Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

vial J

Español

Diputació destina més d'un milió d'euros a les obres del vial J i del pas sobre el Barranc Pou Roig

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Enero, 2019 - 14:15

En el ple del passat divendres es va adonar de les subvencions concedides a l'Ajuntament des de diferents administracions, entre elles destaquen dues subvencions per a obres que determinaran el viari municipal en el futur.

La primera d'aquestes obres és l'execució del vial J, tram 1, concretament el tram que s'inicia en la rotonda de l'Avinguda de la Generalitat i finalitza en la partida Gargasindi. L'actuació ascendeix a 1.015.944,39 € dels quals la institució provincial aporta el 75%, la qual cosa equival a 761.958,29 € i l'Ajuntament el 25% que es xifra en 253.986,10 €. Les obres hauran d'estar finalitzades abans de l'1 de desembre de 2019.

L'obertura d'aquest tram del vial J, que passarà a dir-se avinguda Felip VI, és determinant per a la connexió de l'avinguda de la Generalitat amb la rotonda existent en la vinguda de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viari coherent, donant eixida a un entroncament viari de la xarxa primària que en l'actualitat es troba realitzat parcialment.

Aquest vial, una vegada completat, permetrà desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà. L'altra obra és l'execució del pas i urbanització sobre el Barranc Pou Roig i avinguda País Valencià, un punt que permetrà connectar la zona esportiva amb l'avinguda Romania i comunicar tota la zona esportiva. Aquestes obres compten amb una subvenció de la Diputació Provincial per import de 394.703,23 i una aportació municipal de 39.710, 23 euros .

El projecte contempla essencialment la prolongació cap a l'oest de la la Avinguda Pais Valencià, salvant per a això el llit del Pou Roig mitjançant la col·locació de 2 seccions paral·leles de marcs prefabricats de formigó que actuaran a manera de pont. L'obra inclou la urbanització de la zona amb voreres, il·luminació, jardineria i baranes que protegisquen el pas.

L'alcalde i president de la Diputació, César Sánchez ha incidit en la importància d'aquestes obres que “modificaran definitivament la xarxa viària del municipi, millorant la mobilitat i accessibilitat del nostre poble, per això és tan important aquesta inversió de més d'un milió d'euros de la Diputació. Aquestes obres permetran connectar les zones esportives i escolars, evitarà els col·lapses que es produeixen a l'estiu i millorarà la qualitat de vida dels calpins. Des del govern estem treballant per solucionar els problemes dels nostres veïns i millorar la seua qualitat de vida.

 

Diputación destina más de un millón de euros a las obras del vial J y del paso sobre el Barranco Pou Roig

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Enero, 2019 - 14:15

En el pleno del pasado viernes se dio cuenta de las subvenciones concedidas al Ayuntamiento desde distintas administraciones, entre ellas destacan dos subvenciones para obras que determinarán el viario municipal en el futuro.

La primera de estas obras es la ejecución del vial J, tramo 1, concretamente el tramo que se inicia en la rotonda de la Avenida de la Generalitat y finaliza en la partida Gargasindi. La actuación asciende a 1.015.944,39 € de los cuales la institución provincial aporta el 75%, lo que equivale a 761.958,29 € y el Ayuntamiento el 25% que se cifra en 253.986,10 €. Las obras deberán estar finalizadas antes del 1 de diciembre de 2019.

La apertura de este tramo del vial J, que pasará a llamarse avenida Felipe VI, es determinante para la conexión de la avenida de la Generalitat con la rotonda existente en la venida de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viario coherente, dando salida a un entronque viario de la red primaria que en la actualidad se encuentra realizado parcialmente. Este vial, una vez completado, permitirá desplazar el tráfico rodado de la zona de playas hacia la carretera nacional sin pasar por las avenidas Ejércitos Españoles y Diputación, y por tanto descongestionarán el tráfico del casco urbano.

La otra obra es la ejecución del paso y urbanización sobre el Barranco Pou Roig y avenida País Valencià, un punto que permitirá conectar la zona deportiva con la avenida Rumanía y comunicar toda la zona deportiva. Estas obras cuentan con una subvención de la Diputación Provincial por importe de 394.703,23 y una aportación municipal de 39.710, 23 euros .

