Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Deportes

Español

Calp celebra la VII Sant Silvestre el 27 de desembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45
La Sant Silvestre Vila de Calp, la carrera més divertida del calendari esportiu de la localitat, se celebrarà el pròxim 27 de desembre. Organitzada per l'Ajuntament de Calp, en col·laboració amb iRun Calp i la Diputació d'Alacant, la prova, en la qual els corredors participen vestits amb les més diverses disfresses, arriba a la seua setena edició i com en els dos últims anys se celebrarà en horari vespertí, a partir de les 20.30 hores, pels carrers del barri antic.
 
Partirà de la Plaça de la Constitució i tindrà un recorregut de 3,6 quilòmetres per als participants de la categoria absoluta i d'1,8 km per a la categoria Promeses (els nascuts de 2005 a 2015 – que hauran d'anar acompanyats d'un adult).
 
Hi haurà trofeus per als tres primers guanyadors en la categoria absoluta masculina i femenina i per als tres primers locals, a més de medalles per a tots els participants de la categoria Promeses. S'obsequiarà a tots els corredors amb una samarreta.
 
Les persones interessades a participar poden inscriure's en www.mychip.es fins al 26 de desembre. Els inscrits hauran de recollir el dorsal el mateix dia de la carrera a les 19.30 hores en el Casal dels Associacions.
 
L'Ajuntament de Calp anima a tots els participants a vindre disfressats i a gaudir d'aquesta carrera lúdica i esportiva amb la qual es tanca l'any.

Calp celebra la VII San Silvestre el 27 de diciembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45

La San Silvestre Vila de Calp, la carrera más divertida del calendario deportivo de la localidad, se celebrará el próximo 27 de diciembre. Organizada por el Ayuntamiento de Calp, en colaboración con iRun Calp y la Diputación de Alicante, la prueba, en la que los corredores participan ataviados de los más diversos disfraces, llega a su séptima edición y al igual que en los dos últimos años se celebrará en horario vespertino, a partir de las 20.30 horas, por las calles del casco antiguo.

Partirá de la Plaza de la Constitución y tendrá un recorrido de 3,6 kilómetros para los participantes de la categoría absoluta y de 1,8 km para la categoría Promesas (los nacidos de 2005 a 2015 – que deberán ir acompañados de un adulto).

Habrá trofeos para los tres primeros ganadores en la categoría absoluta masculina y femenina y para los tres primeros locales, además de medallas para todos los participantes de la categoría Promesas. Se obsequiará a todos los corredores con una camiseta.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en www.mychip.es hasta el 26 de diciembre. Los inscritos deberán recoger el dorsal el mismo día de la carrera a las 19.30 horas en el Casal de les Associacions.

El Ayuntamiento de Calp anima a todos los participantes a venir disfrazados y a disfrutar de esta carrera lúdico-deportiva con la que se cierra el año.

 

 

 

 

L'ordenança d'ús de les instal·lacions esportives no repercutirà en el cost de les escoles esportives

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Septiembre, 2018 - 13:30

Des de la Regidoria d'Esports es pretén llançar un missatge tranquil·litzador als pares dels xiquets i xiquetes que practiquen esport en el municipi sobre la nova ordenança del servei de les instal·lacions esportives aprovada a principi d'agost. Aquesta ordenança, que estableix una taxa específica per a l'ús de cadascuna de les instal·lacions esportives municipals, no repercutirà en les quotes de les escoles esportives de cada club ja que va acompanyada d'un augment de la subvenció corresponent a cada club per a fer front a aquesta despesa.

 

Per primera vegada Calp compta amb una ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives de manera que l'ús privat de les instal·lacions, ja siga per empreses o particulars, revertisca en un benefici per al Consistori que al seu torn permeta invertir en la millora d'aqueixes instal·lacions. Ara bé, l'ordenança preveu un ús preferent per als clubs locals que fomenten l'esport base.

 

Segons l'edil d'esports, Ana Sala, l'Ajuntament “preveu una subvenció per a compensar la taxa d'ús de les instal·lacions, a part de la subvenció que li corresponga a cada club, de manera que la taxa no repercutisca en les escoles esportives. D'altra banda, s'elimina el sostre màxim de despesa justificable que era de 60.000€ i s'inclouen altres despeses que abans no es contemplaven com a serveis de fisioterapeuta, desplaçaments, etc.

 

Els convenis que en 2013 va signar el Consistori amb els clubs esportius que gestionen escoles d'esport base (de categoria querubí a juvenil) van finalitzar al juny i amb l'ordenança s'ha cercat un instrument que encaixe amb les exigències jurídiques i fiscals que estableix la legislació. Així doncs, la nova taxa no te per què repercutir en les quotes que cobren les escoles dels clubs esportius.

