Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Josep Vicent

Español

Calp es prepara per a viure un gran esdeveniment cultural amb el concert d'any nou

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Diciembre, 2018 - 12:15

Per segon any Calp celebrarà un gran concert amb el qual donarà la benvinguda a 2019. Serà el pròxim 1 de gener a les 18 hores en la plaça Major, a càrrec de nou de ADDA - Simfònica i sota la batuta del prestigiós director Josep Vicent. Considerat l'esdeveniment cultural de l'any en el municipi, el concert ja va congregar a milers de persones en l'edició anterior els qui van vibrar amb els valses, polcas i àries que va interpretar l'orquestra resident de l'Auditori de la Diputació d'Alacant.

 

Enguany es manté el repertori en secret, el qual promet sorprendre a l'audiència. Encara que ADDA – Simfònica ha realitzat diverses actuacions prèvies, la seua constitució oficial com a orquestra no s'ha produït fins al passat mes de setembre i la seua presentació està prevista per al 14 de desembre. Està formada per 43 músics, seleccionats entre més d'1.500 que es van presentar a les proves. Dirigint-los a tots ells estarà Josep Vicent, el currículum dels quals inclou l'adreça titular de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears i la de The World Orchestra des de 2005, amb els qui va realitzar 15 gires en quatre continents.

 

A més, des de fa dècades ha sigut pioner en l'exploració de nous formats i públics per a la música clàssica. Ha dirigit produccions d'ópera en el Teatre Real de Madrid, el Teatre del Liceu de Barcelona, l'Ópera de Leipzig o el Teatre de la Maestranza Sevilla entre uns altres. Des de 2014 treballa com a director musical amb La Fura dels Baus”.

 

Enguany li acompanyarà sobre l'escenari una de les més prestigioses sopranos del panorama nacional, Pilar Jurado, reconeguda amb nombrosos premis. El concert se celebra de forma gratuïta i no es requereix entrada per a assistir a ell.

 

Calp se prepara para vivir un gran evento cultural con el concierto de año nuevo

Fecha de publicación: 
Lunes, 3 Diciembre, 2018 - 12:15

Por segundo año Calp celebrará un gran concierto con el que dará la bienvenida a 2019. Será el próximo 1 de enero a las 18 horas en la plaza Mayor, a cargo de nuevo de ADDA - Simfònica y bajo la batuta del prestigioso director Josep Vicent.

 

Considerado el evento cultural del año en el municipio, el concierto ya congregó a miles de personas en la edición anterior quienes vibraron con los valses, polcas y arias que interpretó la orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante. Este año se mantiene el repertorio en secreto, el cual promete sorprender a la audiencia.

 

Aunque ADDA – Simfònica ha realizado diversas actuaciones previas, su constitución oficial como orquesta no se ha producido hasta el pasado mes de septiembre y su presentación está prevista para el 14 de diciembre. Está formada por 43 músicos, seleccionados entre más de 1.500 que se presentaron a las pruebas.

 

Dirigiéndolos a todos ellos estará Josep Vicent, cuyo currículum incluye la dirección titular de la Orquestra Sinfónica de las Islas Baleares y la de The World Orchestra desde 2005, con quienes realizó 15 giras en cuatro continentes. Además, desde hace décadas ha sido pionero en la exploración de nuevos formatos y públicos para la música clásica. Ha dirigido producciones de ópera en el Teatro Real de Madrid, el Teatro del Liceo de Barcelona, la Ópera de Leipzig o el Teatro de la Maestranza Sevilla entre otros. Desde 2014 trabaja como director musical con La Fura dels Baus”.

 

Este año le acompañará sobre el escenario una de las más reputadas sopranos del panorama nacional, Pilar Jurado, reconocida con numerosos premios.

 

El concierto se celebra de forma gratuita y no se requiere entrada para asistir a él.

 

MORE THAN 2,000 PEOPLE VIBRATE WITH THE MUSIC OF ADDA SIMFÒNICA IN THE CALP NEW YEAR CONCERT

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

Calp celebrated the New Year's concert on Monday by the ADDA Simfònica and considered the cultural event of the year in the town, which brought together more than 2,000 people in the Mayor Square. In fact, the initial expectations were exceeded since the organization planned seats for 1,500 people.

 

The concert was conducted by the prestigious and charismatic musician Josep Vicent from Altea, who showed his complicity with the public on several occasions, and counted on the soprano Luca Espinosa, from Crevillente. The concert was presented by the journalist Manuel Gómez, from Calp.