El proyecto contempla esencialmente la prolongación hacia el oeste de la la Avenida Pais Valencià, salvando para ello el cauce del Pou Roig mediante la colocación de 2 secciones paralelas de marcos prefabricados de hormigón que actuarán a modo de puente. La obra incluye la urbanización de la zona con aceras, iluminación, jardinería y barandillas que protejan el paso.


El alcalde y presidente de la Diputación, César Sánchez ha incidido en la importancia de estas obras que “van a modificar definitivamente la red viaria del municipio, mejorando la movilidad y accesibilidad de nuestro pueblo, por ello es tan importante esta inversión de más de un millón de euros de la Diputación. Estas obras permitirán conectar las zonas deportivas y escolares, evitará los colapsos que se producen en verano y mejorará la calidad de vida de los calpinos. Desde el gobierno estamos trabajando por solucionar los problemas de nuestros vecinos y mejorar su calidad de vida”.


 

Diputació aprova la subvenció de 761.958 € per a l'execució de les obres del vial J

Fecha de publicación: 
Jueves, 27 Septiembre, 2018 - 08:30

El Ple de la Diputació Provincial d'Alacant celebrat hui ha aprovat una ajuda econòmica per a l'execució de les obres del vial J, tram 1 de Calp, concretament el tram que s'inicia en la rotonda de l'Avinguda de la Generalitat i finalitza en la partida Gargasindi.

L'obertura d'aquest tram del vial J és determinant per a la connexió de l'avinguda de la Generalitat amb la rotonda existent en l'avinguda de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viari coherent, donant eixida a un entroncament viari de la xarxa primària que en l'actualitat es troba realitzat parcialment. Aquest vial, una vegada completat, permetrà desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà.

L'actuació ascendeix a 1.015.944,39 € dels quals la institució provincial aporta el 75%, la qual cosa equival a 761.958,29 € i l'Ajuntament el 25% que es xifra en 253.986,10 €. Les obres, el procés de contractació de les quals s'estima comence abans de final d'enguany, hauran d'estar finalitzades abans de l'1 de desembre de 2019.

El ple de l'Ajuntament va aprovar al febrer d'enguany l'adquisició dels últims terrenys necessaris per a l'obertura del Vial J, que passarà a anomenar-se avinguda Felip VI i connectarà l'avinguda Romania amb la zona escolar i des d'allí enllaçarà amb l'avinguda Generalitat Valenciana (accés Nord a Calp).

El ple de Calp aprova els pressupostos de 2019 que ascendeixen a 39.086.050 euros

Fecha de publicación: 
Martes, 4 Diciembre, 2018 - 14:00

El ple de l'Ajuntament de Calp ha aprovat de forma inicial els pressupostos municipals de 2019 amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de PSOE, Compromís i Sí Se Puede Calp. Els comptes per a l'any vinent ascendiran a 39.086.050 euros.

 

L'alcalde de Calp, César Sánchez, ha qualificat aquests pressupostos de “realistes, assenyats i socials”, en els quals les despeses i ingressos estan anivellats i en els quals a més de continuar amb inversions de projectes iniciats en anys anteriors “es donarà resposta a noves necessitats”.

 

Una de les principals novetats que contemplen aquests pressupostos és la bonificació en l'impost de béns immobles per a persones jubilades, pensionistes menors de 65 anys i persones en situació de desocupació de llarga durada que es troben en risc d'exclusió social. Aquests podran optar a una bonificació de fins a 300 euros. Per a aquestes ajudes s'ha previst una partida inicial de 100.000 euros.

 

Entre les inversions noves es troba la creació d'un nou espai esportiu en la zona situada darrere del Pavelló Domingo Crespo, per a la qual es destinaran 200.000 euros. Inclourà una pista de patinatge i d'hoquei de patins, una zona per a la pràctica del “parkour” així com un “skate park” per a practicar “skateboarding” o monopatinaje i que permetrà augmentar l'oferta esportiva de Calp.

 

Així mateix es preveu la creació d'una ludoteca, que s'escometrà en 2019-2020 i que té com a fi facilitar la conciliació de la vida familiar. Per a l'any vinent està prevista una partida de 70.000 euros.

