concejalía de Deportes

Turisme presenta el programa d'accions per a 2019 dins del Pla de Destinació Turística Intel·ligent

Fecha de publicación: 
Jueves, 22 Noviembre, 2018 - 13:30

El Departament Municipal de Turisme ha presentat hui davant les empreses locals del sector el resum de les accions de 2018 i les iniciatives previstes per al pròxim any. En una reunió celebrada en el Campus d'Excel.lència Empresarial Casa Nova davant representants d'empreses hoteleres, de lloguer i immobiliàries s'han detallat els projectes del Departament per a 2019.


 

Entre les accions de promoció per a 2019 destaca la presència en les fires de CMT Stuttgart, Fitur, Salon de Vacances de Brussel·les, F.re.I de Munic, la ITB de Berlin i Medsea. A més es destinen 100.000 € per a les campanyes de promoció de tanques i mupis a Madrid, València, Castella-la Manxa i Murcia i estan previstes també campanyes en mitjans estrangers a Alemanya i Regne Unit.


 

No obstant açò els més nou és el programa d'accions dins del Pla Destine Turístic Intel·ligent- EDUSI per al pròxim any, així es destinen 30.000€ per a una nova web turística municipal, 15.000€ per a una nova APP turística municipal, 150.000€ per a les obres de la nova oficina de turisme i 206.000€ per a la plataforma de DTI i sensorització, en aquest cas, es tracta tecnologia de captació i gestió de dades turístiques que permeta sensoritzar tots els aspectes del municipi, ja siga el tràfic, el consum d'aigua, la quantitat de residus, la qualitat de aguar, etc. També es destinen 15.000€ per a elaborar una guia temàtica virtualitzada i gamificada i està previst instal·lar un chatbot que interactue amb els usuaris de la web.


 

Totes aquestes accions s'emmarquen dins del Pla de Destinació Turística Intel·ligent de Calp aprovat per l'Ajuntament Ple durant 2017 i preveu modernitzar el procés d'informació turística interactuant amb els ciutadans, amb desenvolupaments tecnològics innovadors, oficines virtuals eficients i captació de les principals dades dels visitants per a dades estadístiques. El regidor de Turisme, Jan Van Parijs, també ha realitzat un balanç sobre les accions desenvolupades al llarg del present any, així ha realitzat un repàs per les diferents fires en les quals ha participat Calp, i ha destacat la necessitat d'incidir en el mercat alemany ja que la Comunitat Valenciana només rep un 2% del total d'aquest mercat, que va ser essencial en el turisme calpí als anys 70 i 80.


 

Van Parijs també ha repassat els diferents fam-trips i press-trips en els quals ha participat el Departament de Turisme, així com les campanyes de promoció del present any, ha destacat les obres de remodelació de l'oficina de turisme de les Salines i l'adquisició de dues casetes d'informació instal·lades en l'àrea d'influència de les platges. També s'han valorat les xifres d'ocupació turística en les quals s'adverteix un incremente mitjà des de 2014 amb un 58’33 a 2018 amb una xifra de 76’09 (Indicador hotels HOSBEC). També es conclou que l’ estacionalitat ha baixat des de 2014.

Turismo presenta el programa de acciones para 2019 dentro del Plan de Destino Turístico Inteligente

Fecha de publicación: 
Jueves, 22 Noviembre, 2018 - 13:30

El Departamento Municipal de Turismo ha presentado hoy ante las empresas locales del sector el resumen de las acciones de 2018 y las iniciativas previstas para el próximo año. En una reunión celebrada en el Campus de Excel.lència Empresarial Casa Nova ante representantes de empresas hoteleras, de alquiler e inmobiliarias se han detallado los proyectos del Departamento para 2019.


 

Entre las acciones de promoción para 2019 destaca la presencia en las ferias de CMT Stuttgart, Fitur, Salon de Vacances de Bruselas, F.RE.E de Múnich, la ITB de Berlin y Medsea. Además se destinan 100.000 € para las campañas de promoción de vallas y mupis en Madrid, Valencia, Castilla La Mancha y Murcia y están previstas también campañas en medios extranjeros en Alemania y Reino Unido.


