Campus d'Excel·lència Empresarial Casa Nova.
¿Te imaginas poder disfrutar de infinitas actividades en familia?
DÍA DE LA FAMILIA
¡No te pierdas nada!

Educación

Español

L'Ajuntament insta a Conselleria a decidir la remodelació o la nova construcció del CEE Gargasindi

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Octubre, 2018 - 09:30

 

El Cap del Servici d'Educació de la Direcció Territorial d'Alacant, José Antonio Corral, i la Inspectora d'Educació, Eva García, han visitat este matí el Col·legi d'Educació Especial Gargasindi, acompanyats per l'edil d'educació, Pilar Cabrera i la directora del col·legi, Raquel Andrés, per a determinar una solució per a este centre educatiu.

 

Les actuals instal·lacions del Col·legi d'Educació Especial Gargasindi són insuficients per a cobrir les necessitats d'esta comunitat educativa, per això ja en 2017 l'Ajuntament va oferir dos possibles ubicacions a la Conselleria d'Educació per a procedir a la reposició d'este centre. El Consistori al seu dia va oferir, d'una banda, la parcel·la de 3.600 m2, situada junt amb l'Escola Infantil Silene d’ Ifac, i d'altra banda, una parcel·la construïda de 2.610 metres quadrats (l'antiga escola infantil Mare de Déu de les Nieves) limítrofs amb les actuals instal·lacions del Centre d'Educació Especial Gargasindi, amb la qual cosa l'extensió total de les instal·lacions arribaria als 5.055 metres quadrats.

 

A més el Consistori es comprometia a costejar, si fóra necessari, la demolició de les instal·lacions de l'antiga guarderia. Després d'analitzar les possibilitats i a petició de la Direcció del Centre es va decidir que el col·legi romanguera en la seua ubicació actual afegint a les seues instal·lacions les de l'antiga escola infantil. No obstant això, Conselleria no s'ha decidit per la remodelació de les actuals instal·lacions o la construcció d'un centre totalment nou sobre la seua actual ubicació i des de l'Ajuntament s'insta a Conselleria a prendre una decisió.

 

 

De fet ja s'han buscat alternatives per a la reubicació provisional dels alumnes en cas de l'inici de les obres. El Centre Públic d'Educació Especial Gargasindi de Calp va nàixer al setembre de 1980, com un centre de recursos i d'atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives greus i permanents de la comarca de la Marina Alta. Amb els anys i responent a les necessitats de la zona també es van integrar alumnes i alumnes de la Marina Baixa. El centre té escolaritzats a prop de 80 alumnos/as amb necessitats educatives especials i permanents molt diverses.

La regidora de Cultura, Pilar Cabrera, ha aprofitat per a sol·licitar celeritat en els tràmits administratius per a dur a terme la construcció del segon institut, així com altres necessitats de la resta de centres educatius de la localitat.

El Ayuntamiento insta a Consellería a decidir la remodelación o la nueva construcción del CEE Gargasindi

Fecha de publicación: 
Viernes, 26 Octubre, 2018 - 09:30

El Jefe del Servicio de Educación de la Dirección Territorial de Alicante, José Antonio Corral, y la Inspectora de Educación, Eva García, han visitado esta mañana el Colegio de Educación Especial Gargasindi, acompañados por la edil de educación, Pilar Cabrera y la directora del colegio, Raquel Andrés, para determinar una solución para este centro educativo.

 

Las actuales instalaciones del Colegio de Educación Especial Gargasindi son insuficientes para cubrir las necesidades de esta comunidad educativa, por ello ya en 2017 el Ayuntamiento ofreció dos posibles ubicaciones a la Conselleria de Educación para proceder a la reposición de este centro. El Consistorio en su día ofreció, por una parte, la parcela de 3.600 m2, situada junto a la Escuela Infantil Silene d' Ifac, y por otro lado, una parcela construida de 2.610 metros cuadrados (la antigua escuela infantil Virgen de las Nieves) colindantes con las actuales instalaciones del Centro de Educación Especial Gargasindi, con lo que la extensión total de las instalaciones llegaría a los 5.055 metros cuadrados. Además el Consistorio se comprometía a costear, si fuese necesario, la demolición de las instalaciones de la antigua guardería.

 

Tras analizar las posibilidades y a petición de la Dirección del Centro se decidió que el colegio permaneciese en su ubicación actual añadiendo a sus instalaciones las de la antigua escuela infantil. Sin embargo, Consellería no se ha decidido por la remodelación de las actuales instalaciones o la construcción de un centro totalmente nuevo sobre su actual ubicación y desde el Ayuntamiento se insta a Consellería a tomar una decisión.