 

S'adequarà un pàrquing en el Pla de la Senieta amb més de 500 places que connectarà amb el futur Vial J i per al qual s'han destinat 280.000 euros.

 

Quant als projectes que tindran continuïtat en 2019 es troba la revitalització de la Manzanera, el pla d'enllumenat i asfaltat de les urbanitzacions, la 4a i 5a fase de l'edifici de la banda de música, la 5a fase d'ampliació del cementeri o un nou tram del Vial J. També se seguirà amb l'adequació de l'aparcament del nucli antic que permetrà crear 100 noves places.

 

Així mateix es mantenen totes les subvencions a les associacions locals i les ajudes al transport i/o material escolar.

 

En el ple s'ha aprovat una esmena del grup municipal de Compromís que permetrà augmentar en 30.000 euros la consignació inicial de 20.000 euros destinada enguany per primera vegada al manteniment i conservació dels Banys de la Reina. Així, el jaciment comptarà amb un servei específic per a la seua conservació de manera que es consoliden els treballs realitzats en les diverses campanyes dels camps de treball.

 

 

 

Diputación aprueba la subvención de 761.958 € para la ejecución de las obras del vial J

Fecha de publicación: 
Jueves, 27 Septiembre, 2018 - 08:30

El Pleno de la Diputación Provincial de Alicante celebrado hoy ha aprobado una ayuda económica para la ejecución de las obras del vial J, tramo 1 de Calp, concretamente el tramo que se inicia en la rotonda de la Avenida de la Generalitat y finaliza en la partida Gargasindi.

La apertura de este tramo del vial J, es determinante para la conexión de la avenida de la Generalitat con la rotonda existente en la venida de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viario coherente, dando salida a un entronque viario de la red primaria que en la actualidad se encuentra realizado parcialmente. Este vial, una vez completado, permitirá desplazar el tráfico rodado de la zona de playas hacia la carretera nacional sin pasar por las avenidas Ejércitos Españoles y Diputación, y por tanto descongestionarán el tráfico del casco urbano.

La actuación asciende a 1.015.944,39 € de los cuales la institución provincial aporta el 75%, lo que equivale a 761.958,29 € y el Ayuntamiento el 25% que se cifra en 253.986,10 €. Las obras, cuyo proceso de contratación se estima comience antes de final de este año, deberán estar finalizadas antes del 1 de diciembre de 2019.

El pleno del Ayuntamiento aprobó en febrero de este año la adquisición de los últimos terrenos necesarios para la apertura del Vial J, que pasará a llamarse avenida Felipe VI y conectará la avenida Rumanía con la zona escolar y desde allí enlazará con la avenida Generalitat Valenciana (acceso Norte a Calp).

THE TOWN COUNCIL WILL NOT GRANT THE PLANNING PERMISSION IN CASAS NEPTUNO WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE GENERAL DEPARTMENT FOR HERITAGE

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Febrero, 2018 - 11:45

The Town Council of Calp will not grant the planning permission in the land known as Casas Neptuno without the mandatory, binding report from the General Department for Heritage, as Calp's mayor César Sánchez pointed out in the plenary session held last Friday. Sánchez has indicated that, according to the General Plan of Calp, it is the Department for Culture who must authorize the excavations in the land and it will be the Generalitat who must authorize the possible construction in the plot before the Town Council can give a planning permission since it is an area of possible archaeological interest.

 

J Road

The plenary session of the Town Council has also approved the acquisition of the last land necessary for the opening of the J Road, which will be called Felipe VI avenue and will connect the Rumanía avenue with the school zone and from there with the Generalitat Valenciana avenue (North access to Calp).

This road will allow moving traffic from the beach area to the national road without going through the Ejércitos Españoles and Diputación avenues, and therefore to reduce traffic congestion in the urban area. The municipal budget for this year allocates 599,857 Euros for this project.

The land acquired by the Town Council will allow the connection of the Rumanía Avenue and the País Valencià Avenue, and from this confluence the future road J will start. This process makes the opening of the J Road closer.

 

 

Adhesion to the Edificant project

On the other hand, the government has raised the municipal proposal to adhere to the Plan Edificant of Consellería. This proposal for actions arises from the Municipal School Council that unanimously set the needs for infrastructure in order of priorities.

