Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Casa Nova

Español

THE CAMPUS OF BUSINESS EXCELLENCE CASA NOVA OPENS AGAIN ITS DOORS

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

The Casa Nova, the emblematic fortified farmhouse reopened today its doors after the restoration and refurbishment works to become the Campus of Business Excellence Casa Nova.

 

The Town Council of Calp acquired the property in 1996 and restored it respecting the original structure of the farmhouse and adding a new body that is differentiated from the old building. The new building will have a large assembly hall, three classrooms, cafe, library, offices and one exhibition hall.

 

The objective is to turn the Casanova into a training centre aimed at entrepreneurs, innovators, unemployed, etc., to enhance professional qualification and innovation and promote employment. To this end, an extensive program has been designed with an investment of 60,000€ including courses, conferences and training campaigns.

 

The reopening of the Casanova included several activities such as a photographic exhibition, a concert and an exhibition of antique furniture. People could know how was the life in this farmhouse talking with Ángel Pineda, a member of the last family that lived in this building.

 

At the opening ceremony, the mayor César Sánchez said that "in recent years unemployment has been reduced by 25%. The main objective of the government team is to create employment and quality employment. This campus was born with the aim of promoting the training for both those who already work and those who are looking for a job".

 

LE CAMPUS D'EXCELLENCE COMMERCIALE CASA NOVA OUVRE SES PORTES À NOUVEAU

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

La Casa Nova, l’emblématique maison fortifiée a ouvert aujourd’hui ses portes après les travaux de réhabilitation et de rénovation pour devenir Campus d’Excellence commerciales Casa Nova.

 

La Municipalité de Calp a acquis la propriété en 1996 et l’a réhabilitée en différentes phases en respectant la structure originale de la maison et en ajoutant un nouveau corps qui se différencie de l'ancien bâtiment. Le nouveau bâtiment a une grande salle de réunion, trois salles de cours, une cafétéria, une bibliothèque, des bureaux et une salle d'expositions.

 

L'objectif est de transformer la Casanova en un centre de formation destiné aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux chômeurs, etc., pour améliorer la qualification professionnelle et l'innovation et promouvoir l'emploi. À cette fin, un vaste programme a été conçu avec un investissement de 60.000 Euros et comprend des cours, des conférences et des campagnes de formation.

 

Avec la réouverture de la Casanova diverses activités ont eu lieu telles qu'une exposition de photographies, un concert et une exposition de meubles anciens. Les participants ont pu connaître comment était la vie dans cette maison de la main d'Ángel Pineda, membre de la dernière famille qui a habité ce bâtiment.

 

Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire César Sánchez a déclaré que « ces dernières années, le chômage a été réduit de 25%. L'objectif principal de l'équipe gouvernementale est de créer des emplois et des emplois de qualité. Ce campus est né dans le but de promouvoir la formation de ceux qui travaillent déjà et ceux qui cherchent du travail ». 

 

DER CAMPUS FÜR UNTERNEHMERISCHE EXZELLENZ CASA NOVA ÖFFNET SEINE TÜREN

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

 

Die Casa Nova, das symbolträchtige Bauernhaus im Stil einer Festung hat heute nach den Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erneut seine Türen geöffnet und präsentiert sich als Campus für unternehmerische Exzellenz Casa Nova.

 

Die Calper Stadtverwaltung erwarb die Immobilie 1996 und man führte die Sanierungsarbeiten in mehreren Phasen durch, wobei die ursprüngliche Struktur des Bauernhofes aufrechterhalten und ein Anbau hinzugefügt wurde, der sich deutlich vom alten Gebäude unterscheidet. Das neue Gebäude wird über einen großen Festsaal, drei Aulen, ein Café, eine Bibliothek, sowie Büro- und Ausstellungsräume verfügen.

 

Beabsichtigt wird, die Casa Nova in ein Bildungszentrum für Unternehmer, Neuerer, Arbeitssuchende, etc. zu verwandeln, um die berufliche Qualifizierung, die Innovation und die berufliche Wiedereingliederung zu unterstützen. Hierfür wurde ein umfangreiches Programm mit einem Budget von 60.000 € entworfen, das Kurse, Konferenzen und Fortbildungen umfasst.

 

Bei der Wiedereröffnung der Casanova wurden mehrere Aktivitäten angeboten, wie eine Fotoausstellung, ein Konzert und eine Ausstellung mit antiken Möbeln. Die Besucher konnten sich über das einstige Leben in diesem Bauernhof informieren, über das Ángel Pineda berichtete, Mitglied der letzten Familie, die dieses Gebäude bewohnte.

 

Bei der Eröffnungsfeier betonte der Bürgermeister César Sánchez, „dass die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren um 25 % gesunken ist. Das Hauptanliegen der Regierungsgruppe ist es, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Dieser Campus entsteht mit der Absicht, sowohl die Fortbildung von Arbeitnehmern als auch von Arbeitssuchenden zu unterstützen".