 

Sin embargo los más novedoso es el programa de acciones dentro del Plan Destino Turístico Inteligente- EDUSI para el próximo año, así se destinan 30.000€ para una nueva web turística municipal, 15.000€ para una nueva APP turística municipal, 150.000€ para las obras de la nueva oficina de turismo y 206.000€ para la plataforma de DTI y sensorización, en este caso, se trata tecnología de captación y gestión de datos turísticos que permita sensorizar todos los aspectos del municipio, ya sea el tráfico, el consumo de agua, la cantidad de residuos, la calidad de aguar, etc. También se destinan 15.000€ para elaborar una guía temática virtualizada y gamificada y está previsto instalar un chatbot que interactúe con los usuarios de la web.


 

Todas estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Destino Turístico Inteligente de Calp aprobado por el Ayuntamiento Pleno durante 2017 y prevé modernizar el proceso de información turística interactuando con los ciudadanos, con desarrollos tecnológicos innovadores, oficinas virtuales eficientes y captación de los principales datos de los visitantes para datos estadísticos.


 

El concejal de Turismo, Jan Van Parijs, también ha realizado un balance sobre las acciones desarrolladas a lo largo del presente año, así ha realizado un repaso por las distintas ferias en las que ha participado Calp, y ha destacado la necesidad de incidir en el mercado alemán ya que la Comunidad Valenciana sólo recibe un 2% del total de este mercado, que fue esencial en el turismo calpino en laos años 70 y 80.


 

Van Parijs también ha repasado los distintos fam-trips y press-trips en los que ha participado el Departamento de Turismo, así como las campañas de promoción del presente año, ha destacado las obras de remodelación de la oficina de turismo de las Salinas y la adquisición de dos casetas de información instaladas en el área de influencia de las playas.


 

También se han valorado las cifras de ocupación turística en las que se advierte un incremente medio desde 2014 con un 58’33 a 2018 con una cifra de 76’09 (Indicador hoteles HOSBEC). También se concluye que la estacionalidad ha bajado desde 2014.


 

CALP BEGEHT AM 28. SEPTEMBER DEN 6. SILVESTERLAUF

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

 

Der unterhaltsamste Lauf aller Sportveranstaltungen dieses Ortes, der San Silvestre Vila de Calp, findet am kommenden 28. Dezember statt. Das vom Sportdezernat in Zusammenarbeit mit iRunCalp veranstaltete Rennen, an dem die Läufer mit verschiedensten Kostümen verkleidet teilnehmen, findet zum sechsten Mal und, wie bereits im letzten Jahr, am Abend ab 20.30 Uhr auf den Straßen der Altstadt statt. 

 

Start ist die Plaza de la Constitución und die Strecke beträgt 4 Kilometer für Teilnehmer ab 13 Jahren und 2 km für die unter 13-Jährigen. Sie verläuft wie folgt: Plaza Constitución, Portalet, Puerto Santa María, Avenida del Norte, Conde de Altea, Llibertat und del Mar.

 

Es gibt Pokale für die ersten drei Sieger und die ersten drei lokalen Läufer, außerdem erhalten alle Teilnehmer unter 13 Jahren eine Medaille. Alle Läufer bekommen ein T-Shirt und nach dem Lauf gibt es heiße Schokolade und Churros.

 

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 27. Dezember auf www.mychip.com anmelden. Die angemeldeten Läufer müssen ihre Startnummer am Tag des Rennens um 19.30 Uhr im Casal de les Associacions abholen.

 

Das Sportdezernat regt alle Teilnehmer dazu an, verkleidet zu kommen und diesen spielerisch-sportlichen Lauf zum Abschluss des Jahres zu genießen.   

