Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Deportes

Español

LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL D’ALICANTE COMMENCE LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA « PISTA AZUL » À CALP AVEC 190.000 EUROS

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

Le député pour les Plans d'Aménagement des Communes, Bernabé Cano, et le deuxième adjoint au maire de Calp et conseillère municipale pour les Projets stratégiques, Ana Sala, ont signé le procès-verbal d’implantation qui initie les travaux d’aménagement et amélioration de la « pista azul ». Le Conseil provincial d'Alicante a financé 100% du budget de cette action qui s’élève à 190.000 Euros.

 

Les actions comprendront l’enclos du côté du terrain de sport couvert permettant mettre fin aux dérangements occasionnés par le vent et la pluie en hiver qui ont forcé parfois l'annulation des matches et des séances d’entraînement. De plus, on évitera les problèmes d'éblouissement produit par l'orientation des installations.

 

Les vestiaires et la tribune seront également intégrés dans l'installation, utilisée par les écoles de basketball et football en salle. Grâce à ces travaux les installations pourront être utilisées par d'autres clubs.

 

La date limite pour l'exécution de ces travaux est de quatre mois. 

 

La Diputació d'Alacant inicia les obres de tancament de la pista blava de Calp amb 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputat de Plans de Millores a Municipis, Bernabé Cano, i la segona tinent d'alcalde de Calp i regidora de Projectes estratègics, Ana Sala, han signat l'acta de replanteig que dóna inici a les obres de tancament de la pista blava. La Diputació d'Alacant ha subvencionat el 100% del pressupost d'aquesta actuació que s'eleva a 190.000 euros.

 

Les actuacions consistiran en el tancament dels laterals d'aquesta pista poliesportiva coberta el que permetrà acabar amb les molèsties que causaven el vent i la pluja a l'hivern i que obligaven a la cancel·lació d'entrenaments i partits. A més, evitarà el problema d'enlluernaments, produïts per l'orientació de les instal·lacions.

 

Amb aquestes obres, tant els vestidors com les graderies s'integraran en la pròpia instal·lació que és utilitzada per les escoles esportives de bàsquet i futbol sala i que gràcies al tancament permetrà ampliar el seu ús a altres clubs. El termini d'execució d'aquestes obres és de quatre mesos.

La Diputación de Alicante inicia las obras de cerramiento de la pista azul de Calp con 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputado de Planes de Mejoras a Municipios, Bernabé Cano, y la segunda teniente de alcalde de Calp y concejala de Proyectos estratégicos, Ana Sala, han firmado el acta de replanteo que da inicio a las obras de cerramiento de la pista azul. La Diputación de Alicante ha subvencionado el 100% del presupuesto de esta actuación que se eleva a 190.000 euros.

 

Las actuaciones consistirán en el cerramiento de los laterales de esta pista polideportiva cubierta lo que permitirá acabar con las molestias que causaban el viento y la lluvia en invierno y que obligaban a la cancelación de entrenamientos y partidos. Además, evitará el problema de deslumbramientos, producidos por la orientación de las instalaciones.

 

Con estas obras, tanto los vestuarios como las gradas se integrarán en la propia instalación que es utilizada por las escuelas deportivas de baloncesto y fútbol sala y que gracias al cerramiento permitirá ampliar su uso a otros clubes.

 

El plazo de ejecución de estas obras es de cuatro meses.

LES MEILLEURES CYCLISTES NATIONALES SE TROUVERONT À CALP POUR LA COUPE D’ESPAGNE FEMMES COSTA BLANCA

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Mayo, 2017 - 12:00

Calp accueillera la course cycliste de la Coupe d'Espagne Femmes Grand Prix Calpe Costa Blanca, qui réunira les meilleures cyclistes nationales dans les catégories cadets, juniors, moins de 23 ans et élite. L’évènement aura lieu le 28 mai à partir de 09:35 heures.

