Español
Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
Curso LibreOffice.jpg
klips.png
klips.png
Manipulador de Alimentos e Introduccion a los Alergenos - Octubre 2019.jpg
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

gastronomía

FIRA CALP FEIERT IHR ZEHNTES JUBILÄUM MIT MEHR AUSSTELLERN UND MEHR TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, die Gastronomie- und Handelsmesse der Stadt des Peñón, feiert vom 24. bis 27. Mai auf der Plaza Mayor ihre zehnte Ausgabe. Und das mit noch mehr Ausstellern und Tapas sowie der Teilnahme der Laienbruderschaft der Fischer und des Festkomitees 2018.

 

Vorgestellt wurde die Messe vom Bürgermeister César Sánchez, der Stadträtin für Handel Creama Ana Sala, dem Stadtrat für Tourismus Jan Van Parijs, dem Präsidenten des Hotel- und Gastgewerbeverbands Sabor a Calpe Iván Such, dem Präsidenten des Calper Unternehmerverbandes José Malagón, dem Präsidenten des Festkomitees 2018 Víctor Cazorla und von José Antonio Sánchez in Repräsentation der Laienbruderschaft der Fischer.

 

In diesem Jahr wird es 17 Stände von Restaurants, Cafés und Cocktailbars geben sowie weitere 11 Stände des Handels, der hier seine Produkte vorstellen wird. „Sowohl das Hotel- und Gaststättengewerbe als auch der Handel sind zwei sehr starke Sektoren in Calp mit einem qualitativ hochwertigen Angebot, das wir gemeinsam mit dieser Messe den Besuchern des Landkreises vorstellen möchten“ betonte José Malagón.

 

Außerdem werden die Gaststätten im Vergleich zu den vorherigen drei Ausgaben mehr Tapas anbieten, ungefähr vier oder fünf pro Stand, die zu erschwinglichen Preisen zwischen 1 und 4 Euro probiert werden können.  Die Laienbruderschaft der Fischer wird ihrerseits auf der Messe neben dem traditionellen Peix de Calp ein neuartiges Produkt vorstellen, das aus Zutaten des Meeres zubereitet wird, wie Wurst und Burger aus Oktopus und Adlerfisch.

 

Zum ersten Mal wurde das Festkomitee 2018 zur Teilnahme an der Fira Calp eingeladen, um Getränke zu verkaufen: Bier, Erfrischungsgetränke und Mineralwasser. Die Einnahmen aus diesen Verkäufen werden für die Organisation der Patronatsfeste in diesem Jahr eingesetzt. Weine verschiedener Weinkellereien werden von den jeweiligen Gaststätten ausgeschenkt.

 

Darüber hinaus wird es zahlreiche Parallelaktivitäten wie Konzerte, kulinarische Vorführungen, Kinderanimation oder eine Ausstellung mit Hybridfahrzeugen geben. Ebenso soll am Samstag, dem 26. Mai eine Großleinwand zum Champions League Finale Real Madrid - Liverpool aufgestellt werden.

 

„Nach 10 Jahren ist die Fira Calp eine konsolidierte Messe, ein großartiges Schaufenster, um unsere großen Aktiva, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie der Calper Handel, vorzustellen und zu fördern“, betonte der Calper Bürgermeister César Sánchez.

 

Die von den Ämtern für Handel Creama und Tourismus, dem Hotel- und Gastgewerbeverband Sabor a Calpe sowie dem Calper Unternehmerverband organisierte Messe wird am Donnerstag, dem 24. Mai um 19 Uhr eröffnet. Diese Messe versammelte im vergangenen Jahr mehr als 12.000 Besucher in diesen vier Tagen.

FIRA CALP CELEBRATES ITS TENTH ANNIVERSARY WITH MORE EXHIBITORS AND TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, the fair of gastronomy and commerce in the town of the Rock, celebrates its tenth edition that will take place from the 24th to 27th May in the Plaza Mayor. And it does so with a greater number of exhibitors and tapas and with the participation of the Fishermen's Association and the 2018 Festivities members.