 

De hecho ya se han buscado alternativas para la reubicación provisional de los alumnos en caso del inicio de las obras. El Centro Público de Educación Especial Gargasindi de Calp nació en septiembre de 1980, como un centro de recursos y de atención a niños y niñas con necesidades educativas graves y permanentes de la comarca de la Marina Alta. Con los años y respondiendo a las necesidades de la zona también se integraron alumnos y alumnas de la Marina Baixa. El centro tiene escolarizados a cerca de 80 alumnos/as con necesidades educativas especiales y permanentes muy diversas.

 

La concejal de Cultura, Pilar Cabrera, ha aprovechado para solicitar celeridad en los trámites administrativos para llevar a cabo la construcción del segundo instituto, así como otras necesidades del resto de centros educativos de la localidad.

 

 

CREAMA I 6 INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, ENGEGUEN EL PROGRAMA EUROPEU ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama i sis IES comarcals, entre ells l'IES Ifac de Calp, participen en el programa Erasmus + "Mobilitat Europea de la formació Professional de la Marina Alta". Es tracta del primer programa europeu dirigit a alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Certificats de Professionalitat, que va a donar l'oportunitat a 13 joves de la comarca, a disposar d'una mobilitat europea de 3 mesos de durada, desenvolupant pràctiques en empreses de les ciutats de Lisboa, Viena i Florència.

 

Aquest programa ha sigut sol·licitat i va a ser coordinat per CREAMA i compta amb la participació de 6 IES de la comarca, que ofereixen Cicles Formatius de Grau Mitjà i que han volgut participar en la convocatòria. Concretament, els IES participants són:

 

- IES ENRIC VALOR, de Pego.

- IES de Pedreguer.

- IES María Ibars i IES Chabás, de Dénia. .

- IES número 1, de Xàbia. .

- IES Ifach, de Calp.

 

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera reunió de treball entre l'equip que va a gestionar el programa, compost per personal dels 6 IES implicats, i de CREAMA (tant dels serveis comarcals com de les agències de CREAMA en els municipis on es troben els IES participants).

La subvenció concedida per al desenvolupament d'aquest programa, ascendeix a 71.678 €, dels quals, el 87.5 % està destinat a la mobilitat de l'alumnat. CREAMA ha realitzat una aposta important en aquest projecte, ja que comporta 6.500 € de co-finançament per part del Consorci i açò significa el gran compromís que té l'entitat amb l'increment de la competitivitat dels joves de la comarca que finalitzen un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Certificats de professionalitat.

 

Les mobilitats es realitzaran al llarg del primer semestre de 2019. Prèviament es va a articular tot el procediment de selecció de candidatures i la realització dels cursos de suport lingüístic previs a les mobilitats. La difusió d'aquest programa és important, ja que a part de l'experiència personal i professional que va a suposar per a l'alumnat el viure i treballar 3 mesos en un país europeu, l'objectiu final és incrementar el seu nivell de competitivitat en el mercat laboral. Per a açò, es té previst a la finalització de les mobilitats, una jornada de visibilització del programa on les empreses dels sectors als quals corresponen els cicles i certificats de professionalitat objecte de la mobilitat, puguen conèixer de primera mà, a l'alumnat participant i si es dóna el cas, ajude a cobrir les seues necessitats de personal qualificat.

 

CREAMA Y 6 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, PONEN EN MARCHA EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +

Fecha de publicación: 
Miércoles, 18 Julio, 2018 - 12:45

Creama y seis IES comarcales, entre ellos el IES Ifac de Calp, participan en el programa Erasmus + "Movilidad Europea  de la formación Profesional de la Marina Alta". Se trata del primer programa europeo dirigido a alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Certificados de Profesionalidad, que va a dar la oportunidad a 13 jóvenes de la comarca, a disponer de una movilidad europea de 3 meses de duración, desarrollando prácticas en empresas de las ciudades de Lisboa, Viena y Florencia.

Este programa ha sido solicitado y va a ser coordinado por CREAMA y cuenta con la participación de 6 IES de la comarca, que ofertan Ciclos Formativos de Grado Medio y que han querido participar en la convocatoria. Concretamente, los IES participantes son:

.- IES ENRIC VALOR, de Pego.

.- IES de Pedreguer.

.- IES María Ibars e IES Chabás, de Dénia.

.- IES Número 1, de Xàbia.

.- IES Ifach, de Calpe.

Esta semana ha tenido lugar la primera reunión de trabajo entre el equipo que va a gestionar el programa, compuesto por personal de los 6 IES implicados, y de CREAMA (tanto de los servicios comarcales como de las agencias de CREAMA en los municipios donde se encuentran los IES participantes).