'CAMPUS DE EXCEL.LÈNCIA EMPRESARIAL' IS HEROPEND

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

 

Casa Nova, de karakteristieke versterkte hofstede van Calp, heeft na de restauratie- en inrichtingswerkzaamheden vandaag zijn deuren weer geopend en wordt "Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova", een opleidingscentrum voor ondernemers.

 

De gemeente Calp heeft dit onroerend goed in 1996 verworven, het is in diverse fasen gerestaureerd met het respecteren van de oorspronkelijke structuur van de hofstede. Er is tevens een nieuw gedeelte bijgebouwd dat gescheiden is van het oude gebouw. In het nieuwe gebouw zijn een ruime vergaderzaal, drie aula's, een café en ook een bibliotheek, werkkamers en een expositiezaal. 

 

De bedoeling is, Casa Nova om te vormen in een opleidingscentrum voor ondernemers, innovators, werklozen, enz. om beroepsmatige capaciteit en innovatie te verhogen en instroom op de arbeidsmarkt te bevorderen. Hiervoor is een breed programma ontworpen met een investering van 60.000 € dat onder andere bestaat uit cursussen, conferenties en opleidingscampagnes.

 

De heropening van Casa Nova ging gepaard met diverse activiteiten zoals een fototentoonstelling, een concert een een expositie van antieke meubels. De aanwezigen konden van Ángel Pineda horen hoe het leven in deze hofstede was, een lid van de laatste familie die in het gebouw heeft gewoond.

 

Bij de openingsplechtigheid zei burgemeester César Sánchez: “In de laatste jaren is de werkloosheid met 25% teruggebracht. De belangrijkste doelstelling van het gemeentebestuur is het creëren van werkgelegenheid, werk van goede kwaliteit. Deze campus is ontstaan om de vorming te stimuleren van zowel werkenden als werkzoekenden”.

 

CASA NOVA OPENT ZATERDAG OPNIEUW ZIJN DEUREN ALS CAMPUS DE EXCEL.LÈNCIA VOOR ONDERNEMERS

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 10:00

 

Casa Nova, de karakteristieke versterkte hofstede bij de gelijknamige bergtop opent aanstaande zaterdag weer zijn deuren na de restauratie- en inrichtingswerkzaamheden en wordt "Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova", een opleidingscentrum voor ondernemers.

 

De gemeente Calp heeft dit onroerend goed in 1996 verworven na verzoeken van buurtbewoners om dit bijzondere gebouw uit de zestiende eeuw tot publiek eigendom te maken. De restauratiewerkzaamheden hadden een begroting van 1.100.000 € die zijn gefinancierd via het Staatsfonds voor Plaatselijke Investeringen. Het gebouw kreeg een ruime zaal voor evenementen, drie aula's, een café en verder een bibliotheek, werkkamers en een expositiezaal.

 

De restauratie heeft de oorspronkelijke structuur van de hofstede gerespecteerd en er is een nieuw gedeelte bijgebouwd dat zich onderscheidt van het oude gebouw. Om de restauratie af te ronden, heeft de gemeente 80.000 € uitgetrokken voor de laatste inrichting en het aanleggen van elektriciteit in de omgeving. 

 

De bedoeling is, Casa Nova om te vormen in een opleidingscentrum voor ondernemers, innovators, werklozen, enz. om beroepsmatige capaciteit en innovatie te verhogen en instroom op de arbeidsmarkt te bevorderen. Door middel van dit centrum probeert de gemeente Calp de krachten van ondernemers en bedrijfsverenigingen te bundelen om hun activiteit te stimuleren. Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova wil dus een plaats zijn om ideeën, ervaringen en vakmanschap te delen.

 

De heropening van Casa Nova is voorzien voor zaterdag 10 maart om 18 uur. Naast het bezoek aan de hofstede zijn diverse activiteiten voorbereid zoals een fototentoonstelling, een concert een een expositie van antieke meubels. De aanwezigen kunnen luisteren naar lezingen van Ángel Pineda, een lid van de laatste familie die in het gebouw heeft gewoond.

 

De gemeente stelt voor de burgers een gratis bus ter beschikking om de opening van de Campus de Excel.lència Empresarial bij te wonen, deze vertrekt om 17.15 en 17.45 vanaf de Casa de Cultura.

DIE CASA NOVA ÖFFNET AM SAMSTAG ERNEUT IHRE TÜREN ALS CAMPUS FÜR UNTERNEHMERISCHE EXZELLENZ

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 10:00

 

Die Casa Nova, das symbolträchtige Bauernhaus im Stil einer Festung hoch oben auf dem gleichnamigen Gipfel, öffnet am kommenden Samstag nach den Sanierungs- und Renovierungsarbeiten erneut ihre Türen und präsentiert sich als Campus für unternehmerische Exzellenz Casa Nova.