 

C'est la sixième épreuve des neuf qui composent cette deuxième édition du championnat d’Espagne, organisé par le C. C. Race. L’épreuve sera composée de deux courses. Dans la première course ce sera le tour des cyclistes de la catégorie cadets (15-16 ans), qui feront plusieurs tours du circuit autour du marais salant pour compléter un parcours d'environ 45 km.

 

Dans la deuxième épreuve, qui aura lieu ensuite, participeront les cyclistes de catégorie élite (plus de 23 ans) qui devront compléter six tours au circuit du marais salant. Après  quatre tours les juniors (17-18 ans) commenceront leur course, avec un parcours par Pedramala, Benissa, Senija et Xaló pour revenir à Calp par la crique La Fustera. Au total, ce sera un parcours de 95 kilomètres avec des pentes de 20%, une course considérée très exigeant en raison du terrain.

 

L’organisation prévoit la participation de 250 cyclistes dans les quatre catégories appartenant à 40 équipes. En fait, la veille est célébrée à Murcie la cinquième épreuve du championnat d'Espagne, qui compte aussi pour cette compétition ; la coïncidence des deux épreuves sur deux jours consécutifs assure une plus grande participation.

 

Le président de Diputación et le maire de Calp, César Sánchez, lors de la cérémonie de présentation de l’évènement ont déclaré que « le cyclisme féminin se développe rapidement dans notre province grâce au brillant travail des équipes établies et de cyclistes remarquables d’Alicante, qui au cours des dernières années ont récolté de nombreux succès et triomphes » et ont ajouté que « les excellentes conditions climatiques et infrastructures offertes par notre territoire en font une destination idéale pour ce sport et pour la tenue d'événements majeurs ».

 

À la présentation de cet événement ont été également présents le député de Sports, Pascual Díaz, le conseiller du département de la Municipalité de Calp, Domingo Sánchez, et le président du Club Ciclista Inter Race, José Luis Sabater.

 

Les millors ciclistes nacionals es donaran cita a Calp en la Copa d'Espanya Fèmines Costa Blanca

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Mayo, 2017 - 12:00

Calp serà escenari de la prova ciclista Copa d'Espanya Fèmines Gran Premi Calp Costa Blanca, en la qual es donaran cita les millors ciclistes nacionals en les categories cadet, junior, sub 23 i elit. Tindrà lloc el pròxim 28 de maig a partir de les 9.35 hores.

 

Es tracta de la sisena prova de les nou que conformen aquesta segona edició del campionat d'Espanya, organitzat pel C. C. Race. Consistirà en dues carreres. En la primera participaran les ciclistes de categoria cadet (de 15-16 anys), que hauran de donar diverses voltes al circuit que envolta a les salines fins a completar un recorregut d'aproximadament 45 quilòmetres.

 

En la segona, que tindrà lloc a continuació, participaran les ciclistes de categoria elit (més de 23 anys) que hauran de donar sis voltes al circuit de les salines. Quan hagen donat quatre voltes s'incorporaran les juniors (de 17-18 anys) i seguidament començaran un recorregut que les portarà per Pedramala, Benissa, Senija i Xaló per a tornar a Calp per la cala de la Fustera. En total seran 95 quilòmetres de recorregut amb rampes del 20 per cent, una carrera que és considerada exigent per l'orografia del terreny.

 

Està previst que participen 250 ciclistes entre les quatre categories, pertanyents a 40 equips. Es dóna la circumstància que el dia anterior se celebra a Múrcia la cinquena prova d'aquest campionat d'Espanya, que també és puntuable per a aquesta competició, per la qual cosa en coincidir ambdues proves en dies consecutius s'assegura una major participació.

 

El president de la Diputació i alcalde de Calp César Sánchez, en la presentació de l'esdeveniment, va destacar que: “el ciclisme femení està creixent ràpidament en la nostra província gràcies al brillant treball de consolidats equips i de destacades corredores alacantines que, al llarg dels últims anys, han aconseguit nombrosos èxits i triomfs” i ha afegit que: “les excel·lents condicions climatològiques i d'infraestructures que ofereix el nostre territori ho converteixen en una destinació idònia per a la pràctica d'aquest esport i per a la celebració de grans cites”.