 

The event has been presented by the mayor César Sánchez, the councillor for Commerce-Creama, Ana Sala, the councillor for Tourism, Jan Van Parijs, the president of the catering association Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, the president of the association of Businessmen of Calpe, José Malagón, the president of the Festivities Committee 2018, Víctor Cazorla and José Antonio Sánchez, on behalf of the Fishermen's Association.

 

This year the fair will offer 17 stands with restaurants, bars and cocktail bars and also reinforces its commercial section with the participation of 11 shops that will exhibit their products. "Both the catering and business sectors are two very powerful sectors in Calp, we want to continue offering this quality offer all together in this fair and for all the visitors to the region," said José Malagón.

 

On the other hand, catering services will offer a greater number of tapas, between four and five per stand, compared to the three of the previous editions, at popular prices, from 1 to 4 Euros. The Fishermen's Association will also present at the fair, in addition to the traditional Peix de Calp, new products such as sausage and octopus and drum burgers made with sea ingredients.

 

For the first time the 2018 Festivities Members have been invited to participate in Fira Calp, to sell the drink: beer, soft drinks and water; the benefits obtained will be set aside for the organization of this year's festivities; a range of wines will be also offered by the different stands.

 

With all this offer parallel activities will take place such as concerts, culinary demonstrations, children's entertainment or an exhibition of hybrid vehicles. In addition, a giant screen will be installed on Saturday the 26th May to show the Champions final match with Real Madrid – Liverpool.

 

"After 10 years of celebration, Fira Calp is a consolidated fair, a great showcase for the promotion of two of our great assets: catering services and business in Calp," said the mayor César Sánchez. 

 

The fair, organized by the municipal departments for Commerce-Creama and Tourism, as well as by the catering association Sabor a Calpe and the business association of Calpe, will open on Thursday the 24th May at 7:00 p.m. This event brought together last year 12,000 people along four days.

 

FIRA CALP VIERT ZIJN TIENDE VERJAARDAG MET MEER EXPOSANTEN EN MEER TAPAS

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

 

Fira Calp, de plaatselijke beurs voor gastronomie en winkels, wordt van 24 t/m 27 mei voor de tiende keer gehouden op de Plaza Mayor. Dit wordt gevierd met een groter aantal exposanten en tapas plus de deelname van de visserijvereniging en de feestcommissie van 2018.

 

De wedstrijd werd gepresenteerd door burgemeester César Sánchez, wethouder (schepen) van Handel-CREAMA Ana Sala, wethouder van Toerisme Jan Van Parijs en daarnaast voorzitter van de horecavereniging "Sabor a Calpe" Iván Ivars Such, voorzitter van de ondernemersvereniging van Calp José Malagón, voorzitter van de feestcommissie van 2018 Víctor Cazorla en door José Antonio Sánchez namens de visserijvereniging.

 

De beurs bestaat dit jaar uit 17 stands van restaurants, cafés en cocktailbars. Bovendien wordt het commerciële gedeelte vergroot met de deelname van 11 winkels die hun producten gaan uitstallen. “Zowel de horeca als de commerciële sector zijn twee krachtige sectoren in Calp met een kwaliteitsaanbod dat we samen op deze beurs willen aanbieden aan alle bezoekers van het district”, liet José Malagón weten.

 

De horeca-ondernemers bieden verder een groter aantal tapas aan, vier of vijf per kraam (in eerdere edities was dat drie) voor bescheiden prijzen van 1 tot 4 euro. De visserijvereniging zal op deze beurs behalve de traditionele Peix de Calp een nieuw product presenteren dat is gemaakt met ingrediënten uit zee zoals worsten en hamburgers van octopus en corbina (ombervis).

 

Voor het eerste is de feestcommissie van 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan Fira Calp en gaat de dranken verkopen: bier, fris en water. De verkregen winst gaat naar de organisatie van het patroonsfeest van dit jaar. Wijn is te krijgen bij de horeca-ondernemers, die elk hun eigen keus aan wijnen serveren.

