Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

tubería

Español

Aguas de Calpe repara una avaria en la canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà sense que afecte al servei

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operaris de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servei de proveïment d'aigua, van dur a terme ahir la reparació d'una canonada d'impulsió al dipòsit d’ Oltà en condicions d'especial dificultat i sense que el servei de proveïment en la zona d’ Oltà i Cucarres es vera afectat en cap moment.

 

Al matí el sistema de control de telemando va detectar una caiguda de pressió en la conducció i va emetre avís d'alarma, es tractava d'un trencament en la canonada de 150 mm d'impulsió al dipòsit d’ Oltà que proveeix les diferents urbanitzacions localitzades en Oltà i Cucarres. La reparació va comportar dificultats ja que la canonada es troba en una zona muntanyenca amb gran desnivell i a més els operaris de Aguas de Calpe van haver d'enfrontar-se a una altra dificultat afegida per l'elevada pressió, més de 17 quilos de pressió, ja que el dipòsit d’ Oltà es troba a una cota de 325 metres.

 

Gràcies a la ràpida intervenció dels operaris d'Aigües de Calp es va reparar l'avaria sense que afectara al servei i sense que es produïra cap episodi de desproveïment.

 

Aguas de Calpe repara una avería en la tubería de impulsión al depósito de Oltà sin que afecte al servicio

Fecha de publicación: 
Jueves, 9 Agosto, 2018 - 13:00

Operarios de Aguas de Calpe, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua, llevaron a cabo ayer la reparación de una tubería de impulsión al depósito de Oltà en condiciones de especial dificultad y sin que el servicio de abastecimiento en la zona de Oltà y Cucarres se viese afectado en ningún momento.

 

Por la mañana el sistema de control de telemando detectó una caída de presión en la conducción y emitió aviso de alarma, se trataba de una rotura en la tubería de 150 mm de impulsión al depósito de Oltà que abastece las distintas urbanizaciones localizadas en Oltà y Cucarres.

 

La reparación conllevó dificultades ya que la tubería se encuentra en una zona montañosa con gran desnivel y además los operarios de Aguas de Calpe tuvieron que enfrentarse a otra dificultad añadida por la elevada presión, más de 17 kilos de presión, ya que el depósito de Oltà se encuentra a una cota de 325 metros.

 

Gracias a la rápida intervención de los operarios de Aguas de Calpe se reparó la avería sin que afectara al servicio y sin que se produjese ningún episodio de desabastecimiento.

 

Suscribirse a tubería