 

The audience vibrated with the waltzes, polkas, and arias played by the resident orchestra of the Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA-Simfònica, among them famous pieces such as "The Blue Danube" or the "Radetzky March". ADDA Simfònica invited local musicians from Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, Vila Joiosa and Calp, among others, to perform at the concert. From the town of the rock, the musician Francesc Bolo took part with the sax.

 

The president of Diputación and mayor of Calp, César Sánchez, announced that next year Calp will once again host this concert, which Trece TV will broadcast throughout Spain on the 6th January, the Three Wise Men day, at 10 o'clock in the morning. 

 

PLUS DE 2.000 PERSONNES VIBRENT AVEC LA MUSIQUE D'ADDA SIMFÒNICA AU CONCERT DU NOUVEL AN

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

Calp a célébré le concert du Nouvel An ce lundi, à la charge d’ADDA Simfònica, considéré comme l'événement culturel de l'année dans la ville et qui a rassemblé plus de 2.000 personnes sur la Place Mayor. Ainsi, toutes les perspectives initiales ont été dépassées puisque l’organisation avait prévu des sièges pour 1.500 personnes.

 

Le concert a été dirigé par le prestigieux et charismatique musicien Josep Vicent d’Altea, qui a montré à plusieurs reprises sa complicité avec le public, et a compté sur la soprano Luca Espinosa de Crevillente. Le concert a été présenté par le journaliste Manuel Gómez, de Calp.

 

Le public a vibré avec les valses, polkas et arias joués par l'orchestre de l'Auditorium de la Diputación de Alicante, ADDA-Simfònica, avec des pièces célèbres comme « Le Beau Danube bleu » ou « La marcha de Radetzky ». ADDA Simfònica a invité des musiciens locaux d'Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, Vila Joiosa et Calp, entre autres, à jouer au concert. De la ville du rocher, c’est Francesc Bolo qui a joué du saxo.

 

Le président de Diputación et maire de Calp, César Sánchez, a annoncé que l'année prochaine, Calp accueillera de nouveau ce concert, que Trece TV diffusera dans toute l'Espagne le 6 janvier, journée des Rois mages, à 10 heures du matin.

 

MEHR ALS 2000 PERSONEN ERFREUEN SICH AN DER MUSIK DES ADDA SIMFÓNICA ORCHESTERS BEIM NEUJAHRSKONZERT IN CALP

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

 

Calp feierte diesen Montag das Neujahrskonzert mit dem ADDA Simfónica Orchester, das in der Gemeinde als die Kulturveranstaltung des Jahres bezeichnet wird und versammelte mehr als 2000 Personen auf der Plaza Mayor. So wurden die anfänglichen Erwartungen übertroffen, denn man hatte nur Sitzplätze für 1500 Personen aufgestellt.

 

Das Konzert leitete der angesehenen und charismatische Musiker Josep Vicent aus Altea, der mehrere Male sein Bündnis mit dem Publikum zeigte und gemeinsam mit der Sopranistin Luca Espinosa aus Crevillente die Bühne teilte. Das Konzert präsentierte der Calper Journalist Manuel Gómez.

 

Das Publikum zeigte seine Begeisterung mit den Walzern, Polka und Arien, die das Orchester des Auditoriums der Regionalregierung von Alicante, ADDA Simfónica, interpretierte, zu denen unter anderem „An der schönen blauen Donau“ oder „Der Radetzkymarsch“ zählten. Das ADDA Simfónica Orchester lud außerdem einige lokale Musiker aus Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, Vila Joiosa und Calp zur Teilnahme am Konzert ein. Aus der Stadt des Penyal war der Saxofonist Francesc Bolo mit dabei.

 

Der Präsident der Regionalregierung und Bürgermeister von Calp, César Sánchez, gab bekannt, dass es auch im kommenden Jahr in Calp ein Neujahrskonzert geben wird, das von Trece tv in ganz Spanien am 6. Januar zum Tag der Heiligen Drei Könige um 10:00 Uhr morgens gesendet wird. 

