Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Deportes

Español

Calp’s mayor meets 14 teenagers who obtained outstanding results in sports and education in the academic year of 2015-16

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Julio, 2016 - 14:15

Calp’s mayor, César Sánchez, has greeted 14 teenagers who obtained outstanding results in sports and education in the academic year of 2015-16. In order to recognize their efforts and hard work, the mayor has thanked them for “being an example and a role model for the rest”.

 

He has also announced that the town council is recovering for next year one of the most important emblems regarding sports in Calp: the Sports Gala. It is aimed at promoting local athletes and supporting their work by sharing it with the whole town. The Gala will take place again in 2017, and any citizens willing to will be able to participate in it to support young people standing out in an area that requires so much effort and dedication.

 

The mayor pointed out that from the town council they keep working to give opportunities to sportspeople and to maintain facilities in the best possible conditions so that they are fully operational. Between 2012 and 2016, sport entities received grants of more than €800,000, being this year the one with the largest contribution of €210,000. In addition, the Town Council contributes to promoting sport by ceding the sports facilities to the entities free of cost through an agreement with them.

 

Regarding Education, the Town Council has allocated €135,000 to grants for books and university transport for the academic year of 2014-2015, and €105,000 for 2015-2016.
 

The teenagers who stood out on 2015-2016 are:
 

Sports

 

Álvaro Pino: Gymnast, from the Club Gimnasia Calp, men’s rhythmic gymnastics champion of the Valencian Community and of Spain, a title he obtains for the second year in a row.

 

Silvia Sánchez and Raluca Cristina Fogorós: Gymnasts from the Club Gimnasia Calp, bronze medalists in the Spanish championship, in the category of kids group.

 

Naiara Fernández-Paniagua: From the club Gimnasia les Marines, Spanish champion in the junior ball category. With Silvia Martínez, she won the junior Spanish championship with her club and they were runner-ups of Spain.

 

José Mateos Govoerts: Iberian champion (Spain and Portugal), Spanish champion in 3D archery, Spanish champion of field archery and winner of the national leagues in field and 3D archery, among other achievements.

 

Marina Ivars: Autonomic junior champion in 100m breaststroke, bronze medalist in 50m breaststroke, 4x100 free style relay, contestant in the final series of 200m breaststroke in the junior/absolute Spanish championship.

 

Mara Clemente: Autonomic kid champion 4x100 free style relay, bronze autonomic medalist in the kids’ category in 100m butterfly, qualified for the Spanish kids’ championship.

 

Ximo Crespo García: Trained in the inferior categories at the basketball club C.B. Ifach Calpe. He continues with this training at the basketball club in Alfàs del Pi, club with which he became junior champion at the Valencian Community and with which he participated in the junior Spanish championship.

 

Eugenio Sánchez López: Cyclist form Calp, member of the cyclist club C.C. Calpe, who became Autonomic champion and Spanish runner-up in the group category. In addition to a brilliant season, he was selected by the Spanish junior team to participate in the European championship, in Georgia.

 

Hugo Alonso Font: Player at the indoor football club C.D. Calpe Futsal, member of the Valencian junior team and of the under-17 and under-19 Spanish teams (of which he was the captain), he culminates his brilliant career joining the F.C. Barcelona indoor football team.

 

Vicente Esquerdo Santas: Player from Calp trained at the football club Calpe C.F., who is currently playing at the Valencia C.F. He is considered the cornerstone of the junior team for next season. As an international with the Spanish junior team, he has finished the season receiving the “Angelo Dossena” award to the best player at the prestigious tournament of the Italian league (players like Cannavaro, Santi Cañizares, Caminero, Pirlo and Víctor Valdés also obtained this award).

 

Education

 

Neus Torres Rodríguez and Claudia Llinares Torres: Students at the primary school CEIP Paternina, they received on Monday 14th of March the academic performance award, given to students of the province after finishing their primary studies with an average grade of 10 (equivalent to A*, the highest grade possible).

 

 

César Sánchez rep 14 jóvens que han destacat en esport i educació en el curs 2015-16

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Julio, 2016 - 14:15

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha rebut 14 jóvens que han destacat en l'esport i l'educació durant el curs 2015-16. Amb l'objectiu de reconéixer el seu esforç i treball l'alcalde els ha agraït que siguen “un exemple per als altres i un model que s'ha de seguir”.

