Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Plan de Emergencia por inundaciones

Español

Ajuntament i Aguas de Calpe actualitzen el Pla d'Emergències per inundacions per a incorporar noves eines tecnològiques

Fecha de publicación: 
Miércoles, 5 Septiembre, 2018 - 14:00

Calp compta amb un Pla d'Emergència per Inundacions des de 2015 elaborat per Aguas de Calpe, de fet, aquest pla ha engegat les seues funcions de monitoratge en els diferents episodis de fenòmens naturals produïts des de la seua entrada en vigor. Aquest pla es basa en la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i gestió dels riscos d'inundació, la Unió Europea (UE), que estableix un marc per a avaluar, cartografiar i planificar la reducció del risc d'inundacions.

Actualment Aguas de Calpe es troba en fase de revisió d'aquest Pla d'Emergència per a adaptar-ho a les noves eines tecnològiques incorporades per a la gestió de les xarxes de sanejament que permeten un major grau de seguretat i de limitació de l'error humà en la interpretació i gestió en temps real dels nivells d'alerta. Es tracta d'integrar la informació en temps real que proporcionen aquestes modernes eines i racionalitzar l'ús dels mitjans en funció del tipus d'alerta o emergència.

 

A més Aguas de Calpe i l'Ajuntament fan un pas més per a planificar les situacions de risc i ja treballen en l'elaboració d'un Pla Municipal d'Actuació en cas d'inundacions.

Ayuntamiento y Aguas de Calpe actualizan el Plan de Emergencias por inundaciones para incorporar nuevas herramientas tecnológicas

Fecha de publicación: 
Miércoles, 5 Septiembre, 2018 - 14:00

Calp cuenta con un Plan de Emergencia por Inundaciones desde 2015 elaborado por Aguas de Calpe, de hecho, este plan ha puesto en marcha sus funciones de monitorización en los distintos episodios de fenómenos naturales producidos desde su entrada en vigor.

Este plan se basa en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, la Unión Europea (UE), que establece un marco para evaluar, cartografiar y planificar la reducción del riesgo de inundaciones.

Actualmente Aguas de Calpe se encuentra en fase de revisión de este Plan de Emergencia para adaptarlo a las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas para la gestión de las redes de saneamiento que permiten un mayor grado de seguridad y de limitación del error humano en la interpretación y gestión en tiempo real de los niveles de alerta. Se trata de integrar la información en tiempo real que proporcionan estas modernas herramientas y racionalizar el uso de los medios en función del tipo de alerta o emergencia.

Además Aguas de Calpe y el Ayuntamiento dan un paso más para planificar las situaciones de riesgo y ya trabajan en la elaboración de un Plan Municipal de Actuación en caso de inundaciones.

 

Suscribirse a Plan de Emergencia por inundaciones