Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Fira Calp 2018

FIRA CALP FEIERT IHR ZEHNTES JUBILÄUM MIT MEHR AUSSTELLERN UND MEHR TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, die Gastronomie- und Handelsmesse der Stadt des Peñón, feiert vom 24. bis 27. Mai auf der Plaza Mayor ihre zehnte Ausgabe. Und das mit noch mehr Ausstellern und Tapas sowie der Teilnahme der Laienbruderschaft der Fischer und des Festkomitees 2018.

 

Vorgestellt wurde die Messe vom Bürgermeister César Sánchez, der Stadträtin für Handel Creama Ana Sala, dem Stadtrat für Tourismus Jan Van Parijs, dem Präsidenten des Hotel- und Gastgewerbeverbands Sabor a Calpe Iván Such, dem Präsidenten des Calper Unternehmerverbandes José Malagón, dem Präsidenten des Festkomitees 2018 Víctor Cazorla und von José Antonio Sánchez in Repräsentation der Laienbruderschaft der Fischer.

 

In diesem Jahr wird es 17 Stände von Restaurants, Cafés und Cocktailbars geben sowie weitere 11 Stände des Handels, der hier seine Produkte vorstellen wird. „Sowohl das Hotel- und Gaststättengewerbe als auch der Handel sind zwei sehr starke Sektoren in Calp mit einem qualitativ hochwertigen Angebot, das wir gemeinsam mit dieser Messe den Besuchern des Landkreises vorstellen möchten“ betonte José Malagón.

 

Außerdem werden die Gaststätten im Vergleich zu den vorherigen drei Ausgaben mehr Tapas anbieten, ungefähr vier oder fünf pro Stand, die zu erschwinglichen Preisen zwischen 1 und 4 Euro probiert werden können.  Die Laienbruderschaft der Fischer wird ihrerseits auf der Messe neben dem traditionellen Peix de Calp ein neuartiges Produkt vorstellen, das aus Zutaten des Meeres zubereitet wird, wie Wurst und Burger aus Oktopus und Adlerfisch.

 

Zum ersten Mal wurde das Festkomitee 2018 zur Teilnahme an der Fira Calp eingeladen, um Getränke zu verkaufen: Bier, Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen werden für die Organisation der Patronatsfeste in diesem Jahr eingesetzt. Weine verschiedener Weinkellereien werden von den jeweiligen Gaststätten ausgeschenkt.

 

Darüber hinaus wird es zahlreiche Parallelaktivitäten wie Konzerte, kulinarische Vorführungen, Kinderanimation oder eine Ausstellung mit Hybridfahrzeugen geben. Ebenso soll am Samstag, dem 26. Mai eine Großleinwand zum Champions League Finale Real Madrid - Liverpool aufgestellt werden.

 

„Nach 10 Jahren ist die Fira Calp eine konsolidierte Messe, ein großartiges Schaufenster, um unsere großen Aktiva, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Calper Handel, vorzustellen und zu fördern“, betonte der Calper Bürgermeister César Sánchez.

 

Die von den Ämtern für Handel Creama und Tourismus, dem Hotel- und Gastgewerbeverband Sabor a Calpe sowie dem Calper Unternehmerverband organisierte Messe wird am Donnerstag, dem 24. Mai um 19 Uhr eröffnet. Diese Messe versammelte im vergangenen Jahr mehr als 12.000 Besucher in diesen vier Tagen.

FIRA CALP CELEBRATES ITS TENTH ANNIVERSARY WITH MORE EXHIBITORS AND TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, the fair of gastronomy and commerce in the town of the Rock, celebrates its tenth edition that will take place from the 24th to 27th May in the Plaza Mayor. And it does so with a greater number of exhibitors and tapas and with the participation of the Fishermen's Association and the 2018 Festivities members.

 

The event has been presented by the mayor César Sánchez, the councillor for Commerce-Creama, Ana Sala, the councillor for Tourism, Jan Van Parijs, the president of the catering association Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, the president of the association of Businessmen of Calpe, José Malagón, the president of the Festivities Committee 2018, Víctor Cazorla and José Antonio Sánchez, on behalf of the Fishermen's Association.

 

This year the fair will offer 17 stands with restaurants, bars and cocktail bars and also reinforces its commercial section with the participation of 11 shops that will exhibit their products. "Both the catering and business sectors are two very powerful sectors in Calp, we want to continue offering this quality offer all together in this fair and for all the visitors to the region," said José Malagón.

 

On the other hand, catering services will offer a greater number of tapas, between four and five per stand, compared to the three of the previous editions, at popular prices, from 1 to 4 Euros. The Fishermen's Association will also present at the fair, in addition to the traditional Peix de Calp, new products such as sausage and octopus and drum burgers made with sea ingredients.