 

Naast dit alles vinden tegelijkertijd andere activiteiten plaats, denk aan concerten, culinaire demonstraties, kinderanimatie en een tentoonstelling van hybride voertuigen. Bovendien wordt op 26 mei een enorm tv-scherm geplaatst voor de finale van de Champions League, Real Madrid – Liverpool.

 

“Na 10 jaar is Fira Calp een begrip geworden, een etalage voor het verspreiden en promoten van twee van onze grote activa: de horeca en de winkels van Calp”, liet burgemeester César Sánchez weten.

 

De beurs wordt georganiseerd door de afdelingen Handel-CREAMA en Toerisme samen met horeca-onderneming Sabor a Calpe en de ondernemersvereniging van Calp. De opening is op donderdag 24 mei om 19 uur. Dit vierdaagse gebeuren trok vorig jaar 12.000 bezoekers.

Fira Calp celebra el seu desé aniversari amb més expositors i més tapes

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, la fira de gastronomia i comerç de la ciutat del Penyal, celebra la seua desena edició que tindrà lloc del 24 al 27 de maig en la Plaça Major. I ho fa amb un major nombre d'expositors i de tapes i amb la participació de la Confraria de Pescadors i de la Comissió de Festes 2018.

 

El certamen ha sigut presentat per l'alcalde César Sánchez, la regidora de Comerç-Creama, Ana Sala, el regidor de Turisme, Jan Van Parijs, així com pel president de l'associació d'hostaleria Sabor a Calp, Iván Ivars Such, el president de l'associació d'Empresaris de Calp, José Malagón, el president de la Comissió de Festes 2018, Víctor Cazorla i per José Antonio Sánchez, en representació de la Confraria de Pescadors.

 

La fira comptarà enguany amb 17 estands de restaurants, cafeteries i cocteleries i a més reforça la seua part comercial amb la participació d'11 comerços que exhibiran els seus productes. “Tant el sector hostaler com el comercial són dos sectors molt potents a Calp, amb una oferta de qualitat que volem seguir oferint de forma conjunta en aquesta fira a tots els visitants de la comarca”, ha destacat José Malagón.

 

D'altra banda, els hostalers oferiran un major nombre de tapes, entre quatre i cinc per caseta - en les edicions anteriors n'oferien tres -, a preus populars, d'1 a 4 euros. La Confraria de Pescadors, per la seua banda, presentarà en la fira, a més del tradicional Peix de Calp, un producte nou fet amb ingredients del mar com aembotit i hamburgueses de polp i corbina.

 

Per primera vegada s'ha convidat a la Comissió de festes 2018 a participar en Fira Calp, per a vendre la beguda: cervesa, refrescs i aigua; els beneficis que obtinguen es destinaran a l'organització de les festes patronals d'enguany; el vi serà a càrrec de cada hostaler que oferirà un celler diferent.

 

Juntament amb tot açò tindrà lloc activitats paral·leles com a concerts, demostracions culinàries, animació infantil o una exhibició de vehicles híbrids. A més està prevista una pantalla gegant el dissabte 26 de maig amb motiu de la final de la Champions Reial Madrid – Liverpool.

 

“Després de 10 anys de celebració, Fira Calp és una fira consolidada, un gran aparador per a la difusió i promoció de dos dels nostres grans actius: l'hostaleria i el comerç calpí", ha destacat l'alcalde de Calp, César Sánchez.

 

La fira, organitzada per les regidories de Comerç-Creama i Turisme, així com per l'associació d'hostaleria Sabor a Calp i l'associació d'Empresaris de Calp, s'inaugurarà el dijous 24 de maig a les 19 hores. Aquest certamen va congregar l'any passat a 12.000 persones al llarg dels seus quatre dies.

