Valencià
PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS
Plan de mejora de las condiciones de las fachadas de los edificios (expcepto las agrupadas fuera del Casco urbano) de viviendas emplazadas en el Casco Antiguo.
Ayudas mediante la concesión de subvenciones del 10­15 % del presupuesto de las actuaciones a desarrollar y bonificación del 95% en el I.C.I.O
Si vives en el Casco Antiguo ya puedes solicitar las ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas

L'Ajuntament contracta 11 aturats a través de programes del SERVEF

divendres, 2 Febrer, 2018 - 11:15

L'Ajuntament de Calp ha rebut un total de 102.283’82 euros a través de diferents programes de foment d'ocupació del SERVEF, la qual cosa ha permès contractar a 11 persones aturades que desenvoluparan diferents tasques en el consistori per un període de sis mesos.

 

En concret, a través del programa EMCORD, destinat a la contractació d'aturats de llarga durada, s'ha contractat a 7 peons i 1 oficial per a realitzar treballs de selvicultura selectiva durant sis mesos. En concret s'actuarà en les zones verdes del Cocó, Casanova, Empedrola, Maryvilla i Oltà, realitzant treballs d'esbrosse, poda i neteja. Aquesta actuació compta amb una subvenció de 73.061’50 euros i està finançada al 100% pel SERVEF.

 

D'altra banda, mitjançant el programa EMCORP, destinat a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, s'ha contractat a dos oficials i un peó, per un període de sis mesos, que realitzaran treballs de reparació dels passejos marítims i adequació i supressió de barreres arquitectòniques en la zona de platges. La subvenció per a aquest programa ascendeix a 29.222’32 euros.