 

Die Calper Stadtverwaltung erwarb die Immobilie 1996 auf Bitten der Anwohner, damit dieses einzigartige Gebäude aus dem 16. Jahrhundert zum Staatsbesitz wird. Die Sanierungsarbeiten erhielten ein Budget von 1.100.000 €, das über den Staatshaushalt für lokale Investitionen finanziert wurde und das Gebäude mit einem großen Festsaal, drei Aulen, einem Café, einer Bibliothek sowie Büro- und Ausstellungsräumen versehen hat.

 

Bei der Renovierung wurde die ursprüngliche Struktur des Bauernhofs aufrechterhalten und ein Anbau hinzugefügt, der sich deutlich vom alten Gebäude unterscheidet. Um die Arbeiten abzuschließen und das Stromnetz in der Umgebung auszubauen investierte die Stadtverwaltung 80.000 €.

 

 Beabsichtigt wird, die Casa Nova in ein Bildungszentrum für Unternehmer, Neuerer, Arbeitssuchende, etc. zu verwandeln, um die berufliche Qualifizierung, die Innovation und die berufliche Wiedereingliederung zu unterstützen. Mit diesem Zentrum möchte die Calper Stadtverwaltung gemeinsam mit den Unternehmern und Unternehmerverbänden ihre Kräfte vereinen, um ihre Aktivitäten zu fördern. Der Campus für unternehmerische Exzellenz Casa Nova entsteht als ein Raum, um Ideen, Wissen, Erfahrungen und gute Praktiken zu teilen.

 

Die Wiedereröffnung der Casanova ist für Samstag, dem 10. März um 18:00 Uhr vorgesehen. Für die Besichtigung des Bauernhofes wurden verschiedene Aktivitäten wie eine Fotoausstellung, ein Konzert und eine Ausstellung mit antiken Möbeln organisiert. Die Besucher können ebenso an den Vorträgen von Ángel Pineda teilnehmen, Mitglied der Familie, die als letzte dieses Gebäude bewohnte.

 

Die Stadtverwaltung stellt den Anwohnern einen kostenlosen Busservice für die Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Campus für unternehmerische Exzellenz zur Verfügung, der um 17:15 und 17:45 Uhr vom Kulturzentrum losfährt.

El Campus d'Excel.lència Empresarial Casa Nova reobri les seues portes

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

La Casa Nova, l'emblemàtica masia fortificada de Calp, ha obert avui les seues portes després de les obres de rehabilitació i condicionament per a convertir-se en Campus d'Excel.lència Empresarial Casa Nova.

 

L'Ajuntament de Calp va adquirir l'immoble en 1996 i s'ha rehabilitat en diverses fases respectant l'estructura original de la masia i afegint un nou cos que queda diferenciat de l'edifici antic.

 

El nou edifici comptarà amb un ampli saló d'actes, tres aules, cafeteria, així com de biblioteca, despatxos i sala d'exposicions. L'objectiu és convertir la Casanova en un centre de formació dirigit als empresaris, innovadors, aturats, etc., per a potenciar la qualificació professional i la innovació i afavorir la inserció laboral.

 

Per a açò s'ha dissenyat una àmplia programació que compta amb una inversió de 60.000 € i inclou cursos, conferències i campanyes de formació. La reobertura de la Casanova ha comptat amb diverses activitats com una exposició fotogràfica, un concert i una exposició de mobles antics.

 

Els assistents han pogut conèixer com era la vida en aquesta masia a través d'Ángel Pineda, membre de l'última família que va residir en aquest edifici.

 

En l'acte d'inauguració, l'alcalde, César Sánchez, ha assenyalat que “en els últims anys s'ha reduït la desocupació en un 25%. El principal objectiu de l'equip de govern és crear ocupació, i ocupació de qualitat. Aquest campus naix amb la finalitat de promocionar la formació tant dels quals ja treballen com dels quals estan cercant ocupació”.

El Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova reabre sus puertas

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Marzo, 2018 - 11:45

La Casa Nova, la emblemática masía fortificada de Calp, ha abierto hoy sus puertas tras las obras de rehabilitación y acondicionamiento para convertirse en Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova.

 

El Ayuntamiento de Calp adquirió el inmueble en 1996 y se ha rehabilitado en diversas fases respetando la estructura original de la masía y añadiendo un nuevo cuerpo que queda diferenciado del edificio antiguo. El nuevo edificio contará con un amplio salón de actos, tres aulas, cafetería, así como de biblioteca, despachos y sala de exposiciones.