Fira Calp celebra su décimo aniversario con más expositores y más tapas

Fecha de publicación: 
Lunes, 14 Mayo, 2018 - 14:45

Fira Calp, la feria de gastronomía y comercio de la ciudad del Peñón, celebra su décima edición que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo en la Plaza Mayor. Y lo hace con un mayor número de expositores y de tapas y con la participación de la Cofradía de Pescadores y de la Comisión de Fiestas 2018.

 

El certamen ha sido presentado por el alcalde César Sánchez, la concejala de Comercio-Creama, Ana Sala, el concejal de Turismo, Jan Van Parijs, así como por el presidente de la asociación de hostelería Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, el presidente de la asociación de Empresarios de Calpe, José Malagón, el presidente de la Comisión de Fiestas 2018, Víctor Cazorla y por José Antonio Sánchez, en representación de la Cofradía de Pescadores.

 

La feria contará este año con 17 stands de restaurantes, cafeterías y coctelerías y además refuerza su parte comercial con la participación de 11 comercios que exhibirán sus productos. “Tanto el sector hostelero como el comercial son dos sectores muy potentes en Calp, con una oferta de calidad que queremos seguir ofertando de forma conjunta en esta feria a todos los visitantes de la comarca”, ha destacado José Malagón.

 

Por otro lado, los hosteleros ofertarán un mayor número de tapas, entre cuatro y cinco por caseta, frente a las tres de las ediciones anteriores, que se ofrecerán a precios populares, de 1 a 4 euros. La Cofradía de Pescadores, por su parte, presentará en la feria, además del tradicional Peix de Calp, un producto novedoso hecho con ingredientes del mar como embutido y hamburguesas de pulpo y corbina.

 

Por primera vez se ha invitado a la Comisión de fiestas 2018 a participar en Fira Calp, para vender la bebida: cerveza, refrescos y agua; los beneficios que obtengan se destinarán a la organización de las fiestas patronales de este año; el vino correrá a cargo de cada hostelero que ofrecerá una bodega diferente.

 

Junto a todo esto tendrá lugar actividades paralelas como conciertos, demostraciones culinarias, animación infantil o una exhibición de vehículos híbridos. Además está prevista una pantalla gigante el sábado 26 de mayo con motivo de la final de la Champions Real Madrid – Liverpool.

 

“Tras 10 años de celebración, Fira Calp es una feria consolidada, un gran escaparate para la difusión y promoción de dos de nuestros grandes activos: la hostelería y el comercio calpino”, ha destacado el alcalde de Calp, César Sánchez.

 

La feria, organizada por las concejalías de Comercio-Creama y Turismo, así como por la asociación de hostelería Sabor a Calpe y la asociación de Empresarios de Calpe, se inaugurará el jueves 24 de mayo a las 19 horas. Este certamen congregó el año pasado a 12.000 personas a lo largo de sus cuatro días.

LA IX ÉDITION DE FIRA CALP PARIE SUR LES TAPAS DE QUALITÉ

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Mayo, 2017 - 15:00

La IX édition de Fira Calp, le salon gastronomique de la ville, se tiendra du 8 au 11 juin et pariera clairement sur les tapas de qualité. Organisé par l'Association hôtelière Sabor a Calpe avec la collaboration des départements municipaux de Commerce, Creama et Tourisme, le salon comptera sur 18 restaurants, bars et bars à cocktails qui offrent leurs meilleures spécialités. Cette année, les bars tenteront de présenter une préparation des tapas plus élaborée.

 

Celle-ci est l'une des nouveautés de la prochaine édition qui a été présentée lors d'une conférence de presse donnée par la conseillère pour le Commerce et Creama, Ana Sala, accompagnée du conseiller pour le Tourisme, Jan van Parijs, le président de l'association Sabor a Calpe, Iván Such,et le vice-président de l'association, José Baydal.

Cette année les tapas seront offertes à des prix raisonnables à nouveau, par deux, trois et quatre euros, et les boissons et la crème glacée à un euro. Le prix peut être payé en espèces directement à chaque stand ou comme au cours des dernières années, en utilisant des jetons, à un euro, sauf pour les boissons, qui ne peuvent pas être payées qu’en jetons.