 

A més, el primer edil ha anunciat que l'any que ve el consistori recuperarà un dels emblemes més importants per a l'àmbit esportiu calpí: la Gala de l'Esport. Amb ella es pretén promocionar els atletes locals i donar suport al seu treball fent partícip a tot el poble. La Gala es realitzarà novament a partir de l'any que ve i en ella podran participar tots els ciutadans que ho desitgen amb la fi de donar el seu suport als jóvens que destaquen en un àmbit que requerix de tant esforç i dedicació.

 

L'alcalde ha assenyalat que des de l'ajuntament es continua treballant per a donar oportunitats als esportistes i mantenint les instal·lacions en les millors condicions possibles perquè puguen estar a ple rendiment. Entre 2012 i 2016 s'han destinat més de 800.000 euros en ajudes a entitats esportives encara que ha sigut enguany on s'ha donat la major aportació amb 210.000 euros. A més, l'Ajuntament contribuïx a la promoció de l'esport amb la cessió de les instal·lacions esportives a les entitats sense cap cost, per mitjà d'un conveni amb estes.

 

Quant a Educació, el Consistori ha destinat 135.000 euros en beques a l'adquisició de llibres i transport universitari en el curs 2014 – 2015 i 105.000 euros en el curs 2015 – 2016.

 

Els jóvens que han destacat en este curs 2015-2016 són:

 

àmbit esportiu

 

Álvaro Pi: Gimnasta format en el C.G. Calp, campió de la Comunitat Valenciana i campió d'Espanya de gimnàstica rítmica categoria masculina, títol que revalida per segon any de consecutiu.

 

Silvia Sánchez i Raluca Cristina Fogorós: Gimnastes del C.G. Calp, medalla de bronze en campionat d'Espanya base, modalitat conjunts en categoria infantil.

 

Naiara Fernández-Paniagua: Del club Gimanasia els Marines, campiona d'Espanya absolut, categoria benjamí, en la modalitat de pilota i que junt amb Silvia Martínez va obtindre el campionat d'Espanya absolut en categoria benjamí amb el seu club i subcampiones d'Espanya

 

José Mateos Govoerts: Campió ibèric (Espanya i Portugal), campió d'Espanya de bosc 3D, campió d'Espanya en la modalitat de camp i guanyador de les lligues nacionals de camp i 3D, entre altres èxits.

 

Marina Ivars: campiona autonòmica júnior 100 m braça, medalla de bronze en 50 m braça, 4x100 estils, i va participar en la sèrie final del 200 m braça del campionat d'Espanya júnior/absolut.

 

Mara Clemente: campiona autonòmica infantil 4x100 estils, medalla de bronze autonómica categoria infantil en 100 m palometa, classificada per al campionat d'Espanya infantil.

 

Ximo Crespo García: format en les categories inferiors del C.B. Ifach Calp, prosseguix esta formació en el club de bàsquet d'Alfàs del Pi, amb el qual s'ha proclamat campió de la Comunitat Valenciana cadet i amb el qual va participar en el campionat d'Espanya de la categoria.

 

Eugenio Sánchez López: ciclista calpí, membre del club C.C. Calp, que es va proclamar campió autonòmic i subcampió d'Espanya de la categoria en la modalitat per equips, i com a colofó a una brillant temporada va ser convocat amb la selecció espanyola cadet per a participar en el campionat d'Europa, celebrat a Geòrgia.

 

Hugo Alonso Font: Jugador del C.D. Calpe Futsal, membre de la selecció valenciana juvenil i de la selecció espanyola sub-17 i sub-19 (de les quals ha sigut el capità), culmina una brillant trajectòria amb la seua incorporació en la secció de futbol sala del F.C. Barcelona.

 

Vicente Esquerdo Santas: Jugador calpí format en el Calpe C.F. i que actualment milita en les files del Valencia C.F. Està considerat el pilar fonamental en l'equip juvenil de cara a la pròxima temporada. Internacional amb la selecció espanyola de la seua categoria ha finalitzat la temporada rebent el guardó “Angelo Dossena” al millor jugador del prestigiós torneig de la lliga italiana. (jugadors com Cannavaro, Santi Cañizares, Caminero, Ppirlo o Víctor Valdés també el van aconseguir)

 

àmbit educatiu

 

Neus Torres Rodríguez i Claudia Llinares Torres: Estudiants del CEIP Paternina, van ser guardonades el dilluns 14 de març en els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'estudiants de la província per haver finalitzat els seus estudis de primària amb una nota mitjana de 10.