 

El objetivo es convertir la Casanova en un centro de formación dirigido a los empresarios, innovadores, desempleados, etc., para potenciar la cualificación profesional y la innovación y favorecer la inserción laboral. Para ello se ha diseñado una amplia programación que cuenta con una inversión de 60.000 € e incluye cursos, conferencias y campañas de formación.

 

La reapertura de la Casanova ha contado con diversas actividades como una exposición fotográfica, un concierto y una exposición de muebles antiguos. Los asistentes han podido conocer cómo era la vida en esta masía a través de Ángel Pineda, miembro de la última familia que residió en este edificio.

 

En el acto de inauguración, el alcalde, César Sánchez, ha señalado que “en los últimos años se ha reducido el desempleo en un 25%. El principal objetivo del equipo de gobierno es crear empleo, y empleo de calidad. Este campus nace con la finalidad de promocionar la formación tanto de los que ya trabajan como de los que están buscando empleo”.

 

CASA NOVA OUVRE SES PORTES À NOUVEAU SAMEDI COMME UN CAMPUS D'EXCELLENCE COMMERCIALE

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 10:00

La Casa Nova, l’emblématique maison fortifiée située au sommet du même nom, rouvrira ses portes samedi prochain après les travaux de réhabilitation et de rénovation pour devenir Campus d’Excellence commerciales Casa Nova.

 

La Municipalité de Calp a acquis la propriété en 1996 après la demande locale pour que cet édifice unique du seizième siècle soit devenu une propriété publique. Les travaux de réhabilitation ont eu un budget de 1.100.000 Euros financé par le Fonds d’État d'Investissement local et ont doté le bâtiment d'une grande salle de réunion, trois salles de cours, une cafétéria, une bibliothèque, des bureaux et une salle d'expositions.

 

La réhabilitation a respecté la structure originale de la maison et ajoute un nouveau corps qui se différencie de l'ancien bâtiment. Pour compléter la réhabilitation, la Municipalité a alloué 80.000 € pour l’aménagement final et l'électrification de la zone.

 

L'objectif est de transformer la Casanova en un centre de formation destiné aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux chômeurs, etc., pour améliorer la qualification professionnelle et l'innovation et promouvoir l'emploi. Avec ce centre, la Municipalité de Calp essaie d'unir les efforts avec les chefs d’entreprise et les associations professionnelles pour dynamiser leur activité. Le campus d'Excellence commerciale Casa Nova se présente alors comme un espace pour partager des idées, des connaissances, des expériences et les bonnes pratiques.

 

La réouverture de la Casanova est prévue pour le samedi 10 mars à 18h, et à côté de la visite de la maison, diverses activités ont été préparées telles qu'une exposition de photographies, un concert et une exposition de meubles anciens. Les participants peuvent assister aux conférences d'Ángel Pineda, membre de la dernière famille qui a habité ce bâtiment.

 

La Municipalité met à la disposition des citadins un service de bus gratuit pour assister à l'inauguration du Campus d’Excellence commerciale, partant à 17h15 et à 17h45 de la Maison de la Culture.

 

CASA NOVA OPENS AGAIN ITS DOORS ON SATURDAY AS A CAMPUS OF BUSINESS EXCELLENCE

Fecha de publicación: 
Viernes, 9 Marzo, 2018 - 10:00

The Casa Nova, the emblematic fortified farmhouse located on top of the peak of the same name, will reopen its doors next Saturday after the rehabilitation and refurbishment works to become the Campus of Business Excellence Casa Nova.

 

The Town Council of Calp acquired the property in 1996 after the local demand for this unique building of the sixteenth century to become public property. The rehabilitation works had a budget of 1,100,000€  financed with the State Fund for Local Investment  and provided the building with a large assembly hall, three classrooms, cafe, library, offices and one exhibition hall.

 

The rehabilitation has respected the original structure of the farmhouse and adds a new body that is differentiated from the old building. To complete its rehabilitation the Town Council allocated 80,000€ for the final conditioning and electrification of the area.

 

The objective is to turn the Casanova into a training centre aimed at entrepreneurs, innovators, unemployed, etc., to enhance professional qualification and innovation and promote employment. With this centre the Town Council of Calp tries to unite efforts with the businessmen and business associations to boost its activity. The Campus of Business Excellence Casa Nova arises, then, as a space to share ideas, knowledge, experiences and good practices.

 

The reopening of the Casanova is scheduled for Saturday, the 10th March, at 6 pm, and in addition to the visit to the farmhouse, several activities have been prepared such as a photographic exhibition, a concert and an exhibition of antique furniture. There will also be a talk by Ángel Pineda, a member of the last family that lived in this building.

 

The Town Council puts at the disposal of citizens a free bus service to attend the inauguration of the Campus of Business Excellence, departing at 17:15 and at 17:45 from the Cultural Centre.

 

Páginas

Suscribirse a Casa Nova