Comme nouveauté, il y aura deux démonstrations culinaires, une à caractère végane par le coach d’alimentation nutritive Sofia de Juan Sánchez, le samedi 10 à 17:30h  et une autre le dimanche 11 à 17:30h par le chef du restaurant Puerto Blanco, Patrick Manguette. De plus, il y aura aussi une démonstration de préparation de cocktails par l'un des meilleurs spécialistes en Europe, Pablo Melian, le dimanche 11 à 18 h.

 

Le salon présentera un grand nombre de shows en plus des animations pour enfants. Le jeudi 8 ce sera la bande de Calpe « The Ace Band » à jouer, le vendredi les élèves de l'école de danse « Salsa en Calpe » et le groupe de musique MacLucas Band. Le samedi, il y aura le concours pour la meilleure tapa « Sabor a Calpe 2017 » et le show de Calpe Salsea et le dimanche ce sera la Colla Xirimiters el Carellot de Calp à jouer et aura lieu le concours pour le meilleur cocktail « Sabor a Calpe ».

 

La conseillère municipale pour le Commerce, Ana Sala, a remercié l'implication et les efforts de l'association hôtelière Sabor a Calpe pour organiser cet événement qui a été défini comme « une vitrine de la meilleure cuisine locale ». Iván Such, quant à lui, a déclaré que le but de ce salon est précisément d'améliorer les spécialités culinaires de la ville pour en devenir une référence. Le conseiller pour le Tourisme, Jan van Parijs, a encouragé les hôteliers à organiser des événements gastronomiques aussi dans les mois à mi-saison et basse saison pour relancer le secteur du tourisme.

Le salon ouvrira ses portes le jeudi 8 juin à 19 heures avec des horaires de 12h à 01 heures le vendredi et samedi et de 12 à 24 heures le dimanche. Ce salon réunit plus de 15.000 visiteurs au cours de ces quatre jours.

 

La IX edició de Fira Calp aposta per les tapes de qualitat

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Mayo, 2017 - 15:00

La IX edició de Fira Calp, la fira de gastronomia del municipi, se celebrarà del 8 a l'11 de juny amb una clara aposta per la tapa de qualitat. Organitzada per l'Associació d'Hostaleria Sabor a Calpe i amb la col·laboració de les regidories de Comerç i Creama així com la de Turisme, la fira comptarà amb la participació de 18 restaurants, bars i cocteleries que oferiran les seues millors especialitats. Enguany, a més, tractaran de presentar tapes amb una preparació més elaborada.

 

Aquesta és una de les novetats d'aquesta pròxima edició que ha sigut presentada en roda de premsa per la regidora de Comerç i Creama, Ana Sala, acompanyada pel regidor de Turisme, Jan van Parijs, i el president de l'associació Sabor a Calp, Iván Such, i el vicepresident de l'associació, José Baydal.

 

Les tapes s'oferiran un any més a preus populars, a dos, tres i quatre euros, mentre que les begudes i gelats a un euro. Enguany es podrà pagar directament en diners en cada caseta o com en els últims anys es podrà fer mitjançant fitxes, a un euro la fitxa, si bé en la barra de begudes solament es podrà pagar en fitxes.

 

Com a novetat també destaca la celebració de dues demostracions culinàries, una de caràcter vegà a càrrec de la coach en alimentació nutritiva Sofia de Juan Sánchez, el dissabte 10 a les 17.30 hores i una altra el diumenge 11 a les 17.30 hores pel xef del restaurant Puerto Blanco Patrick Manguette. A més també tindrà lloc una demostració de com elaborar còctels que realitzarà un dels millors especialistes d'Europa, Pablo Melian el diumenge 11 a les 18 hores.