 

Entre 2011 i 2018 s'ha multiplicat per tres la partida de les subvencions destinades als clubs esportius per al foment d'esport base, de fet en la temporada 2010 es van lliurar 80.000 € i en la de 2016-17 es van lliurar 179.000 € i enguany la xifra serà la mateixa.

 

A més des de 2012 l'assignació se subvencions es realitza mitjançant l'aplicació de criteris objectius acceptant les despeses que realment el club pot justificar. D'altra banda, l'empresa Aigües de Calp, de la qual forma part l'Ajuntament, destina una mitjana de 120.000 € anuals als clubs esportius calpins, ja siga patrocinant tornejos o sufragant material.

 

La ordenanza de uso de las instalaciones deportivas no repercutirá en el coste de las escuelas deportivas

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Septiembre, 2018 - 13:30

Desde la Concejalía de Deportes se pretende lanzar un mensaje tranquilizador a los padres de los niños y niñas que practican deporte en el municipio sobre la nueva ordenanza del servicio de las instalaciones deportivas aprobada a principio de agosto. Esta ordenanza, que establece una tasa específica para el uso de cada una de las instalaciones deportivas municipales, no repercutirá en las cuotas de las escuelas deportivas de cada club ya que va acompañada de un aumento de la subvención correspondiente a cada club para hacer frente a este gasto.

Por primera vez Calp cuenta con una ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas de manera que el uso privado de las instalaciones, ya sea por empresas o particulares, revierta en un beneficio para el Consistorio que a su vez permita invertir en la mejora de esas instalaciones. Ahora bien, la ordenanza prevé un uso preferente para los clubs locales que fomentan el deporte base.

Según la edil de deportes, Ana Sala, el Ayuntamiento “prevé una subvención para compensar la tasa de uso de las instalaciones, a parte de la subvención que le corresponda a cada club, de manera que la tasa no repercuta en las escuelas deportivas. Por otra parte, se elimina el techo máximo de gasto justificable que era de 60.000€ y se incluyen otros gastos que antes no se contemplaban como servicios de fisioterapeuta, desplazamientos, etc.

Los convenios que en 2013 firmó el Consistorio con los clubes deportivos que gestionan escuelas de deporte base (de categoría querubín a juvenil) finalizaron en junio y con la ordenanza se ha buscado un instrumento que encaje con las exigencias jurídicas y fiscales que establece la legislación. Así pues, la nueva tasa no tienen por qué repercutir en las cuotas que cobran las escuelas de los clubes deportivos.

 

Entre 2011 y 2018 se ha multiplicado por tres la partida de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos para el fomento de deporte base, de hecho en la temporada 2010 se entregaron 80.000 € y en la de 2016-17 se entregaron 179.000 € y este año la cifra será la misma. Además desde 2012 la asignación se subvenciones se realiza mediante la aplicación de criterios objetivos aceptando los gastos que realmente el club puede justificar.

 

Por otra parte, la empresa Aguas de Calpe, de la que forma parte el Ayuntamiento, destina un promedio de 120.000 € anuales a los clubes deportivos calpinos, ya sea patrocinando torneos o sufragando material.

 

 

CAFÉS GRANELL, ABSOLUTE WINNER OF THE 30TH PEÑÓN DE IFACH TROPHY

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Junio, 2018 - 13:45

The champions of the 30th Peñón de Ifach Trophy are already known. After 2:00 am on Sunday, the last boat arrived at the Real Club Náutico Calpe. Malta Blue arrived at 02:10:13 hours. Before gradually arrived the other boats, being the first of them the Plis Play arriving at the yacht club of Calp at 17:33:27 hours.

 

After obtaining the compensated timing there were not many surprises. One of the 'little ones' of the ORC A group, Cafés Granell (RCN Valencia) of Agustín Granell with a First 40.7 won the fourth place, enough to take the victory in this group, and also with the Salvador Mir Trophy that brings together all the categories.

 

The local Tagomago 3 (Dehler 42) with Juan Carlos Albelda, was only one point behind the winner. After obtaining in this second event the second position, as well as the third one in the first race, the Albelda boys obtained the second position with 5 points. The podium was completed with Kim of the London SW5 0AZ with a First 40.7 from Yann Lythgoe.

 

With regard to the ORC B category, the winner in this second event was Aurora with Javier Lledó from Calp, finishing the course with a total of 10:32:11 hours. In the general table the local boat had to settle for the second position, behind Pellieter V (RCR Alicante) who obtained a third position and proclaimed winner thanks to the 4 points obtained (1-3). The third position was for the Jambo Mar Sin Plástico of the Dénia's yacht club, with a total of 7 points (5-2). The same score as the Tanit IV-Medilevel (RCR Alicante), fourth position, and the Aleph III (CN La Vila), fifth position.