El alcalde de Calp recibe a 14 jóvenes que han destacado en deporte y educación en el curso 2015-16

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Julio, 2016 - 14:15

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha recibido a 14 jóvenes que han destacado en el deporte y la educación durante el curso 2015-16. Con el objetivo de reconocer su esfuerzo y trabajo el alcalde les ha agradecido que sean “un ejemplo para los demás y un modelo a seguir”.

 

Además, el primer edil ha anunciado que el año que viene el consistorio se recuperará uno de los emblemas más importantes para el ámbito deportivo calpino: la Gala del Deporte. Con ella se pretende promocionar a los atletas locales y apoyar su trabajo haciendo partícipe a todo el pueblo. La Gala se realizará de nuevo a partir de 2017 y en ella podrán participar todos los ciudadanos que lo deseen con el fin de apoyar a los jóvenes que destacan en un ámbito que requiere de tanto esfuerzo y dedicación.

 

El alcalde ha señalado que desde el ayuntamiento se sigue trabajando para dar oportunidades a los deportistas y manteniendo las instalaciones en las mejores condiciones posibles para que puedan estar a pleno rendimiento. Entre 2012 y 2016 se han destinado más de 800.000 euros en ayudas a entidades deportivas aunque ha sido este año donde se ha dado la mayor aportación con 210.000 euros. Además, el Ayuntamiento contribuye a la promoción del deporte con la cesión de las instalaciones deportivas a las entidades sin coste alguno, mediante un convenio con estas.

 

En cuanto a Educación, el Consistorio ha destinado 135.000 euros en becas a la adquisición de libros y transporte universitario en el curso 2014 – 2015 y 105.000 euros en el curso 2015 – 2016.

 

Los jóvenes que han destacado en este curso 2015-2016 son:

 

àmbito deportivo

 

Álvaro Pino: Gimnasta formado en el C.G. Calpe, campeón de la Comunidad Valenciana y campeón de España de gimnasia rítmica categoría masculina, título que revalida por segundo año de consecutivo.

 

Silvia Sánchez y Raluca Cristina Fogorós: Gimnastas del C.G. Calpe, medalla de bronce en campeonato de España base, modalidad conjuntos en categoría infantil.

 

Naiara Fernández-Paniagua: Del club Gimanasia les Marines, campeona de España absoluto, categoría benjamín, en la modalidad de pelota y que junto a Silvia Martínez obtuvo el campeonato de España absoluto en categoría benjamín con su club y subcampeonas de España

 

José Mateos Govoerts: Campeón ibérico (España y Portugal), campeón de España de bosque 3D, campeón de España en la modalidad de campo y ganador de las ligas nacionales de campo y 3D entre otros logros.

 

Marina Ivars: campeona autonómica junior 100 m braza, medalla de bronce en 50 m braza, 4x100 estilos, participante en la serie final del 200 m braza del campeonato de España junior/absoluto.

 

Mara Clemente: campeona autonómica infantil 4x100 estilos, medalla de bronce autonómica categoría infantil en 100 m mariposa, clasificada para el campeonato de España infantil.

 

Ximo Crespo García: formado en las categorias inferiores del C.B.Ifach Calpe, prosigue esta formación en el club de baloncesto de Alfàs del Pi, con el que se ha proclamado campeón de la comunidad valenciana cadete y con el que participó en el campeonato de España de la categoría.

 

Eugenio Sánchez López: ciclista calpino, miembro del club C.C. Calpe, que se proclamó campeón autonómico y subcampeón de España de la categoría en la modalidad por equipos, y como broche a una brillante temporada fue convocado con la selección española cadete para participar en el campeonato de Europa, celebrado en Georgia.

 

Hugo Alonso Font: Jugador del C.D. Calpe Futsal, miembro de la selección valenciana juvenil y de la selección española sub-17 y sub-19 (de las cuales ha sido el capitán), culmina una brillante trayectoria con su incorporación en la sección de fútbol sala del F.C. Barcelona.

 

Vicente Esquerdo Santas: Jugador calpino formado en el Calpe C.F. y que actualmente milita en las filas del Valencia C.F. Está considerado el pilar fundamental en el equipo juvenil de cara a la próxima temporada. Internacional con la selección española de su categoría ha finalizado la temporada recibiendo el galardón “Angelo Dossena” al mejor jugador del prestigioso torneo de la liga italiana (jugadores como Cannavaro, Santi Cañizares, Caminero, Pirlo o Víctor Valdés también lo consiguieron).