MEER DAN 2000 PERSONEN GAAN OP IN DE MUZIEK VAN ADDA SIMFÒNICA TIJDENS HET NIEUWJAARSCONCERT VAN CALP

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

 

 

Calp hield afgelopen maandag het nieuwjaarsconcert door ADDA Simfònica. Dit wordt beschouwd als hét culturele evenement van het jaar in de gemeente, meer dan 2000 mensen kwamen hiervoor bijeen op de Plaza Mayor. De aanvankelijke verwachtingen zijn dus overstegen want er was voorzien in zitplaatsen voor 1500 personen.

 

Het concert werd gedirigeerd door de gerenommeerde, charismatische musicus Josep Vicent uit Altea, die meerdere keren zijn betrokkenheid bij het publiek toonde en kon werken met sopraan Luca Espinosa uit Crevillente. De Calpse journalist Manuel Gómez deed overigens de presentatie.

 

Het publiek ging op in de walsen, polka's en aria's die werden gespeeld door het huisorkest van het auditorium van het provinciebestuur van Alicante, ADDA-Simfònica. Hierbij zaten beroemde stukken als De Blauwe Donau en de Radetzky Mars. ADDA Simfònica had plaatselijke musici uitgenodigd om mee te spelen, onder andere uit Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, la Vila Joiosa en Calp. Uit deze laatste plaats kwam de saxofonist, Francesc Bolo.

 

De voorzitter van het provinciebestuur en de burgemeester van Calp, César Sánchez, kondigden aan dat Calp volgend jaar weer zo'n concert zal houden. Het concert wordt door Trece tv in heel Spanje uitgezonden op Driekoningen, 6 januari om 10 uur 's ochtends. 

Més de 2.000 persones vibren amb la música d'ADDA Simfònica en el concert d'any nou de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

Calp va celebrar aquest dilluns el concert d'any nou, a càrrec d'ADDA Simfònica, considerat l'esdeveniment cultural de l'any en el municipi, que va aconseguir congregar més de 2.000 persones a la plaça Major. D'aquesta manera, es van superar les expectatives inicials ja que s'havien previst seients per a 1.500 persones.

 

El concert va estar dirigit pel prestigiós i carismàtic músic alteà Josep Vicent, que va mostrar la seua complicitat amb el públic en diverses ocasions, i va comptar amb la soprano crevillentina Lucca Espinosa. Va estar, a més, presentat pel periodista calpí Manuel Gómez.

 

El públic va vibrar amb els valsos, polques i àries que va interpretar l'orquestra resident de l'Auditori de la Diputació d'Alacant, ADDA-Simfònica, entre elles cèlebres peces com “El danubio blau” o “La marxa Radetzky”. ADDA Simfònica va convidar a actuar en el concert a músics locals procedents Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, la Vila Joiosa i Calp, entre uns altres. De la ciutat del Penyal va participar al saxo, Francesc Bolo.

 

El president de la Diputació i alcalde de Calp, César Sánchez, va anunciar que el pròxim any Calp tornarà a acollir aquest concert, que Trece tv emetrà per a tota Espanya el pròxim 6 de gener, dia de Reyes, a les 10 del matí.

Más de 2.000 personas vibran con la música de ADDA Simfònica en el concierto de año nuevo de Calp

Fecha de publicación: 
Miércoles, 3 Enero, 2018 - 13:30

Calp celebró este lunes el concierto de año nuevo, a cargo de ADDA Simfònica, considerado el evento cultural del año en el municipio, que consiguió congregar a más de 2.000 personas en la plaza Mayor. De este modo, se superaron las expectativas iniciales ya que se habían previsto asientos para 1.500 personas.

 

El concierto estuvo dirigido por el prestigioso y carismático músico alteano Josep Vicent, que mostró su complicidad con el público en varias ocasiones, y contó con la soprano crevillentina Luca Espinosa. Estuvo, además, presentado por el periodista calpino Manuel Gómez.

 

El público vibró con los valses, polcas, y arias que interpretó la orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA-Simfònica, entre ellas célebres piezas como “El danubio azul” o “La marcha Radetzky”. ADDA Simfònica invitó a actuar en el concierto a músicos locales procedentes Altea, Teulada, Callosa, Orba, Benidorm, la Vila Joiosa y Calp, entre otros. De la ciudad del Penyal participó al saxo, Francesc Bolo.

 

El presidente de la Diputación y alcalde de Calp, César Sánchez, anunció que el próximo año Calp volverá a acoger este concierto, que Trece tv emitirá para toda España el próximo 6 de enero, día de Reyes, a las 10 de la mañana. 

Suscribirse a Josep Vicent