 

Despelote (CN Santa Pola) with Jorge García and Dufour 34 has been the only boat that has obtained two partial victories. It scored in the event between Calp and Formentera and then in the other way round. Around 9.30 pm the boat from Santa Pola arrived to Calp, with a timing of 11:27:47 hours to complete the 64 miles of route. The podium in the general ORC C includes also the local Calama with Pau Marín adding 4 points and Blade, also from the yacht club of Calp, with Barry John McCrae obtaining 7 points. 

 

As a final flourish, on Saturday 9th the Real Club Náutico Calpe will close this edition of the Peñón de Ifach Trophy with a party and trophy presentation, including the Salvador Mir Trophy and the ORC Regional Cruise Champion title. The event will take place in the afternoon and evening and count on the presence of different personalities. 

 

Cafés Granell, vencedor absoluto del 30º Trofeo Peñón de Ifach

Fecha de publicación: 
Lunes, 4 Junio, 2018 - 13:45

 El 30º Trofeo Peñón de Ifach ya tiene a sus campeones. Pasadas las 02.00 horas de la madrugada del domingo llegaba la última embarcación al Real Club Náutico Calpe. Malta Blue hizo su entrada a las 02:10:13 horas. Por delante y de manera escalonada fueron llegado los barcos, siendo el primero de ellos el Plis Play llegando al club calpino a las 17:33:27 horas.

 

Tras obtenerse los tiempos compensados no hubo muchas sorpresas. Unos de los ‘peques’ del grupo ORC A, Cafés Granell (RCN Valencia) de Agustín Granell con un First 40.7 lograba la cuarta plaza, suficiente para hacerse con el triunfo en este grupo, y también con el Trofeo Salvador Mir que engloba a todas las clases.

 

El local Tagomago 3 (Dehler 42), de Juan Carlos Albelda, se quedó a un solo punto del vencedor. Tras firmar en esta segunda prueba un segundo, unido al tercero en la primera prueba deja a los chicos de Albelda en esa segunda plaza con 5 puntos. El podio se completa con Kim del London SW5 0AZ con un First 40.7 de Yann Lythgoe.

 

Por lo que respecta a la clase ORC B, el vencedor en esta segunda prueba fue Aurora de Javier Lledó de Calp, invirtiendo un total de 10h.32’11” en completar el recorrido. En la general del grupo el barco local tuvo que conformarse con el segundo puesto, por detrás de Pellieter V (RCR Alicante) quién firmó un tercero y proclamándose vencedor gracias a los 4 puntos obtenidos (1-3). Junto a ellos, en la tercera plaza, se clasificó Jambo Mar Sin Plástico del náutico de Dénia, con un total 7 puntos (5-2).  La misma puntuación que obtuvieron Tanit IV-Medilevel (RCR Alicante), cuarto, y Aleph III (CN La Vila), quinto.

 

Despelote (CN Santa Pola) de Jorge García con Dufour 34 ha sido la única embarcación que ha sumado dos triunfos parciales. Se anotó la prueba entre Calp y Formentera y después en el recorrido a la inversa. Sobre las 21.30 horas el santapolero llegó a Calp, invirtiendo un tiempo de 11:27:47 horas en completar las 64 millas de recorrido. El podio en la general ORC C queda cerrado con el local Calama de Pau Marín sumando 4 puntos y Blade, también del náutico de Calp, armado por Barry John McCrae con 7 puntos.

 

El sábado 9 el Real Club Náutico Calpe pondrá el broche de oro a este edición del Trofeo Peñón de Ifach con una fiesta y entrega de trofeos en los que se incluirá el Trofeo Salvador Mir y el título de campeón Autonómico de Cruceros ORC. Un acto que se desarrollará en la tarde-noche y al que asistirán distintas personalidades.

MEER DAN 500 TRIATLETEN WAARVAN 116 VROUWEN DOEN ZONDAG IN CALP AAN DE TRIATLON MEE

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 13:45

 

 

(Calp. 25-04-2018). -Vanmorgen heeft de gemeente Calp de eerstvolgende editie van de Triatló de Calp gepresenteerd die op zondag de 26e wordt gehouden. Toen de inschrijving nog niet gesloten was, werd al bevestigd dat meer dan 500 triatleten uit heel Spanje mee zouden doen.

 

Bij alle deelnemers zitten maar liefst 116 vrouwen, wat betekent dat deze sport ook onder vrouwen geaccepteerd is. Als favoriet doet Sara Bonilla mee, triatlon-subkampioen van Spanje.

 

De wedstrijd wordt gehouden in de sprintvariant. De deelnemers moeten 750 meter zwemmend afleggen, 18 kilometer op de fiets en 5,6 kilometer lopend. 