CALP HOUDT VOOR DE ZESDE KEER SAN SILVESTRE KERSTLOOP OP 28 DECEMBER

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

 

San Silvestre Vila de Calp, de traditionele kerstloop en het leukste hardloopevenement op de plaatselijke sportkalender, wordt gehouden op aanstaande 28 december. De organisatie is in handen van Afdeling Sport in samenwerking met iRun Calp. Deze wedstrijd, waarbij de meelopende deelnemers meedoen in verkleedkleren, wordt nu voor de zesde keer gehouden. Net als vorig jaar wordt er 's avonds door de straten van het oude centrum gelopen, de start is om 20.30 uur 

 

Het vertrekpunt is de Plaza de la Constitución. De route is 4 kilometer voor deelnemers vanaf 13 jaar en 2 kilometer voor wie jonger is dan 13 en gaat langs de Plaza Constitución, Portalet, Puerto Santa María, Avenida del Norte, Conde de Altea, Llibertat en Del Mar.

 

Er zijn trofeeën voor de winnaars die het eerste de finish bereiken en ook voor de drie snelste plaatselijke deelnemers. Verder krijgen alle deelnemers van onder de 13 jaar een medaille. Alle hardlopers krijgen een T-shirt. En na de wedstrijd is er chocolademelk met churros.

 

Wie mee wil doen, kan zich tot 27 december inschrijven op www.mychip.com. Deelnemers die zich hebben ingeschreven moet op de wedstrijddag om 19.30 uur een rugnummer ophalen in de Casal de les Associacions.

 

Afdeling Sport moedigt alle deelnemers aan om verkleed aan de start te verschijnen en te genieten van deze speelse hardloopwedstrijd ter afsluiting van het oude jaar.

 

CALP CELEBRATES THE VI SAN SILVESTRE ON THE 28TH DECEMBER

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

The San Silvestre Vila de Calp, the funniest race on the sports calendar of the town, will be held on the 28th December. Organized by the Municipal Department for Sports, in collaboration with iRun Calp, the event, in which runners participate dressed in the most diverse costumes, reaches its sixth edition and like last year will be held in the evening at 20.30h, through the streets of the old town.

 

The race will begin at the Constitución Square and will have a distance of 4 kilometres for those over 13 years old and 2 km for children under 13 years old. It will be as follows: Constitution Square, Portalet, Puerto Santa María, Del Norte Avenue, Conde de Altea, Llibertat and del Mar.

 

There will be trophies for the first three winners and for the first three local runners, as well as medals for all participants under the age of 13. All runners will be given a T-shirt. In addition, after the race there will be chocolate with churros.

 

Those interested in participating can register at www.mychip.com until the 27th December. The registered participants will have to collect the dorsal the same day of the race at 19.30h in the Casal de les Associacions.

 

The Department for Sports encourages all participants to come in disguise and enjoy this recreational-sporting race that closes the year.

 

CALP CÉLÈBRE LA VI SAN SILVESTRE LE 28 DÉCEMBRE

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

La San Silvestre Vila de Calp, la course la plus drôle du calendrier sportif de la ville, aura lieu le 28 décembre. Organisé par le Département des Sports, en collaboration avec iRun Calp, l'événement, auquel les coureurs participent habillés dans les costumes les plus divers, atteint sa sixième édition et comme l'année dernière aura lieu dans le soir à partir de 20h30, à travers les rues de la vieille ville.

 

La course commencera à la place Constitución et aura une distance de 4 kilomètres pour les âgés à partir de 13 ans et de 2 kilomètres pour les jeunes de moins de 13 ans. L’itinéraire sera le suivant : Place Constitution, rue Portalet, Puerto Santa María, Avenue del Norte, Conde de Altea, Llibertat et del Mar.

 

Il y aura des trophées pour les trois premiers gagnants et pour les trois premiers coureurs locaux, ainsi que des médailles pour tous les participants de moins de 13 ans. Tous les coureurs recevront un T-shirt. Après la course, il y aura aussi du chocolat avec des churros.

 

Les personnes intéressées à participer peuvent s'inscrire sur www.mychip.com jusqu'au 27 décembre. Les personnes inscrites doivent récupérer le dossard le jour même de la course à 19h30 dans le centre des Associations.