 

For the first time the 2018 Festivities Members have been invited to participate in Fira Calp, to sell the drink: beer, soft drinks and water; the benefits obtained will be set aside for the organization of this year's festivities; a range of wines will be also offered by the different stands.

 

With all this offer parallel activities will take place such as concerts, culinary demonstrations, children's entertainment or an exhibition of hybrid vehicles. In addition, a giant screen will be installed on Saturday the 26th May to show the Champions final match with Real Madrid – Liverpool.

 

"After 10 years of celebration, Fira Calp is a consolidated fair, a great showcase for the promotion of two of our great assets: catering services and business in Calp," said the mayor César Sánchez. 

 

The fair, organized by the municipal departments for Commerce-Creama and Tourism, as well as by the catering association Sabor a Calpe and the business association of Calpe, will open on Thursday the 24th May at 7:00 p.m. This event brought together last year 12,000 people along four days.

 

FIRA CALP VIERT ZIJN TIENDE VERJAARDAG MET MEER EXPOSANTEN EN MEER TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, de plaatselijke beurs voor gastronomie en winkels, wordt van 24 t/m 27 mei voor de tiende keer gehouden op de Plaza Mayor. Dit wordt gevierd met een groter aantal exposanten en tapas plus de deelname van de visserijvereniging en de feestcommissie van 2018.

 

De wedstrijd werd gepresenteerd door burgemeester César Sánchez, wethouder (schepen) van Handel-CREAMA Ana Sala, wethouder van Toerisme Jan Van Parijs en daarnaast voorzitter van de horecavereniging "Sabor a Calpe" Iván Ivars Such, voorzitter van de ondernemersvereniging van Calp José Malagón, voorzitter van de feestcommissie van 2018 Víctor Cazorla en door José Antonio Sánchez namens de visserijvereniging.

 

De beurs bestaat dit jaar uit 17 stands van restaurants, cafés en cocktailbars. Bovendien wordt het commerciële gedeelte vergroot met de deelname van 11 winkels die hun producten gaan uitstallen. “Zowel de horeca als de commerciële sector zijn twee krachtige sectoren in Calp met een kwaliteitsaanbod dat we samen op deze beurs willen aanbieden aan alle bezoekers van het district”, liet José Malagón weten.

 

De horeca-ondernemers bieden verder een groter aantal tapas aan, vier of vijf per kraam (in eerdere edities was dat drie) voor bescheiden prijzen van 1 tot 4 euro. De visserijvereniging zal op deze beurs behalve de traditionele Peix de Calp een nieuw product presenteren dat is gemaakt met ingrediënten uit zee zoals worsten en hamburgers van octopus en corbina (ombervis).

 

Voor het eerste is de feestcommissie van 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan Fira Calp en gaat de dranken verkopen: bier, fris en water. De verkregen winst gaat naar de organisatie van het patroonsfeest van dit jaar. Wijn is te krijgen bij de horeca-ondernemers, die elk hun eigen keus aan wijnen serveren.

 

Naast dit alles vinden tegelijkertijd andere activiteiten plaats, denk aan concerten, culinaire demonstraties, kinderanimatie en een tentoonstelling van hybride voertuigen. Bovendien wordt op 26 mei een enorm tv-scherm geplaatst voor de finale van de Champions League, Real Madrid – Liverpool.

 

“Na 10 jaar is Fira Calp een begrip geworden, een etalage voor het verspreiden en promoten van twee van onze grote activa: de horeca en de winkels van Calp”, liet burgemeester César Sánchez weten.

 

De beurs wordt georganiseerd door de afdelingen Handel-CREAMA en Toerisme samen met horeca-onderneming Sabor a Calpe en de ondernemersvereniging van Calp. De opening is op donderdag 24 mei om 19 uur. Dit vierdaagse gebeuren trok vorig jaar 12.000 bezoekers.

Fira Calp celebra el seu desé aniversari amb més expositors i més tapes

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, la fira de gastronomia i comerç de la ciutat del Penyal, celebra la seua desena edició que tindrà lloc del 24 al 27 de maig en la Plaça Major. I ho fa amb un major nombre d'expositors i de tapes i amb la participació de la Confraria de Pescadors i de la Comissió de Festes 2018.

 

El certamen ha sigut presentat per l'alcalde César Sánchez, la regidora de Comerç-Creama, Ana Sala, el regidor de Turisme, Jan Van Parijs, així com pel president de l'associació d'hostaleria Sabor a Calp, Iván Ivars Such, el president de l'associació d'Empresaris de Calp, José Malagón, el president de la Comissió de Festes 2018, Víctor Cazorla i per José Antonio Sánchez, en representació de la Confraria de Pescadors.