 

De presentatie werd gedaan door Ximo Rubert van het organiserende bedrijf 300w, wedstrijddirecteur van de Valenciaanse Triatlonfederatie José Luis Juan en Ana Sala, vertegenwoordigster van Afdeling Sport van de gemeente Calp.

 

“Het houden van deze triatlon is een kans om Calp te promoten omdat iedereen die naar dit evenement komt, kennis maakt met een buitengewone omgeving”, zei het gemeenteraadslid om de organisatoren te bedanken dat ze Calp hebben uitgekozen om de wedstrijd te houden.

MEHR ALS 500 TRIATHLETEN, DARUNTER 116 FRAUEN, NEHMEN AM SONNTAG AM CALPER TRIATHLON TEIL

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 13:45

 

 

(Calp. 25.04.2018). Heute Morgen wurde in der Calper Stadtverwaltung die bevorstehende Ausgabe des Calper Triathlons am Sonntag, dem 29. vorgestellt, für den man sich immer noch anmelden kann. Bereits eingeschrieben sind mehr als 500 Triathleten aus ganz Spanien.

 

Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich unter allen Teilnehmern 116 Frauen befinden, was ein gutes Zeichen für die Annahme dieser Sportart unter den Frauen ist. Favoritin ist Sara Bonilla, spanische Triathlon Vizemeisterin.

 

Der Wettkampf findet in der Modalität Sprint statt und die Teilnehmer müssen 750 Meter schwimmen, 18 Kilometer radfahren und 5,6 Kilometer laufen.

 

Die Präsentation übernahmen Ximo Rubert des organisierenden Unternehmens 300w, José Luis Juan, Wettkampfleiter der Triathlon Föderation der Region Valencia und die Verantwortliche des Amts für Sport der Calper Stadtverwaltung, Ana Sala.

 

„Die Durchführung dieses Triathlons ist eine Möglichkeit, Calp zu fördern, da alle an dieser Veranstaltung teilnehmenden Personen eine einzigartige Umgebung kennenlernen werden“, betonte die Leiterin, die sich ebenso bei den Organisatoren bedankte, Calp für diesen Wettkampf ausgewählt zu haben.

PLUS DE 500 TRIATHLÈTES, DONT 116 SONT FEMMES, PARTICIPERONT LE DIMANCHE AU TRIATHLON DE CALP

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 13:45

(Calp. 25-04-2018). - Ce matin a été présentée à la Mairie de Calp la prochaine édition du Triathlon de Calp qui se tiendra le dimanche 26 et qui compte déjà sur la présence de plus de 500 triathlètes de toute l'Espagne, quand la période des inscriptions n'est pas encore fermée.

 

Il convient de noter que parmi tous les inscrits il y a 116 femmes, ce qui est un bon signe de l'acceptation que ce sport a parmi les femmes ; un événement ayant comme favorite Sara Bonilla, vice-championne de Triathlon d'Espagne.

 

L'épreuve aura lieu en mode sprint et les participants devront compléter 750 mètres de natation, 18 kilomètres de vélo et 5,6 kilomètres.

 

La présentation a été faite par Ximo Rubert, de la société organisatrice 300w; José Luis Juan, directeur des compétitions de la Fédération de Triathlon de la Communauté Valencienne, et la conseillère du Département des Sports de la Municipalité de Calp, Ana Sala.

 

« La célébration de ce triathlon est une opportunité de faire la promotion de Calp puisque toutes les personnes qui assisteront à cet événement connaîtront un environnement unique », a déclaré la conseillère qui a profité de l'occasion pour remercier les organisateurs d'avoir choisi Calp pour cette épreuve.

 

 

MORE THAN 500 TRIATHLETES, AMONG THEM 116 WOMEN, WILL MEET ON SUNDAY IN THE TRIATHLON OF CALP

Fecha de publicación: 
Miércoles, 25 Abril, 2018 - 13:45

(Calp. 25-04-2018). - This morning has been presented at the Town Hall of Calp the next edition of the Triathlon of Calp to be held on the Sunday 26th with a confirmed number over 500 triathletes from throughout Spain, when the inscriptions are not yet close.

 

It should be noted that among all the registered athletes there are 116 women which is a good sign of the acceptance of this sport among women. An event that brings to Calp the favourite Sara Bonilla, runner-up of Spain Triathlon.

 

The event will take place in the sprint mode and participants will have to complete 750 meters swimming, 18 kilometres cycling and 5.6 kilometres.

 

The presentation was made by Ximo Rubert, of the 300w organizing company; José Luis Juan, director of competitions of the Federation of Triathlon of the Valencian Community, and the head of the Municipal Department on Sports of the Town Council of Calp, Ana Sala.

 

"The celebration of this triathlon is an opportunity to promote Calp since all the people who will attend this event will know a unique environment," said the councillor who took the opportunity to thank the organizers who have chosen Calp for this event.

 

Páginas

Suscribirse a Deportes