La subvención concedida para el desarrollo de este programa, asciende a 71.678 €, de los cuales, el 87.5 % está destinado a la movilidad del alumnado.

CREAMA ha realizado una apuesta importante en este proyecto, ya que conlleva 6.500 € de co-financiación por parte del Consorcio y ello significa el gran compromiso que tiene la entidad con el incremento de la competitividad de los jóvenes de la comarca que finalizan un Ciclo Formativo de Grado Medio y Certificados de profesionalidad.

Las movilidades se realizarán a lo largo del primer semestre de 2019. Previamente se va a articular todo el procedimiento de selección de candidaturas y la realización de los cursos de apoyo lingüístico previos a las movilidades.

La difusión de este programa es importante, ya que a parte de la experiencia personal y profesional que va a suponer para el alumnado el vivir y trabajar 3 meses en un país europeo, el objetivo final es incrementar su nivel de competitividad en el mercado laboral. Para ello, se tiene previsto a la finalización de las movilidades, una jornada de visibilización del programa donde las empresas de los sectores a los que corresponden los ciclos y certificados de profesionalidad objeto de la movilidad, puedan conocer de primera mano, al alumnado participante y si se da el caso, ayude a cubrir sus necesidades de personal cualificado.

 

600 SCHOOLCHINDREN USED THE FACILITIES OF THE TENNIS CLUB WITHIN THE CONVENTION WITH THE TOWN COUNCIL

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

More than 600 schoolchildren from Calp used throughout this school year the facilities of the Calpe Tennis Club in their physical education classes through the agreement signed between the club and the Town Council of Calp for four years.

 

Through this agreement the Town Council provides a grant of 20,000 Euros to defray the expenses derived from the execution of the first phase of the project of conditioning and suppression of architectural barriers in the facilities in the Calpe Tennis Club. The works intend to adapt club facilities to promote the practice of sports among people with functional diversity. The objective of this initiative is to comply with the legislation regarding Equal Opportunities and Universal Accessibility for Persons with Disabilities in order to achieve full equality for this group.

 

Concerning the Club, it collaborates in the promotion of sports among schoolchildren by giving its facilities to all Calp educational centres, including the Secondary Education Institute, the Gargasindi Special School and the Maite Boronat Occupational Centre. The activities are carried out during school hours from September to June.

 

The club also gives its facilities for the celebration of sports events promoted by the Town Council or other similar charity events. In addition, the swimming pool, the pelota court and the five-a-side court will be used for local teams training.

 

Both the Town Council, represented by the councillor for education Pilar Cabrera, and the Tennis Club, represented by its president Pascal Lafitte, stress the need to correct social obstacles that limit access to sports for people with disabilities.

 

600 escolars han utilitzat les instal·lacions del Club de Tennis dins del conveni amb l'Ajuntament

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Més de 600 escolars calpins han utilitzat al llarg d'aquest curs les instal·lacions del Club de Tennis Calp en les seues classes d'educació física a través del conveni subscrit entre el club i l'Ajuntament de Calp amb una durada de quatre anys.

A través d'aquest document el Consistori aporta una subvenció de 20.000 euros per a sufragar les despeses derivades de l'execució de la primera fase del projecte de condicionament i supressió de barreres arquitectòniques en les instal·lacions del Club de Tennis Calp. Amb açò es pretén adaptar les instal·lacions del club per a promoure la pràctica de l'esport entre persones amb diversitat funcional. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar compliment a la legislació quant a Igualtat d'Oportunitats i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat i aconseguir la plena igualtat d'aquest col·lectiu.

Per la seua banda, el Club col·labora en el foment de l'esport entre escolars mitjançant la cessió de les seues instal·lacions a tots els centres educatius de Calp, incloent l'Institut d'Ensenyament Secundari, el Col·legi d'Educació Especial Gargasindi i el Centre Ocupacional Maite Boronat. Aquestes jornades es desenvolupen en horari lectiu i entre setembre i juny.

El club també cedeix les seues instal·lacions per a la celebració d'esdeveniments esportius impulsats per l'Ajuntament o altres esdeveniments similars amb finalitat benèfica. A més de cedir la piscina, frontó i pista de futbol sala per a l'entrenament de les lligues de caràcter local.

Tant l'Ajuntament, representat per l'edil d'educació, Pilar Cabrera, com el Club de Tennis, representat pel seu president Pascal Lafitte, incideixen en la necessitat de corregir els obstacles socials que limiten l'accés a l'esport de les persones amb discapacitat.