 

La fira comptarà amb un gran nombre d'actuacions a més d'animació infantil. Així el dijous 8 està prevista l'actuació de la banda calpina “The Ace Band”, divendres tindrà lloc l'actuació dels alumnes de l'Escola de ball “Salsa en Calpe” i de MacLucas Band, dissabte se celebrarà el concurs millor tapa “Sabor a Calp 2017” i actuarà Calp Salsea i diumenge ho farà la colla de Xirimiters el Carellot de Calp i se celebrarà el concurs millor còctel “Sabor a Calp”.

 

La regidora de Comerç Ana Sala ha agraït la implicació i l'esforç de l'associació de hostelers Sabor a Calpe per organitzar aquest esdeveniment que ha definit com “un aparador de la millor gastronomia local”. Iván Such, per la seua banda, ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta fira és precisament realçar les especialitats culinàries calpines i que es convertisquen en un referent. El regidor de Turisme Jan van Parijs ha animat els hosteleros a què organitzen esdeveniments gastronòmics també en mesos de temporada mitjana – baixa per a reactivar el sector turístic.

 

La fira s'inaugurarà el dijous 8 de juny a les 19 hores i el seu horari serà de divendres a dissabte de 12 del matí a 1 hores i diumenge de 12 a 24 hores. Aquesta fira congrega a més de 15.000 visitants al llarg dels seus quatre dies.

 

La IX edición de Fira Calp apuesta por las tapas de calidad

Fecha de publicación: 
Jueves, 18 Mayo, 2017 - 15:00

La IX edición de Fira Calp, la feria de gastronomía del municipio, se celebrará del 8 al 11 de junio con una clara apuesta por la tapa de calidad. Organizada por la Asociación de Hostelería Sabor a Calpe y con la colaboración de las concejalías de Comercio y Creama así como la de Turismo, la feria contará con la participación de 18 restaurantes, bares y coctelerías que ofrecerán sus mejores especialidades. Este año, además, tratarán de presentar tapas con una preparación más elaborada.

 

Esta es una de las novedades de esta próxima edición que ha sido presentada en rueda de prensa por la concejala de Comercio y Creama, Ana Sala, acompañada por el concejal de Turismo, Jan van Parijs, y el presidente de la asociación Sabor a Calpe, Iván Ivars Such, y el vicepresidente de la asociación, José Baydal.

 

Las tapas se ofrecerán un año más a precios populares, a dos, tres y cuatro euros, mientras que las bebidas y helados a un euro. Este año se podrá pagar directamente en dinero en cada caseta o como en los últimos años se podrá hacer mediante fichas, a un euro la ficha, si bien en la barra de bebidas solo se podrá pagar en fichas.

 

Como novedad también destaca la celebración de dos demostraciones culinarias, una de carácter vegano a cargo de la coach en alimentación nutritiva Sofía de Juan Sánchez, el sábado 10 a las 17.30 horas y otra el domingo 11 a las 17.30 horas por el chef del restaurante Puerto Blanco Patrick Manguette. Además también tendrá lugar una demostración de cómo elaborar cócteles que realizará uno de los mejores especialistas de Europa, Pablo Melian el domingo 11 a las 18 horas.

 

La feria contará con un gran número de actuaciones además de animación infantil. Así el jueves 8 está prevista la actuación de la banda calpina “The Ace Band”, el viernes tendrá lugar la actuación de los alumnos de la Escuela de baile “Salsa en Calpe” y de MacLucas Band, el sábado se celebrará el concurso mejor tapa “Sabor a Calpe 2017” y actuará Calpe Salsea y el domingo lo hará la colla de Xirimiters el Carellot de Calp y se celebrará el concurso mejor cóctel “Sabor a Calpe”.

 

La concejala de Comercio Ana Sala ha agradecido la implicación y el esfuerzo de la asociación de hosteleros Sabor a Calpe por organizar este evento que ha definido como “un escaparate de la mejor gastronomía local”. Iván Ivars, por su parte, ha señalado que el objetivo de esta feria es precisamente realzar las especialidades culinarias calpinas y que se conviertan en un referente. El concejal de Turismo Jan van Parijs ha animado a los hosteleros a que organicen eventos gastronómicos también en meses de temporada media – baja para reactivar el sector turístico.