The requested actions are the construction of the new Gargasindi special education school, the construction of the second State Secondary School, the construction of a new school for children and primary school, corridor enclosures at the Paternina School, construction of a gymnasium at the Azorín School and the improvements in bathrooms of the Oltà School.

Other requested actions include works in the courts at the IES Ifac, the adaptation of the caretaker's house as a psychomotor classroom at the Azorín School, the installation of a heating diesel oil boiler at the Paternina School, the renewal of the internet hardwiring at the IES Ifac, the construction of the forest in the courtyard of the Gabriel Miró School and the soundproofing of the gym, dining room and music room at the Gabriel Miró School.

 

LA MUNICIPALITÉ NE DONNERA PAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE DANS CASAS NEPTUNO SANS L'AUTORISATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU PATRIMOINE

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Febrero, 2018 - 11:45

La Municipalité de Calp n'accordera pas de permis de construire sur le terrain connu sous le nom Casas Neptuno sans le rapport contraignant de la Direction générale du Patrimoine, comme l'a souligné César Sánchez, maire de Calp, lors de la séance plénière de vendredi dernier. Sánchez a indiqué que, selon le plan général de Calp, c'est le département de la Culture qui autorise les excavations dans les terrains et c’est la Generalitat qui doit autoriser la possible construction dans la parcelle avant que la Municipalité puisse donner la licence de construire car c'est une zone de possible intérêt archéologique.

 

 

Route J

La séance plénière du Conseil municipal a également approuvé l'acquisition du dernier terrain nécessaire pour l'ouverture de la Route J, qui s'appellera avenue Felipe VI et reliera l'avenue Rumanía à la zone scolaire et de là, à l'avenue Generalitat Valenciana (accès Nord à Calp).

Cette route permettra de dévier la circulation de la zone de la plage à la route nationale sans passer par les avenues Ejércitos Españoles et Diputación, et donc de décongestionner la circulation de la zone urbaine. Le budget municipal de cette année réserve 599.857 Euros à ce projet.

Le terrain acquis par la Municipalité permettra la connexion de l'avenue Rumanía et l'avenue País Valencià ; à partir de cette confluence commencera la future route J. Après cette phase, l’inauguration de la route J est plus proche.

 

Adhésion au projet Edificant

D'autre part, le gouvernement a soulevé la proposition municipale d’adhérer au Plan Edificant de Consellería. Cette proposition d'actions a surgie du Conseil des écoles municipales qui a établi à l'unanimité les besoins en infrastructures par ordre de priorité.

Les actions demandées sont la construction de la nouvelle école d'éducation spécialisée Gargasindi, la construction du deuxième centre d'enseignement secondaire, la construction d'une nouvelle école d’enseignement primaire et pour enfants, des travaux de clôture à l'école Paternina, la construction d'un gymnase à l'école Azorín et la rénovation des toilettes à l'école Oltà.

Quelques autres actions demandées sont la réparation des pistes de l'IES Ifac, l'adaptation de la maison du gardien en tant que classe psychomotrice à l'école d'Azorín, l'installation d'une chaudière à gazole à l'école Paternina, le renouvellement du câblage Internet de l'IES Ifac, l’aménagement de la forêt dans la cour de l'école Gabriel Miró et l'insonorisation de la salle de sports, la salle à manger et la salle de musique de l'école Gabriel Miró.

 

DIE STADTVERWALTUNG WIRD OHNE DIE GENEHMIGUNG DER GENERALDIREKTION FÜR ERBANGELEGENHEITEN KEINE BAULIZENZ FÜR DIE CASAS NEPTUNO ERTEILEN

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Febrero, 2018 - 11:45

 

Die Calper Stadtverwaltung wird ohne den vorschriftsmäßigen und verbindlichen Bericht der Generaldirektion für Erbangelegenheiten keine Baulizenz für die Grundstücke der Casas Neptuna erteilen, erklärte der Calper Bürgermeister César Sánchez in der heutigen Vollversammlung. Sánchez betonte, dass laut des Calper Generalplans das Amt für Kultur die Grundstücksproben genehmigt und das die Generalitat mögliche Bauvorhaben auf dem Grundstück autorisieren muss, bevor die Stadtverwaltung eine Baulizenz vergeben darf, da es sich um eine Gegend von möglichem archäologischen Interesse handelt.

