Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
klips.png
PRL Trabajos de Albañilería Febrero 2020.jpg
Manipulador de Alimentos - 27-02-2020.jpg
klips.png
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

pista azul

LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL D’ALICANTE COMMENCE LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA « PISTA AZUL » À CALP AVEC 190.000 EUROS

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

Le député pour les Plans d'Aménagement des Communes, Bernabé Cano, et le deuxième adjoint au maire de Calp et conseillère municipale pour les Projets stratégiques, Ana Sala, ont signé le procès-verbal d’implantation qui initie les travaux d’aménagement et amélioration de la « pista azul ». Le Conseil provincial d'Alicante a financé 100% du budget de cette action qui s’élève à 190.000 Euros.

 

Les actions comprendront l’enclos du côté du terrain de sport couvert permettant mettre fin aux dérangements occasionnés par le vent et la pluie en hiver qui ont forcé parfois l'annulation des matches et des séances d’entraînement. De plus, on évitera les problèmes d'éblouissement produit par l'orientation des installations.

 

Les vestiaires et la tribune seront également intégrés dans l'installation, utilisée par les écoles de basketball et football en salle. Grâce à ces travaux les installations pourront être utilisées par d'autres clubs.

 

La date limite pour l'exécution de ces travaux est de quatre mois. 

 

La Diputació d'Alacant inicia les obres de tancament de la pista blava de Calp amb 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputat de Plans de Millores a Municipis, Bernabé Cano, i la segona tinent d'alcalde de Calp i regidora de Projectes estratègics, Ana Sala, han signat l'acta de replanteig que dóna inici a les obres de tancament de la pista blava. La Diputació d'Alacant ha subvencionat el 100% del pressupost d'aquesta actuació que s'eleva a 190.000 euros.

 

Les actuacions consistiran en el tancament dels laterals d'aquesta pista poliesportiva coberta el que permetrà acabar amb les molèsties que causaven el vent i la pluja a l'hivern i que obligaven a la cancel·lació d'entrenaments i partits. A més, evitarà el problema d'enlluernaments, produïts per l'orientació de les instal·lacions.

 

Amb aquestes obres, tant els vestidors com les graderies s'integraran en la pròpia instal·lació que és utilitzada per les escoles esportives de bàsquet i futbol sala i que gràcies al tancament permetrà ampliar el seu ús a altres clubs. El termini d'execució d'aquestes obres és de quatre mesos.

La Diputación de Alicante inicia las obras de cerramiento de la pista azul de Calp con 190.000 euros

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Mayo, 2017 - 10:45

El diputado de Planes de Mejoras a Municipios, Bernabé Cano, y la segunda teniente de alcalde de Calp y concejala de Proyectos estratégicos, Ana Sala, han firmado el acta de replanteo que da inicio a las obras de cerramiento de la pista azul. La Diputación de Alicante ha subvencionado el 100% del presupuesto de esta actuación que se eleva a 190.000 euros.

 

Las actuaciones consistirán en el cerramiento de los laterales de esta pista polideportiva cubierta lo que permitirá acabar con las molestias que causaban el viento y la lluvia en invierno y que obligaban a la cancelación de entrenamientos y partidos. Además, evitará el problema de deslumbramientos, producidos por la orientación de las instalaciones.

 

Con estas obras, tanto los vestuarios como las gradas se integrarán en la propia instalación que es utilizada por las escuelas deportivas de baloncesto y fútbol sala y que gracias al cerramiento permitirá ampliar su uso a otros clubes.

 

El plazo de ejecución de estas obras es de cuatro meses.

Suscribirse a pista azul