 

ámbito educativo

 

Neus Torres Rodríguez y Claudia Llinares Torres: Estudiantes del CEIP Paternina, fueron galardonadas el lunes 14 de marzo en los premios extraordinarios al rendimiento académico de estudiantes de la provincia por haber finalizado sus estudios de primaria con una nota media de 10.

 

 

LE JEUDI COMMENCE LA RÉGATE CALPE-FORMENTERA DANS SA 28ÈME ÉDITION

Fecha de publicación: 
Martes, 31 Mayo, 2016 - 09:45

La régate Calpe-Formentera-Calpe, connue sous le nom Trophée Peñón de Ifach, commence le jeudi des eaux du port de Calp. C’est l'événement phare du Real Club Náutico de Calpe, créé en 1989 par un groupe d'amis, membres du club, et depuis treize ans, il fait partie du prestigieux Championnat d’Espagne des croisières d’haute mer. La beauté du parcours, la saine compétition sportive et l'unicité des eaux font de cette course une occasion unique pour naviguer par la Méditerranée.

 

 

La compétition commencera à Calp, le jeudi 2 juin, vers Formentera. Le vendredi, les participants auront une journée de repos et un dîner offert par le Real Club Náutico de Calpe où aura lieu la cérémonie de remise des prix de la première épreuve. Le lendemain, la deuxième étape vers le port de Calp commencera. La cérémonie de remise des prix sera célébrée avec un grand dîner l’11 juin au Real Club Náutico de Calpe.

 

Au cours de chacune des éditions, l'intérêt pour la participation a augmenté, devenant un événement indispensable pour les passionnés de la voile ; en plus, grâce au grand nombre de participants, la compétition est aujourd'hui l'une des épreuves les plus importantes de circuit national de croisières. Dans cette édition 50 bateaux y participent, ce qui signifie plus de 350 membres d'équipage, qui ont choisi cet événement sportif par son parcours et le fait de le diviser en deux étapes.

 

Le Real Club Náutico de Calpe, organisateur de la régate, est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir les sports nautiques. Pour cela, l'entité réalise différentes activités à l'école de voile, ainsi que des régates, des journées nautiques et de grands événements nationaux et internationaux. Le yacht-club de Calp a été fondé en juin 1976 avec le but de créer un espace pour faciliter la pratique des sports nautiques. Le club offre des installations avec 264 places d’accord avec la concession de l’11 juillet 2002. Cette concession est accordée pour une période de 30 ans. Le Real Club Náutico de Calpe, présidé par José Mas, possède une vaste expérience dans l'organisation de toute sorte d'événements, tant au niveau national comme international. Le trophée Peñón de Ifach est la régate la plus importante du club et certainement, une occasion unique pour naviguer sur les eaux de Calp dans une compétition unique.

 

The 28th Edition of the Calp-Formentera boat race starts on Thursday

Fecha de publicación: 
Martes, 31 Mayo, 2016 - 09:45

The Calp-Formentera-Calp boat race, known as Trofeo Peñón de Ifach, starts this Thursday from the waters of Calp. This is the star boat race from the Real Club Náutico of Calp, created in 1989 at the request of a group of friends who were members of the club, and it has been part of the prestigious group of boat races of the Campeonato de España de Altura de Cruceros for thirteen years. The beauty of the route, the healthy sporting competitiveness and the singularity of the waters make of this race a unique opportunity to ply the Mediterranean Sea.

 

The competition will begin in Calp on Thursday 2nd of June towards Formentera. On Friday, the contestants will enjoy of a day off and a dinner offered by the Real Club Náutico of Calp, which will give way to the awards ceremony for the first race. The second stage back to Calp’s port will begin the following day. The awards ceremony will be held on June 11th followed by a great dinner at the Real Club Náutico of Calp.

 

With every edition, the interest in participating in this boat race has grown, making it an essential date for sailing lovers. Thanks to the considerable number of contestants, it is currently one of the most important races of the cruising national circuit. Fifty boats will take part in this race, which means that more than 350 crew members chose this sporting event due to its route and the way it is divided in two separate races.