 

L'acte de presentació d'aquest esdeveniment va comptar amb la participació també del diputat d'Esports, Pascual Díaz, el regidor de l'àrea en l'Ajuntament de Calp, Domingo Sánchez, així com del president del Club Ciclista Inter Race, José Luis Sabater.

 

Las mejores ciclistas nacionales se darán cita en Calp en la Copa de España Féminas Costa Blanca

Fecha de publicación: 
Lunes, 22 Mayo, 2017 - 12:00

Calp será escenario de la prueba ciclista Copa de España Féminas Gran Premio Calpe Costa Blanca, en la que se darán cita las mejores ciclistas nacionales en las categorías cadete, junior, sub 23 y élite. Tendrá lugar el próximo 28 de mayo a partir de las 9.35 horas.

 

Se trata de la sexta prueba de las nueve que conforman esta segunda edición del campeonato de España, organizado por el C. C. Race. Consistirá en dos carreras. En la primera participarán las ciclistas de categoría cadete (de 15-16 años), que habrán de dar varias vueltas al circuito que rodea a las salinas hasta completar un recorrido de aproximadamente 45 kilómetros.

 

En la segunda, que tendrá lugar a continuación, participarán las ciclistas de categoría élite (más de 23 años) que deberán dar seis vueltas al circuito de las salinas. Cuando hayan dado cuatro vueltas se incorporarán las juniors (de 17-18 años) y seguidamente comenzarán un recorrido que las llevará por Pedramala, Benissa, Senija y Xaló para regresar a Calp por la cala de la Fustera. En total serán 95 kilómetros de recorrido con rampas del 20 por ciento, una carrera que es considerada exigente por la orografía del terreno.

 

Está previsto que participen 250 ciclistas entre las cuatro categorías, pertenecientes a 40 equipos. Se da la circunstancia de que el día anterior se celebra en Murcia la quinta prueba de este campeonato de España, que también es puntuable para esta competición, por lo que al coincidir ambas pruebas en días consecutivos se asegura una mayor participación.

 

El presidente de la Diputación y alcalde de Calp César Sánchez, en la presentación del evento, destacó que: “el ciclismo femenino está creciendo rápidamente en nuestra provincia gracias al brillante trabajo de consolidados equipos y de destacadas corredoras alicantinas que, a lo largo de los últimos años, han cosechado numerosos éxitos y triunfos” y ha añadido que: “las excelentes condiciones climatológicas y de infraestructuras que ofrece nuestro territorio lo convierten en un destino idóneo para la práctica de este deporte y para la celebración de grandes citas”.

 

El acto de presentación de este evento contó con la participación también del diputado de Deportes, Pascual Díaz, del concejal del área en el Ayuntamiento de Calp, Domingo Sánchez, así como del presidente del Club Ciclista Inter Race, José Luis Sabater.

 

LA V ÉDITION DE LA COURSE SAN SILVESTRE DE CALP ARRIVE AVEC BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Diciembre, 2016 - 11:45

La cinquième édition de la course San Silvestre Villa de Calp arrive avec beaucoup de nouveautés. Cette année, elle aura lieu le 29 jeudi, à 20:30h. Le parcours a été également modifié, les promenades au bord de la plage ont été remplacées par la vieille ville. Ainsi que la structure de l'épreuve, qui remplace les 2 circuits habituels (8k et 4k) par un seul à 4 kilomètres qui présentera un double tour dans les rues de la vieille ville. Et pour reprendre des forces, il y aura du chocolat avec des churros pour tous les participants, ravitaillement plus en ligne avec le Noël.

 

Tous ces changements se produisent pour faire l’épreuve plus ludique et festive sans pour autant négliger l'objectif sportif de la course. On ne peut pas oublier que la San Silvestre de Calp dans les quatre éditions précédentes a accueilli plus de 500 participants.

