Calp. Calpe. Elección de las Reinas

CALP CELEBRATES TOMORROW THE ELECTION AND CORONATION OF THE FESTIVITIES QUEEN

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 13:00

The Festivities Committee 2018 celebrates tomorrow, on the 30th of June, the ceremony of election and proclamation of the Queen and the Children Queen of the Festivities of Calp in the Mayor Square. This ceremony will start at 22 hours and is one of the most important events organized by the Festivities Committee.

 

35 candidates of 18 years old will aim for the title of Queen of the Festivities, the highest female representative of the local festivities. This event will serve to elect the child queen among 24 candidates of eight years old. All the candidates will be accompanied by children and young men born in the 2010 and 2000 who are part of the Festivities Committee and by the members of the Committee born in 1980, presided over by Víctor Cazorla.

 

The election of the Queens will be made, as in other years, by lottery before a notary in a gala that supposes the official presentation of the Festivities Committee and that will also serve to say goodbye to the Queens of the Festivities 2017, Ángela Arlandis and Claudia Shepherd. As tradition marks the queens of 2017 will be responsible for extracting the names of the new queens that will be read once the courts of honour are present on stage.

 

The event is held in the Mayor Square, where large walkways on the stage and 2,000 chairs will be installed. The Festivities Committee of 2018, in charge of the organization of the patron saint festivities in August, has already carried out other events within the program during the present year, such as the presentation of their Blusón, the organization of the Three Wise Men parade or the events during the Holy Week.

 

Calp celebra demà l'elecció i coronació de la Reina de les Festes

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 13:00

La Comissió de Festes 2018 celebrarà demà, 30 de juny, l'acte d'elecció i proclamació de la Reina de les Festes de Calp i la Reina Infantil en la plaça Major. Aquest acte que arrancarà a les 22 hores és un dels actes més importants dels quals organitza la Comissió de Festes.

35 candidates de 18 anys optaran al títol de Reina de les Festes, màxima representant femenina de les festes calpines, el mateix acte servirà per a triar a la reina infantil entre 24 candidates de vuit anys. Totes les candidates estaran acompanyades per xiquets i joves de les cinquenes de 2010 i 2000 que formen part de la Comissió de Festes i pels festers i festeres de la quinta de1980 que completen la comissió que presideix Víctor Cazorla.

L'elecció de les Reines es realitzarà, igual que altres anys, per sorteig davant notari en una gala que suposa la presentació oficial de la Comissió de Festes i que servirà també per a acomiadar a les Reines de les Festes de 2017, Ángela Arlandis i Claudia Pastor. Com a marca la tradició les reines de 2017 seran les encarregades d'extraure els noms de les noves reines que seran llegits una vegada que les corts d'honor estiguen presents en l'escenari.

L'acte se celebra en la plaça Major en la qual s'habilitaran grans passarel·les d'arribada a l'escenari i s'instal·laran 2000 cadires. La Comissió de Festes de 2018, encarregada de l'organització de les festes patronals que se celebraran a l'agost, ja ha realitzat altres actes dins del programa que correspon al present any com la presentació del “blusó”, l'organització de la Cavalcada dels Reis Mags o els actes de la Setmana Santa.

Calp celebra mañana la elección y coronación de la Reina de las Fiestas

Fecha de publicación: 
Viernes, 29 Junio, 2018 - 13:00

La Comisión de Fiestas 2018 celebrará mañana, 30 de junio, el acto de elección y proclamación de la Reina de las Fiestas de Calp y la Reina Infantil en la plaza Mayor. Este acto que arrancará a las 22 horas es uno de los actos más importantes de los que organiza la Comisión de Fiestas.

35 candidatas de 18 años optarán al título de Reina de las Fiestas, máxima representante femenina de las fiestas calpinas, el mismo acto servirá para elegir a la reina infantil entre 24 candidatas de ocho años. Todas las candidatas estarán acompañadas por niños y jóvenes de las quintas de 2010 y 2000 que forman parte de la Comisión de Fiestas y por los festeros y festeras de la quinta de1980 que completan la comisión que preside Víctor Cazorla.

La elección de las Reinas se realizará, al igual que otros años, por sorteo ante notario en una gala que supone la presentación oficial de la Comisión de Fiestas y que servirá también para despedir a las Reinas de las Fiestas de 2017, Ángela Arlandis y Claudia Pastor. Como marca la tradición las reinas de 2017 serán las encargadas de extraer los nombres de las nuevas reinas que serán leídos una vez que las cortes de honor estén presentes en el escenario.

El acto se celebra en la plaza Mayor en la que se habilitarán grandes pasarelas de llegada al escenario y se instalarán 2000 sillas. La Comisión de Fiestas de 2018, encargada de la organización de las fiestas patronales que se celebrarán en agosto, ya ha realizado otros actos dentro del programa que corresponde al presente año como la presentación del blusón, la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos o los actos de la Semana Santa.

 

Suscribirse a Calp. Calpe. Elección de las Reinas