades continuarán el 20 y 25 de abril con “Poegrafies” a cargo de Josep Enric Grau Magraner y dirigido a los alumnos de sexto de primaria. La actividad consiste en una representación teatral dirigida al público juvenil en la que se trabaja el arte de los distintos lenguajes artísticos.

 

Y el 10 de mayo, coincidiendo con el Día de la Familia, se realizará en la biblioteca pública una sesión de cuentos dirigida al público familiar con el título “La casa de Carmeta” a cargo de Almudena Francés. Esta actividad se realizará a las 17:30 horas será abierta y gratuita.

 

 

MORE THAN 2,000 PEOPLE VIBRATE WITH THE MUSIC OF ADDA SIMFÒNICA IN THE CALP NEW YEAR CONCERT

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

Calp celebrated the New Year's concert on Monday by the ADDA Simfònica and considered the cultural event of the year in the town, which brought together more than 2,000 people in the Mayor Square. In fact, the initial expectations were exceeded since the organization planned seats for 1,500 people.

 

The concert was conducted by the prestigious and charismatic musician Josep Vicent from Altea, who showed his complicity with the public on several occasions, and counted on the soprano Luca Espinosa, from Crevillente. The concert was presented by the journalist Manuel Gómez, from Calp.

 

The audience vibrated with the waltzes, polkas, and arias played by the resident orchestra of the Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA-Simfònica, among them famous pieces such as "The Blue Danube" or the "Radetzky March". ADDA Simfònica invited local musicians from Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, Vila Joiosa and Calp, among others, to perform at the concert. From the town of the rock, the musician Francesc Bolo took part with the sax.

 

The president of Diputación and mayor of Calp, César Sánchez, announced that next year Calp will once again host this concert, which Trece TV will broadcast throughout Spain on the 6th January, the Three Wise Men day, at 10 o'clock in the morning. 

 

Páginas

Suscribirse a Concejalía de Cultura