 

Le Département des sports encourage tous les participants à se déguiser et à profiter de cette course récréative qui ferme l'année.

 

Calp celebra la VI Sant Silvestre el 28 de desembre

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

La Sant Silvestre Vila de Calp, la carrera més divertida del calendari esportiu de la localitat, se celebrarà el pròxim 28 de desembre. Organitzada per la Regidoria d'Esports, en col·laboració amb iRun Calp, la prova, en la qual els corredors participen abillats de les més diverses disfresses, arriba a la seua sisena edició i igual que l'any passat se celebrarà en horari vespertí, a partir de les 20.30 hores, pels carrers del nucli antic.

 

Partirà de la Plaça de la Constitució i tindrà un recorregut de 4 quilòmetres per als majors de 13 anys i de 2 km per als menors de 13 anys. Serà el següent: Plaça Constitució, Portalet, Puerto de Santa María, Avinguda del Nord, Comte d'Altea, Llibertat i del Mar.

 

Hi haurà trofeus per als tres primers guanyadors i per als tres primers locals, a més de medalles per a tots els participants menors de 13 anys. S'obsequiarà a tots els corredors amb una samarreta. A més, després de la carrera hi haurà xocolata amb xurros.

 

Les persones interessades a participar poden inscriure's en www.mychip.com fins al 27 de desembre. Els inscrits hauran d'arreplegar el dorsal el mateix dia de la carrera a les 19.30 hores en el Casal dels Associacions. La Regidoria d'Esports anima tots els participants a venir disfressats i a gaudir d'aquesta carrera lúdic-esportiva amb la qual es tanca l'any.

Calp celebra la VI San Silvestre el 28 de diciembre

Fecha de publicación: 
Viernes, 22 Diciembre, 2017 - 13:45

La San Silvestre Vila de Calp, la carrera más divertida del calendario deportivo de la localidad, se celebrará el próximo 28 de diciembre. Organizada por la Concejalía de Deportes, en colaboración con iRun Calp, la prueba, en la que los corredores participan ataviados de los más diversos disfraces, llega a su sexta edición y al igual que el año pasado se celebrará en horario vespertino, a partir de las 20.30 horas, por las calles del casco antiguo.

 

Partirá de la Plaza de la Constitución y tendrá un recorrido de 4 kilómetros para los mayores de 13 años y de 2 km para los menores de 13 años. Será el siguiente: Plaza Constitución, Portalet, Puerto Santa María, Avenida del Norte, Conde de Altea, Llibertat y del Mar.

 

Habrá trofeos para los tres primeros ganadores y para los tres primeros locales, además de medallas para todos los participantes menores de 13 años. Se obsequiará a todos los corredores con una camiseta. Además, tras la carrera habrá chocolate con churros.

 

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en www.mychip.com hasta el 27 de diciembre. Los inscritos deberán recoger el dorsal el mismo día de la carrera a las 19.30 horas en el Casal de les Associacions.

 

La Concejalía de Deportes anima a todos los participantes a venir disfrazados y a disfrutar de esta carrera lúdico-deportiva con la que se cierra el año.

 

Calp celebra el I Triatlón Sprint 2015 el próximo 13 de septiembre

Fecha de publicación: 
Lunes, 24 Agosto, 2015 - 12:00

El Club de Triatló de Calp y la Federación Valenciana de Triatlón, con la colaboración de la Concejalía de Deportes, organizan el I Triatlón Sprint Calp 2015. La prueba tendrá lugar el próximo 13 de septiembre y consistirá en en 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie.

 

Está previsto que la competición dé inicio a las 9 de la mañana con la prueba de natación que tendrá lugar en la playa de la Fossa. A continuación comenzará el sector de ciclismo, que consistirá en cinco vueltas (20 kilómetros) al paraje de las Salinas y por último, el sector de carrera a pie en el Paseo Marítimo de la Fossa.

 

Inscripciones: http://www.triatlocv.org/calendario

 

Páginas

Suscribirse a concejalía de Deportes