 

600 escolares han utilizado las instalaciones del Club de Tenis dentro del convenio con el Ayuntamiento

Fecha de publicación: 
Jueves, 31 Mayo, 2018 - 13:45

Más de 600 escolares calpinos han utilizado a lo largo de este curso las instalaciones del Club de Tenis Calpe en sus clases de educación física a través del convenio suscrito entre el club y el Ayuntamiento de Calp con una duración de cuatro años.

A través de este documento el Consistorio aporta una subvención de 20.000 euros para sufragar los gastos derivados de la ejecución de la primera fase del proyecto de acondicionamiento y supresión de barreras arquitectónicas en las instalaciones del Club de Tenis Calpe. Con ello se pretende adaptar las instalaciones del club para promover la práctica del deporte entre personas con diversidad funcional. El objetivo de esta iniciativa es dar cumplimiento a la legislación en cuanto a Igualdad de Oportunidades y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y lograr la plena igualdad de este colectivo.

Por su parte, el Club colabora en el fomento del deporte entre escolares mediante la cesión de sus instalaciones a todos los centros educativos de Calp, incluyendo el Instituto de Enseñanza Secundaria, el Colegio de Educación Especial Gargasindi y el Centro Ocupacional Maite Boronat. Dichas jornadas se desarrollan en horario lectivo y entre septiembre y junio.

El club también cede sus instalaciones para la celebración de eventos deportivos impulsados por el Ayuntamiento u otros eventos similares con finalidad benéfica. Además se ceder la piscina, frontón y pista de fútbol sala para el entrenamiento de las ligas de carácter local.

Tanto el Ayuntamiento, representado por la edil de educación, Pilar Cabrera, como el Club de Tenis, representado por su presidente Pascal Lafitte, inciden en la necesidad de corregir los obstáculos sociales que limiten el acceso al deporte de las personas con discapacidad.

 

 

START VAN PROGRAMMA'S VOOR VERKEERSONDERWIJS IN DE SCHOLEN VAN CALP

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Deze week is de Policía Local begonnen met de bezoeken aan het verkeerspark in La Nucia in het kader van het programma voor verkeersonderwijs van de scholen van Calp in samenwerkig met Afdeling Onderwijs.

 

Op woensdag en donderdag waren de leerlingen van de Oltá- en de Paterninaschool aand e beurt en bezochten het verkeerspark in La Nucia. De kinderen werden samen met de wethouder voor onderwijs en agenten van de Policía Local van Calp ontvangen door het hoofd van de politie van La Nucia en de wethouders Openbare Veiligheid en Onderwijs.

 

Daarnaast staat voor 2 en 3 mei een bezoek aan het kinderverkeerspark in Benidorm gepland voor de leerlingen van de school Gabriel Miró. Ook wordt gekeken naar bezoekdatums voor de leerlingen van de Azorín- en de Gargasindischool.

START DER PROGRAMME ZUR VERKEHRSERZIEHUNG IN DEN CALPER SCHULZENTREN

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Diese Woche haben die Besuche im Verkehrspark Nucia im Rahmen des Programms zur Verkehrserziehung begonnen, die in den Calper Schulen von der Ortspolizei in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung durchgeführt werden.

 

Am Mittwoch und Donnerstag besuchten die Schüler der Otlá und Paternina Schule den Verkehrspark Nucía. Die Kinder wurden von der Stadträtin für Bildung und den Calper Polizeibeamten begleitet und vom Chef der Ortspolizei sowie den Stadträten für öffentliche Sicherheit und Bildung empfangen.

 

Am 2. und 3. Mai werden die Schüler der Gabriel Miró Schule den Verkehrspark in Benidorm besuchen und man plant ebenso die Teilnahme der Schüler der Azorín und Gargasindi Schule.

LES PROGRAMMES D'ÉDUCATION ROUTIÈRE DES CENTRES SCOLAIRES DE CALP DÉMARRENT

Fecha de publicación: 
Viernes, 23 Marzo, 2018 - 11:30

Cette semaine, les visites au parc de la circulation de La Nucía ont commencé dans le cadre du programme d'éducation routière réalisé dans les écoles de Calp par la police locale avec la collaboration du Département municipal pour l'Éducation.

 

Mercredi et jeudi, les élèves de l'école Oltá et de l'école Paternina ont visité le parc de La Nucía. Les enfants, accompagnés par le conseiller pour l'éducation et les agents de la police locale de Calp, ont été reçus par le chef de la police locale de La Nucía et les conseillers pour la sécurité citoyenne et l'éducation.

 

Il est également prévu que les élèves de l'école Gabriel Miró visitent le parc de circulation pour enfants de Benidorm le 2 et 3 mai et les dates pour la visite des écoles Azorín et Gargasindi sont en cours de programmation.

 

Páginas

Suscribirse a Educación