Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
klips.png
PRL Trabajos de Albañilería Febrero 2020.jpg
SSAA CALPE´20.jpg
klips.png
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Deportes

Calp celebra la VII Sant Silvestre el 27 de desembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45
La Sant Silvestre Vila de Calp, la carrera més divertida del calendari esportiu de la localitat, se celebrarà el pròxim 27 de desembre. Organitzada per l'Ajuntament de Calp, en col·laboració amb iRun Calp i la Diputació d'Alacant, la prova, en la qual els corredors participen vestits amb les més diverses disfresses, arriba a la seua setena edició i com en els dos últims anys se celebrarà en horari vespertí, a partir de les 20.30 hores, pels carrers del barri antic.
 
Partirà de la Plaça de la Constitució i tindrà un recorregut de 3,6 quilòmetres per als participants de la categoria absoluta i d'1,8 km per a la categoria Promeses (els nascuts de 2005 a 2015 – que hauran d'anar acompanyats d'un adult).
 
Hi haurà trofeus per als tres primers guanyadors en la categoria absoluta masculina i femenina i per als tres primers locals, a més de medalles per a tots els participants de la categoria Promeses. S'obsequiarà a tots els corredors amb una samarreta.
 
Les persones interessades a participar poden inscriure's en www.mychip.es fins al 26 de desembre. Els inscrits hauran de recollir el dorsal el mateix dia de la carrera a les 19.30 hores en el Casal dels Associacions.
 
L'Ajuntament de Calp anima a tots els participants a vindre disfressats i a gaudir d'aquesta carrera lúdica i esportiva amb la qual es tanca l'any.

Calp celebra la VII San Silvestre el 27 de diciembre

Fecha de publicación: 
Jueves, 20 Diciembre, 2018 - 12:45

La San Silvestre Vila de Calp, la carrera más divertida del calendario deportivo de la localidad, se celebrará el próximo 27 de diciembre. Organizada por el Ayuntamiento de Calp, en colaboración con iRun Calp y la Diputación de Alicante, la prueba, en la que los corredores participan ataviados de los más diversos disfraces, llega a su séptima edición y al igual que en los dos últimos años se celebrará en horario vespertino, a partir de las 20.30 horas, por las calles del casco antiguo.

Partirá de la Plaza de la Constitución y tendrá un recorrido de 3,6 kilómetros para los participantes de la categoría absoluta y de 1,8 km para la categoría Promesas (los nacidos de 2005 a 2015 – que deberán ir acompañados de un adulto).

Habrá trofeos para los tres primeros ganadores en la categoría absoluta masculina y femenina y para los tres primeros locales, además de medallas para todos los participantes de la categoría Promesas. Se obsequiará a todos los corredores con una camiseta.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en www.mychip.es hasta el 26 de diciembre. Los inscritos deberán recoger el dorsal el mismo día de la carrera a las 19.30 horas en el Casal de les Associacions.

El Ayuntamiento de Calp anima a todos los participantes a venir disfrazados y a disfrutar de esta carrera lúdico-deportiva con la que se cierra el año.

 

 

 

 

L'ordenança d'ús de les instal·lacions esportives no repercutirà en el cost de les escoles esportives

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Septiembre, 2018 - 13:30

Des de la Regidoria d'Esports es pretén llançar un missatge tranquil·litzador als pares dels xiquets i xiquetes que practiquen esport en el municipi sobre la nova ordenança del servei de les instal·lacions esportives aprovada a principi d'agost. Aquesta ordenança, que estableix una taxa específica per a l'ús de cadascuna de les instal·lacions esportives municipals, no repercutirà en les quotes de les escoles esportives de cada club ja que va acompanyada d'un augment de la subvenció corresponent a cada club per a fer front a aquesta despesa.

 

Per primera vegada Calp compta amb una ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives de manera que l'ús privat de les instal·lacions, ja siga per empreses o particulars, revertisca en un benefici per al Consistori que al seu torn permeta invertir en la millora d'aqueixes instal·lacions. Ara bé, l'ordenança preveu un ús preferent per als clubs locals que fomenten l'esport base.