 

La feria se inaugurará el jueves 8 de junio a las 19 horas y su horario será de viernes a sábado de 12 de la mañana a 1 horas y el domingo de 12 a 24 horas. Esta feria congrega a más de 15.000 visitantes a lo largo de sus cuatro días.

Presentada la 1ª Ruta de las Tapas #BCTM

Fecha de publicación: 
Viernes, 27 Mayo, 2016 - 08:00

Las Concejalías de Comercio y Turismo de los Ayuntamientos de Benissa, Calp y Teulada- Moraira, a través de Afic Creama, organizan la 1ª RUTA DE TAPAS #BCTM que  tiene como objetivo enriquecer la oferta complementaria dirigida a los turistas y residentes que visitan estos tres destinos turísticos. Se podrán degustar desde el 3 al 23 de junio 102 tapas variadas en 51 establecimientos distribuidos por los municipios de Benissa, Calp y Teulada-Moraira. Las 102 tapas que se podrán degustar, combinan el dulce y el salado, respetando el estilo culinario de cada establecimiento. Todo ello por un módico precio. TAPA + REFRESCO = 2 €.

 

Para difundir este evento, se ha confeccionado un PASAPORTE muy manejable, por sus dimensiones, con la relación de todos los establecimientos, sus tapas y un plano de ubicación.

El próximo jueves 2 de junio tendrá lugar la apertura de esta ruta en Calp coincidiendo con la celebración de Firacalp en la Plaza Mayor; el viernes 10 de junio tomará el relevo Teulada-Moraira que abrirá la ruta en la C/ Dr. Calatayud con una actuación en vivo y la venta de tapas a 1 € para llegar finalmente a Benissa, cuya apertura será el viernes 17 de junio en la Plaça Rei Jaume I (en la fuente), con una actuación en vivo y ofreciendo también las tapas a 1 €. El 23 de junio se dará por clausurada esta 1ª Ruta de Tapas #BCTM.

Juan Francisco Martínez Pérez: "la clave está en ser constante, ponerle cariño a lo que haces"

Fecha de publicación: 
Miércoles, 4 Noviembre, 2015 - 08:00

Juan Francisco Martínez Pérez es el propietario del restaurante El Andaluz, ganador de la medalla al mérito Empresarial en la última edición de los Premios Jaume Pastor i Fluixà. El homenaje reconoce su trayectoria en el mundo de la hosteleria, de más de 30 años, además de la constancia y esfuerzo por innovar. El premiado afirma que: "la clave está en ser constante, ponerle cariño a lo que haces y haber tenido el apoyo incondicional de mi mujer desde el principio, chef del restaurante".

 

 

Juan Francisco se siente muy agradecido con el premio recibido y con el apoyo por parte del Ayuntamiento de Calp a la asociación de hosteleros del municipio, con acciones como las recientes reformas de rehabilitación de la calle o la inicitiva del "Tardeo".

 

 

Sus comienzos se remontan al restaurante Baydal, lugar de nacimiento del Arròs al Senyoret y donde aprendió la profesión. Cuando decidió emprender la vida de autónomo se instaló en la calle Pintor Sorolla, con el restaurante El Andaluz, y desde entonces ha sido testigo de la evolución de este punto de encuentro gastronómico. En él, se concentran diversos negocios que ofrecen distintas posibilidades al turista que visita Calp. Juan Francisco asegura que la agrupación de comercios sirve de reclamo, además de que la competencia entre ellos es "buena, te ayuda a estar alerta y no perder el ritmo de trabajo".

 

 

La cocina que caracteriza al restaurante El Andaluz es la tradicionalmente mediterranea. Una comida característica de la zona, con arroces típicos o tapas. Entre sus objetivos se encuentra seguir la línea de trabajo duro y constancia, y dejar el negocio a sus descendientes, manteniendo el negocio familiar.

Páginas

Suscribirse a gastronomía