 

Il y aura encore des prix pour les meilleurs costumes, des trophées et des médailles aux gagnants de chaque catégorie et les meilleurs locaux. Cette épreuve est organisée par le Département des Sports de la Municipalité de Calp avec la collaboration du Club local C.A. iRun Calp et le Comité des Fêtes 2017.

 

À partir d'aujourd'hui on peut s’inscrire sur le web www.somesport.com, où toute l’information de l’épreuve est disponible.

 

The 5th edition of the San Silvestre Race of Calp is full of surprises

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Diciembre, 2016 - 11:45

The 5th edition of the San Silvestre Race of Calp is full of surprises. This year it will take place on Thursday 29th at 8.30pm. The route changes: the promenades and beaches have been swapped by the old town. The structure has also changed, as instead of the two usual tests (8k and 4k) there is only one 4k race that will go round the old town twice. There will be chocolate with churros for all the contestants to recover the strength, a supply that is more appropriate for this holiday season.

 

All these changes have been made in order to make the race more festive and fun, always taking into account the sporting aim of the event. We mustn't forget that the San Silvestre of Calp gathered over 500 contestants in its four previous editions.

 

There will still be prizes for the best costumes, and trophies and medals for the winners in each category, as well as for the best runners from Calp. This event organised by the Department of Sports of Calp's Town Council is being organised in collaboration with Calp's club C.A. iRun Calp and the Comisión de Fiestas 2017.

 

Starting today, people can register at the website www.somesport.com, where all the information is available.

La quinta edició de la Sant Silvestre Vila de Calp ve carregada de novetats.

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Diciembre, 2016 - 11:45

Enguany passa a celebrar-se el dia 29, dijous, a les 20:30. També canvia el itinerari, substituint els passejos i la platja pel nucli antic. I canvia l'estructura de la prova canviant les 2 proves habituals (8k i 4k) per una única prova de 4 quilòmetres que es desenvoluparà a doble volta pels carrers del nucli antic. I per a recuperar forces hi haurà xocolate amb xurros per a tots els participants, avituallament més coincident a les dates en què estem. Tots estos canvis es produïxen per a dotar a la prova d'un major caràcter lúdic festiu sense deixar de costat la finalitat esportiva de la prova. No cal oblidar que la Sant Silvestre de Calp en les anteriors quatre edicions va acollir a mes de 500 participants. Continuarà havent-hi premis per a les millors disfresses, trofeus i medalles per als vencedors de cada categoria així com als millors locals.

Esta prova organitzada per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calp compta amb la col·laboració del club local C.A. Irun Calp i la Comissió de Festes 2017. A partir de hui podran formalitzar-se les inscripcions en la web www.somesport.com, on es podrà consultar tota la informació de la prova.

 

La V edición de la San Silvestre de Calp llega cargada de novedades

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Diciembre, 2016 - 11:45

La quinta edición de la San Silvestre Villa de Calp viene cargada de novedades. Este año pasa a celebrarse el día 29, jueves, a las 20:30. También cambia el rcorrido, sustituyendo los paseos y la playa por el casco antiguo. Y cambia la estructura de la prueba cambiando las 2 pruebas habituales (8k y 4k) por una única prueba de 4 kilómetros que se desarrollará a doble vuelta por las calles del casco antiguo. Y para recuperar fuerzas habrá chocolate con churros para todos los participantes, avituallamiento más acorde a las fechas en las que estamos.

 

Todos estos cambios se producen para dotar a la prueba de un mayor carácter lúdico festivo sin dejar de lado la finalidad deportiva de la prueba. No hay que olvidar que la San Silvestre de Calp en las anteriores cuatro ediciones acogió a mas de 500 participantes.

 

Seguirá habiendo premios para los mejores disfraces, trofeos y medallas para los vencedores de cada categoría así como a los mejores locales. Esta prueba organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calp cuenta con la colaboración del club local C.A. iRun Calp y la Comisión de Fiestas 2017.

 

A partir de hoy podrán formalizarse las inscripciones en la web www.somesport.com, donde se podrá consultar toda la información de la prueba.

Páginas

Suscribirse a Deportes