 

The Real Club Náutico of Calp in charge of organising this event is a non-profit organisation aimed at promoting nautical sports. For this reason, the organisation offers several activities in the sailing school and organises boat races, nautical conferences and great national and international events. The Club Náutico of Calp was founded in June of 1976 to create an area that would make it easier to practise nautical sports. The Club’s facilities include 264 moorings under the concession of July 11th 2002. This concession was granted for a period of 30 years. The Real Club Náutico of Calp, having José Mas as the president, has an extensive experience organising events of all kinds, both national and international ones. The Trofeo Peñón de Ifach is its star boat race and it is undoubtedly a unique opportunity to ply the waters of Calp in a remarkable competition.

 

Dijous arranca la regata Calp-Formentera que arriva a la seua 28 edició

Fecha de publicación: 
Martes, 31 Mayo, 2016 - 09:45

La regata Calp-Formentera-Calp, coneguda com a Trofeu Penyal de Ifac, arranca aquest dijous des d'aigües calpines. Es tracta de la regata principal del Real Club Nàutic de Calp, creada en 1989 a instàncies d'un grup d'amics, tots ells de socis del club i des de fa tretze anys, forma part del prestigiós grup de regates del Campionat d'Espanya d'Altura de Creuers. La bellesa del recorregut, la sana competitivitat esportiva i la singularitat de les aigües converteixen aquesta regata en una oportunitat única per a solcar el Mediterrani.

La competició partirà des de Calp el dijous, dia 2 de juny, rumb a Formentera. El divendres els participants gaudiran d'una jornada de descans i d'un sopar oferit pel Real Club Nàutic de Calp que donarà pas al lliurament de premis de la primera prova. L'endemà començarà la segona etapa de retorn al port de Calp. El lliurament de trofeus se celebrarà amb una gran sopa el dia 11 de juny en les instal·lacions del Real Club Nàutic de Calp.

Amb el pas de cadascuna de les edicions, s'ha anat incrementant l'interès en la seua participació, convertint-se en una cita indispensable per als amants de la vela i gràcies al gran nombre de participants, és avui una de les proves més importants del circuit nacional de creuers. En aquesta edició prengueren l'eixida 50 embarcacions, la qual cosa significa més de 350 tripulants, que van triar aquest esdeveniment esportiu pel seu recorregut i la forma de celebrar aquesta regata en dues proves.

El Real Club Nàutic de Calp, organitzador de la regata, és una entitat sense ànim de lucre que té com a fi la promoció dels esports nàutics. Per a açò aquesta entitat realitza diferents activitats en l'Escola de vela a més de l'organització de regates, jornades nàutiques i grans esdeveniments nacionals i internacionals. El Club Nàutic de Calp es va fundar al juny del 1976 amb l'ànim de crear una zona que facilitara la pràctica dels esports nàutics. El Club gaudeix d'unes instal·lacions amb 264 amarres conforme a la concessió de data 11 de Julio de 2.002. Aquesta concessió es va atorgar per a un termini de 30 anys. El Real Club Nàutic Calp, presidit per José Mas, té una àmplia experiència en l'organització de tot tipus d'esdeveniments, tant a nivell nacional com a internacional. El Trofeu Penyal de Ifach és la seua regata principal  i sens dubte és una oportunitat única per a solcar les aigües de Calp en una competició singular.

El jueves arranca la regata Calpe-Formentera que alcanza su 28 edición

Fecha de publicación: 
Martes, 31 Mayo, 2016 - 09:45

La regata Calpe-Formentera-Calpe, conocida como Trofeo Peñón de Ifac, arranca este jueves desde aguas calpinas. Se trata de la regata estrella del Real Club Náutico de Calpe, creada en 1989 a instancias de un grupo de amigos, todos ellos de socios del club y desde hace trece años, forma parte del prestigioso grupo de regatas del Campeonato de España de Altura de Cruceros. La belleza del recorrido, la sana competitividad deportiva y la singularidad de las aguas convierten esta regata en una oportunidad única para surcar el Mediterráneo.

 

La competición partirá desde Calp el jueves, día 2 de junio, rumbo a Formentera. El viernes los participantes disfrutarán de una jornada de descanso y de una cena ofrecida por el Real Club Náutico de Calpe que dará paso a la entrega de premios de la primera prueba. Al día siguiente comenzará la segunda etapa de regreso al puerto de Calp. La entrega de trofeos se celebrará con una gran cena el día 11 de junio en las instalaciones del Real Club Náutico de Calpe.