 

Allee J

Die Vollversammlung der Stadtverwaltung hat außerdem den Erwerb der letzten notwendigen Grundstücke zur Eröffnung der Allee J genehmigt, die sich Avenida Felipe VI nennen wird, und an die Avenida Rumanía an den Schulen angrenzt und zur Avenida Generalitat Valenciana (Nordzufahrt nach Calp) führen wird.

Mit dieser Allee wird der Verkehr im Bereich der Strände auf die Fernstraße umgeleitet und führt nicht mehr über die Avenidas Ejércitos Españoles und Diputación, womit das hohe Verkehrsaufkommen im Zentrum gesenkt wird. Das kommunale Budget für dieses Jahr und dieses Projekt beträgt 599.857 Euro.

Die von der Stadtverwaltung erworbenen Grundstücke ermöglichen, die Avenida Rumanía mit der Avenida País Valencià zu verbinden, und von dieser Kreuzung wird zukünftig die Allee J abgehen, mit dessen Bauende die Umsetzung dieses Vorhabens ein wenig näher rückt.

 

Beitritt zum Bauprojekt

Ebenso hat die Regierung in der Vollversammlung vorgeschlagen, sich dem Bauplan des Kommunalrats anzuschließen. Dieser Handlungsplan wird vonseiten des kommunalen Amts für Bildung vorgeschlagen und man entschied einstimmig nach Priorität die Anforderungen für die Infrastrukturen.

 

Die beantragten Maßnahmen sind der Bau eines neuen Bildungszentrums für Sonderpädagogik der Schule Gargasindi, die Konstruktion einer zweiten weiterführenden Schule, der Bau einer neuen Grundschule, die Erneuerung der Flure in der Paternina Schule, der Bau einer Sporthalle in der Azorín Schule sowie die Renovierung der Bäder in der Oltà Schule.

 

Weitere beantragte Maßnahmen sind die Reparatur der Sportplätze des IES Ifac, die Renovierung des Hausmeistergebäudes sowie der Sporthalle der Azorín Schule, die Installationen einer Gasölheizung in der Paternina Schule, die Erneuerung der Internetverbindung im IES Ifac, die Anpflanzung eines Waldes im Innenhof der Gabriel Miró Schule und die Schallisolierung der Sporthalle, der Kantine und der Musikaula der Gabriel Miró Schule.

 

DE GEMEENTE ZAL GEEN BOUWVERGUNNING AFGEVEN VOOR CASAS NEPTUNO ZONDER TOESTEMMING VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL ERFGOED

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Febrero, 2018 - 11:45

 

De gemeente Calp zal geen bouwvergunning afgeven voor de percelen van Casas Neptuno zonder bindend rapport van het Directoraat-Generaal Erfgoed. Dit laat burgemeester César Sánchez weten in de plenaire van vandaag. Sánchez zei dat volgens het Algemeen Programma van Calp het Departement Cultuur de instantie is die toestemming geeft voor onderzoeken op deze grond en het de autonome deelregering is die toestemming moet geven voor mogelijke bebouwing van het stuk grond. Pas daarna kan de gemeente een bouwvergunning afgeven. Dit omdat het gebied mogelijk van archeologisch belang is. 

 

Vial J

De plenaire heeft ook goedgekeurd dat de laatste percelen worden aangekocht die nodig zijn voor het openen van Vial J, die Avenida Felipe VI gaat heten, en Avenida Rumanía verbindt met de zone met de scholen. Vanaf hier sluit hij aan op de Avenida Generalitat Valenciana (toegang Noord naar Calp).

De weg maakt het mogelijk het rijdend verkeer in de buurt van het strand te verplaatsen naar de hoofdweg zonder door de Avenidas Ejércitos Españoles en Diputación te hoeven gaan. Zo wordt het verkeer in het stadscentrum ontlast. Op de gemeentelijke begroting van dit jaar is 599.857 euro bestemd voor dit project.

