Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

masa forestal

Español

Diputació destina 40.000 € a la millora de la massa forestal d’ Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputació Provincial d'Alacant destinarà 40.000 euros a la millora de la massa forestal del vessant oriental de la serra de’ Oltà, es tracta de tres parcel·les de titularitat pública connectades entre si on és palesa l'alta densitat de pineda. L'àrea de treball abasta una superfície total de 56,69 hectàrees.

 

Des del Departament de Medi ambient s'han detectat danys en les parcel·les indicades a causa del dens creixement dels arbres -amb parcel·les de 100 m² amb 45 individus- i la forta competència entre ells pels escassos recursos hídrics disponibles. Aquests arbres creixen molt junts, tenen una grandària reduïda per a la seua edat i són propensos a la mort per dèficit hídric.

 

A més l'arbrat experimenta una fossilització i estancament, la qual cosa li impedeix aconseguir el seu valor paisatgístic potencial. Així mateix, en aquestes parcel·les s'ha observat una alta densitat de matoll de sotabosc, que en condicions normals afavoreix els incendis forestals, i en les condicions de sequera actuals aqueix risc és encara major. cal destacar que les parcel·les afectades es troben properes, o formen part, de la zona d'interfície urbà – forestal pel que el risc d'incendis té un impacte potencial major. Per açò els treballs consistiran a detectar i enfortir als exemplars dominants i clarejar al voltant.

 

El Regidor de Medi ambient, Jan Van Parijs, ha assenyalat que “aquestes actuacions són indispensables per a la millora paisatgística de les nostres zones forestals però sobretot per a evitar incendis en zones tan sensibles com la serra d’ Oltà”.

 

Diputación destina 40.000 € a la mejora de la masa forestal de Oltà

Fecha de publicación: 
Viernes, 31 Agosto, 2018 - 13:00

La Diputación Provincial de Alicante destinará 40.000 euros a la mejora de la masa forestal de la ladera oriental de la sierra de Oltà, se trata de tres parcelas de titularidad pública conectadas entre sí donde es patente la alta densidad de pinar. El área de trabajo abarca una superficie total de 56,69 hectáreas.

 

Desde el Departamento de Medio Ambiente se han detectado daños en las parcelas indicadas debido al denso crecimiento de los árboles -con parcelas de 100 m² con 45 individuos- y la fuerte competencia entre ellos por los escasos recursos hídricos disponibles. Estos árboles crecen muy juntos, tienen un tamaño reducido para su edad y son propensos a la muerte por déficit hídrico.

 

Además el arbolado experimenta una fosilización y estancamiento, lo que le impide alcanzar su valor paisajístico potencial. Asimismo, en estas parcelas se ha observado una alta densidad de matorral de sotobosque, que en condiciones normales favorece los incendios forestales, y en las condiciones de sequía actuales ese riesgo es aún mayor.

 

Cabe destacar que las parcelas afectadas se encuentran cercanas, o forman parte, de la zona de interfaz urbano – forestal por lo que el riesgo de incendios tiene un impacto potencial mayor. Por ello los trabajos consistirán en detectar y fortalecer a los ejemplares dominantes y clarear alrededor.

El Concejal de Medio Ambiente, Jan Van Parijs, ha señalado que “estas actuaciones son indispensables para la mejora paisajística de nuestras zonas forestales pero sobretodo para evitar incendios en zonas tan sensibles como la sierra de Oltà”.

 

Suscribirse a masa forestal