 

Segons l'edil d'esports, Ana Sala, l'Ajuntament “preveu una subvenció per a compensar la taxa d'ús de les instal·lacions, a part de la subvenció que li corresponga a cada club, de manera que la taxa no repercutisca en les escoles esportives. D'altra banda, s'elimina el sostre màxim de despesa justificable que era de 60.000€ i s'inclouen altres despeses que abans no es contemplaven com a serveis de fisioterapeuta, desplaçaments, etc.

 

Els convenis que en 2013 va signar el Consistori amb els clubs esportius que gestionen escoles d'esport base (de categoria querubí a juvenil) van finalitzar al juny i amb l'ordenança s'ha cercat un instrument que encaixe amb les exigències jurídiques i fiscals que estableix la legislació. Així doncs, la nova taxa no te per què repercutir en les quotes que cobren les escoles dels clubs esportius.

 

Entre 2011 i 2018 s'ha multiplicat per tres la partida de les subvencions destinades als clubs esportius per al foment d'esport base, de fet en la temporada 2010 es van lliurar 80.000 € i en la de 2016-17 es van lliurar 179.000 € i enguany la xifra serà la mateixa.

 

A més des de 2012 l'assignació se subvencions es realitza mitjançant l'aplicació de criteris objectius acceptant les despeses que realment el club pot justificar. D'altra banda, l'empresa Aigües de Calp, de la qual forma part l'Ajuntament, destina una mitjana de 120.000 € anuals als clubs esportius calpins, ja siga patrocinant tornejos o sufragant material.

 

La ordenanza de uso de las instalaciones deportivas no repercutirá en el coste de las escuelas deportivas

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Septiembre, 2018 - 13:30

Desde la Concejalía de Deportes se pretende lanzar un mensaje tranquilizador a los padres de los niños y niñas que practican deporte en el municipio sobre la nueva ordenanza del servicio de las instalaciones deportivas aprobada a principio de agosto. Esta ordenanza, que establece una tasa específica para el uso de cada una de las instalaciones deportivas municipales, no repercutirá en las cuotas de las escuelas deportivas de cada club ya que va acompañada de un aumento de la subvención correspondiente a cada club para hacer frente a este gasto.

Por primera vez Calp cuenta con una ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas de manera que el uso privado de las instalaciones, ya sea por empresas o particulares, revierta en un beneficio para el Consistorio que a su vez permita invertir en la mejora de esas instalaciones. Ahora bien, la ordenanza prevé un uso preferente para los clubs locales que fomentan el deporte base.

Según la edil de deportes, Ana Sala, el Ayuntamiento “prevé una subvención para compensar la tasa de uso de las instalaciones, a parte de la subvención que le corresponda a cada club, de manera que la tasa no repercuta en las escuelas deportivas. Por otra parte, se elimina el techo máximo de gasto justificable que era de 60.000€ y se incluyen otros gastos que antes no se contemplaban como servicios de fisioterapeuta, desplazamientos, etc.

Los convenios que en 2013 firmó el Consistorio con los clubes deportivos que gestionan escuelas de deporte base (de categoría querubín a juvenil) finalizaron en junio y con la ordenanza se ha buscado un instrumento que encaje con las exigencias jurídicas y fiscales que establece la legislación. Así pues, la nueva tasa no tienen por qué repercutir en las cuotas que cobran las escuelas de los clubes deportivos.

 

Entre 2011 y 2018 se ha multiplicado por tres la partida de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos para el fomento de deporte base, de hecho en la temporada 2010 se entregaron 80.000 € y en la de 2016-17 se entregaron 179.000 € y este año la cifra será la misma. Además desde 2012 la asignación se subvenciones se realiza mediante la aplicación de criterios objetivos aceptando los gastos que realmente el club puede justificar.

 

Por otra parte, la empresa Aguas de Calpe, de la que forma parte el Ayuntamiento, destina un promedio de 120.000 € anuales a los clubes deportivos calpinos, ya sea patrocinando torneos o sufragando material.

 

 

Páginas

Suscribirse a Deportes