De stukken grond die de gemeente aankoopt, maken de aansluiting op Avenida Rumanía en Avenida País Valencià mogelijk. Dit knooppunt wordt het vertrekpunt van de toekomstige Vial J. Als deze formaliteiten afgerond zijn, is de opening van Vial J een stap dichterbij.

 

Toetreding project Edificant

Verder heeft het gemeentebestuur het voorstel behandeld voor aansluiting bij Plan Edificant van de Consellería. Dit voorstel tot actie gaat uit van de gemeentelijke schoolraad, die eensgezind de behoeften heeft vastgesteld betreffende infrastructuur op volgorde van prioritet.

De verzochte werkzaamheden bestaan uit de bouw van de nieuwe school voor speciaal onderwijs Gargasindi, de bouw van een tweede middelbare school, de bouw van een nieuwe basisschool, overdekken van de gangen in de Paternina-school, de bouw van een gymzaal in de Azorín-school en het opknappen van de toiletten in de school Oltà.

Andere aangevraagde werkzaamheden zijn de reparatie van de sportvelden in middelbare school IES Ifac, omvormen van de portierswoning in de Azorín-school tot een klaslokaal voor psychomotoriek, installeren van een verwarmingsketel voor stookolie in de Paternina-school, vernieuwing van de internetbekabeling in de middelbare school IES Ifac, aanleg van een bos in de patio van de school Gabriel Miró en geluidsisolatie van de gymzaal, de eetzaal en het muzieklokaal van deze school.

L’Ajuntament no concedirà llicència d’obres en les Cases Neptuno sense l’autorització de la Direcció General de Patrimoni

Fecha de publicación: 
Lunes, 12 Febrero, 2018 - 11:45
L'Ajuntament de Calp no concedirà llicència d'obres en els terrenys coneguts com Cases Neptú sense l'informe, preceptiu i vinculant, de la Direcció general de Patrimoni, així ho ha assenyalat l'alcalde de Calp, César Sánchez, en el ple celebrat divendres passat. Sánchez ha assenyalat que, segons el Pla General de Calp, és la Conselleria de Cultura la que autoritza les prospeccions en el terreny i que serà la Generalitat la que haurà d'autoritzar la possible construcció del solar abans que l'Ajuntament puga donar la llicència d'obra ja que es tracta d'una àrea de possible interès arqueològic.
 
 
 
vial J
 
El ple de l'Ajuntament ha aprovat també l'adquisició dels últims terrenys necessaris per a l'obertura del Vial J, que passarà a dir-se avinguda Felip VI i connectarà l'avinguda Romania amb la zona escolar i des d'allà enllaçarà amb l'avinguda Generalitat Valenciana (accés Nord a Calp).
 
Aquest vial permetrà desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà. El pressupost municipal d'aquest any consigna 599.857 euros per a aquest projecte.
 
Els terrenys adquirits per l'Ajuntament permetran l'enllaç de l'avinguda Romania i l'avinguda País Valencià, des d'aquesta confluència part el futur vial J. Finalitzat aquest tràmit l'obertura del vial J està més a prop de ser una realitat.
 
 
 
Adhesió projecte edificant
 
D'altra banda, el govern ha elevat al ple la proposta municipal per adherir-se al Pla Edificant de la Conselleria. Aquesta proposta d'actuacions part del Consell escolar Municipal que per unanimitat va fixar les necessitats en matèria d'infraestructures per ordre de prioritats.
 
Les actuacions sol·licitades són la construcció del nou col·legi d'educació especial Gargasindi, la construcció del segon Institut d'Ensenyament Secundari, la construcció d'un nou col·legi d'infantil i primària, tancaments de passadissos al Col·legi Paternina, construcció de gimnàs en el col·legi Azorín, reforma de banys al col·legi Oltà.
 
Altres actuacions sol·licitades són la reparació de pistes a l'IES Ifac, adequació de la casa del conserge com a aula de sicomotricidad al Col·legi Azorín, instal·lació d'una caldera de gasoil per a calefacció en el col·legi Paternina, la renovació del cablejat d'internet a l'IES Ifac, la construcció de bosc al pati del col·legi Gabriel Miró i la insonorització de gimnàs, menjador i aula de música al col·legi Gabriel Miró.

Páginas

Suscribirse a vial J