 

La fira comptarà enguany amb 17 estands de restaurants, cafeteries i cocteleries i a més reforça la seua part comercial amb la participació d'11 comerços que exhibiran els seus productes. “Tant el sector hostaler com el comercial són dos sectors molt potents a Calp, amb una oferta de qualitat que volem seguir oferint de forma conjunta en aquesta fira a tots els visitants de la comarca”, ha destacat José Malagón.

 

D'altra banda, els hostalers oferiran un major nombre de tapes, entre quatre i cinc per caseta - en les edicions anteriors n'oferien tres -, a preus populars, d'1 a 4 euros. La Confraria de Pescadors, per la seua banda, presentarà en la fira, a més del tradicional Peix de Calp, un producte nou fet amb ingredients del mar com aembotit i hamburgueses de polp i corbina.

 

Per primera vegada s'ha convidat a la Comissió de festes 2018 a participar en Fira Calp, per a vendre la beguda: cervesa, refrescs i aigua; els beneficis que obtinguen es destinaran a l'organització de les festes patronals d'enguany; el vi serà a càrrec de cada hostaler que oferirà un celler diferent.

 

Juntament amb tot açò tindrà lloc activitats paral·leles com a concerts, demostracions culinàries, animació infantil o una exhibició de vehicles híbrids. A més està prevista una pantalla gegant el dissabte 26 de maig amb motiu de la final de la Champions Reial Madrid – Liverpool.

 

“Després de 10 anys de celebració, Fira Calp és una fira consolidada, un gran aparador per a la difusió i promoció de dos dels nostres grans actius: l'hostaleria i el comerç calpí", ha destacat l'alcalde de Calp, César Sánchez.

 

La fira, organitzada per les regidories de Comerç-Creama i Turisme, així com per l'associació d'hostaleria Sabor a Calp i l'associació d'Empresaris de Calp, s'inaugurarà el dijous 24 de maig a les 19 hores. Aquest certamen va congregar l'any passat a 12.000 persones al llarg dels seus quatre dies.

Fira Calp celebra su décimo aniversario con más expositores y más tapas

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, la feria de gastronomía y comercio de la ciudad del Peñón, celebra su décima edición que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo en la Plaza Mayor. Y lo hace con un mayor número de expositores y de tapas y con la participación de la Cofradía de Pescadores y de la Comisión de Fiestas 2018.

 

El certamen ha sido presentado por el alcalde César Sánchez, la concejala de Comercio-Creama, Ana Sala, el concejal de Turismo, Jan Van Parijs, así como por el presidente de la asociación de hostelería Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, el presidente de la asociación de Empresarios de Calpe, José Malagón, el presidente de la Comisión de Fiestas 2018, Víctor Cazorla y por José Antonio Sánchez, en representación de la Cofradía de Pescadores.

 

La feria contará este año con 17 stands de restaurantes, cafeterías y coctelerías y además refuerza su parte comercial con la participación de 11 comercios que exhibirán sus productos. “Tanto el sector hostelero como el comercial son dos sectores muy potentes en Calp, con una oferta de calidad que queremos seguir ofertando de forma conjunta en esta feria a todos los visitantes de la comarca”, ha destacado José Malagón.

 

Por otro lado, los hosteleros ofertarán un mayor número de tapas, entre cuatro y cinco por caseta, frente a las tres de las ediciones anteriores, que se ofrecerán a precios populares, de 1 a 4 euros. La Cofradía de Pescadores, por su parte, presentará en la feria, además del tradicional Peix de Calp, un producto novedoso hecho con ingredientes del mar como embutido y hamburguesas de pulpo y corbina.

 

Por primera vez se ha invitado a la Comisión de fiestas 2018 a participar en Fira Calp, para vender la bebida: cerveza, refrescos y agua; los beneficios que obtengan se destinarán a la organización de las fiestas patronales de este año; el vino correrá a cargo de cada hostelero que ofrecerá una bodega diferente.

 

Junto a todo esto tendrá lugar actividades paralelas como conciertos, demostraciones culinarias, animación infantil o una exhibición de vehículos híbridos. Además está prevista una pantalla gigante el sábado 26 de mayo con motivo de la final de la Champions Real Madrid – Liverpool.

 

“Tras 10 años de celebración, Fira Calp es una feria consolidada, un gran escaparate para la difusión y promoción de dos de nuestros grandes activos: la hostelería y el comercio calpino”, ha destacado el alcalde de Calp, César Sánchez.

 

La feria, organizada por las concejalías de Comercio-Creama y Turismo, así como por la asociación de hostelería Sabor a Calpe y la asociación de Empresarios de Calpe, se inaugurará el jueves 24 de mayo a las 19 horas. Este certamen congregó el año pasado a 12.000 personas a lo largo de sus cuatro días.

Suscribirse a Fira Calp 2018