Valencià
Calp 2018
Consulta programa
Semana Santa
RENOVACIÓN DEL DNI EN CALP
El 11 y 16 de abril de 2018
Podrás Renovar tu dni, previa cita en la oficina de atención al ciudadano (OAC).
El día 11 tendrás que venir a realizar la tramitación, y volver el día 16 para recoger tu nuevo DNI.
Sólo se darán de forma presencial a un máximo de 120 solicitudes.
dni_0.png
PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
Plan de mejora de las condiciones de las fachadas de los edificios (expcepto las agrupadas fuera del Casco urbano) de viviendas emplazadas en el Casco Antiguo.
Ayudas mediante la concesión de subvenciones del 10­15 % del presupuesto de las actuaciones a desarrollar y bonificación del 95% en el I.C.I.O
Si vives en el Casco Antiguo ya puedes solicitar las ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas

Calp engega de nou els Tallers de Pasqua per a facilitar la conciliació familiar

Dilluns, 5 Març, 2018 - 14:30

Amb la finalitat de conciliar treball i vida familiar, la Regidoria d'Educació engega de nou un taller de Pasqua en la Casa de Cultura els dies 3, 4, 5, 6 i 9 abril, en horari de 9 a 14 hores. L'objectiu és facilitar als pares i mares treballadors la possibilitat que els seus fills puguen ser atesos durant les vacances de pasqua en un espai adequat i divertit.

Els tallers estan dirigits a xiquets i xiquetes nascuts des de 2006 fins a 2014 inclusivament. El termini d'inscripció és del 5 al 23 de març en el Punt Jove (plaça Constitució). El preu del taller és de 30 €. Per a efectuar les inscripcions, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del Llibre de Família en la pàgina on estiga el xiquet, fotocòpia del DNI del pare/mare, la fotocòpia de la targeta sanitària del xiquet i justificant de l'ingrés bancari.