 

Con el paso de cada una de las ediciones, se ha ido incrementando el interés en su participación, convirtiéndose en una cita indispensable para los amantes de la vela y gracias al gran número de participantes, es hoy una de las pruebas más importantes del circuito nacional de cruceros. En esta edición tomaran la salida 50 embarcaciones, lo que significa más de 350 tripulantes, que eligieron este acontecimiento deportivo por su recorrido y la forma de celebrar dicha regata en dos pruebas.

 

El Real Club Náutico de Calpe, organizador de la regata, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin la promoción de los deportes náuticos. Para esto dicha entidad realiza diferentes actividades en la Escuela de vela además de la organización de regatas, jornadas náuticas y grandes eventos nacionales e internacionales. El Club Náutico de Calpe se fundó en Junio del 1976 con el ánimo de crear una zona que facilitara la práctica de los deportes náuticos. El Club disfruta de unas instalaciones con 264 amarres conforme a la concesión de fecha 11 de Julio de 2.002. Esta concesión se otorgó para un plazo de 30 años. El Real Club Náutico Calpe, presidido por José Mas, tiene una amplia experiencia en la organización de todo tipo de eventos, tanto a nivel nacional como internacional. El Trofeo Peñón de Ifach es su regata estrella y sin duda es una oportunidad única para surcar las aguas de Calpe en una competición singular.

 

Ximo Crespo, convocado por la selección valenciana de baloncesto para el campeonato de España

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Diciembre, 2015 - 12:00

El calpino Ximo Crespo García ha sido convocado por la selección valenciana de baloncesto cadete para disputar el campeonato de España que se celebrará en Huelva del 2 al 7 de enero.

 

Ximo Crespo tiene 15 años y en la actualidad juega en la posición escolta en el C.B. l'Alfàs, equipo al que llegó esta temporada, si bien se ha formado en las escuelas deportivas del C.B. Ifach Calpe donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria.

LA MEJOR FLOTA VALENCIANA Y MURCIANA DE LASER Y 420 SE CITAN EN AGUAS DE CALPE

Fecha de publicación: 
Viernes, 25 Septiembre, 2015 - 13:00

El Real Club Náutico de Calpe estrena la 'temporada' de Vela Ligera. Este fin de semana, bado 26 y domingo 27, el club calpino acoge a la mejor flota Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard y 420, no solo de la Comunitat Valenciana sino también de la Región de Murcia. Una regata que es la primera puntuable para el ranking.
 
Una cita  con cerca de 130 regatistas, con caras nuevas en alguna de las clases, ya que sus integrantes han dado el salto del Optimist a la Vela Ligera, caso de la flamante campeona de Europa, por partida doble, Julia Miñana (CN Jávea) quién se sube al 420 con Silvia Sebastiá. También destacan en esta clase, por citar alguno de ellos a los hermanos Carlos y Nacho Balaguer (RCN Valencia) y Enrique y Kike Luján (CN Jávea), los primeros concluyeron segundos en el pasado Mundial de Japón, mientras que los javienses lo hicieron en la cuarta plaza.
 
En Laser 4.7, la más numerosa con 61 inscritos, calidad y cantidad es lo que nos ofrece el náutico de Calpe, y que también llega savía nueva, caso del flamante campeón de Europa Team Racing de Optimist, 'Pochi' Wandosell, estrenándose en esta categoría, en la que se encuentra algunos de los mejores regatistas de la Comunitat Valenciana, caso de Paula Llisorgues (CN Campello), a los que se unen los locales Carlos Albelda o Salvador Pedro Roig por citar alguno de ellos.
 
En cuanto a la clase Laser Radial, destaca el murciano Rafael de la Hoz (CNMM Los Alcázares), aunque no es el único que puede aportar espectáculo en aguas calpinas. En esta línea, otro de los que apuntan a podio y dar mucho de sí va a ser el alicantino Hugo Domínguez (RCR Alicante) sin olvidarse de Pedro Gandía o Nicolás Beut, ambos del RCN de Calpe. En Laser Standard, queda por cerrarse las inscripción oficial, pero también se espera que estén los mejores de la especialidad.
 
El comité organizador tiene previsto poder completar un máximo de 6 pruebas en las dos jornadas de competición. El top de salida a la primera prueba del día se ha establecido a las 12:00 horas en la jornada de bado, mientras que el domingo será a las 11:00 horas, salvo cambios.

Páginas

Suscribirse a Deportes